Så behåller du och dina medarbetare arbetsglädjen i kristid 

Är du stressad över att leda i tuffa tider? Lugn, det finns verktyg som hjälper dig att bygga förtroende hos dina medarbetare och skapa arbetsglädje – även när det blåser motvind. “Genom data och insikter blir du som chef mer träffsäker i ditt ledarskap och kommunikation, något som är avgörande i kristider”, säger Carl Jacobsson, VP Customer Success på Winningtemp.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Winningtemp

"Att bygga förtroende är viktigt. Om du förstår dina medarbetares behov, så kommer du kunna leda gruppen med större precision och vara tydligare i din kommunikation", säger Carl Jacobsson, Winningtemp.

Det är knappast någon överraskning att vi befinner oss i stormens öga med höjda el- och bränslepriser, stramare budgetar och upprinnelsen till en lågkonjunktur. Det är oroliga tider, och det känns av – i lunchrummet, på personalmötena och i era jobbkanaler. 

“Det är nu du som chef behöver ha medarbetarna med dig. Du behöver förstå vad det finns för funderingar i gruppen. Det är så man kan se vår plattform, som ett verktyg som fångar upp medarbetarnas behov”, säger Carl Jacobsson, VP Customer Success på Winningtemp.

Det tar runt 15 sekunder att fylla i formuläret med frågor som Winningtemp  skickar ut oftast en oftast en gång i veckan. På en årsbasis handlar det om 12 minuter som medarbetarna ägnar sig åt att dela med sig av sina tankar och känslor kring arbetet.  

“Det är tidseffektivt för alla parter. Som chef är det också skönt att veta att någon, i det här fallet ett verktyg, fångar upp det som är viktigt genom att ställa relevanta frågor baserade på forskning”, säger Carl Jacobsson.

Det finns flera fördelar med att använda en plattform som Winningtemp.

“Här får varje medarbetare säga sitt. Det spelar ingen roll om du fysiskt befinner dig på arbetsplatsen eller om du sitter på hemmakontoret – Winningtemp fångar upp allas röster”, säger Carl Jacobsson.  

Du får veta hur dina medarbetare upplever sitt arbete och dig som chef. Insikter som hjälper dig att bli tryggare i din ledarroll.  

“Att bygga förtroende är viktigt för ledare. Om du förstår dina medarbetares behov, så kommer du kunna leda gruppen med större precision och vara tydligare i din kommunikation. Och du fattar beslut som är baserade på fakta om gruppen”.  

Men varför är det är viktigt att ta tempen på medarbetare i oroliga tider? Enligt Carl Jacobsson är svaret enkelt – det handlar om kommunikation och dialog.  

“Människor blir stressade och oroliga i kristider. Speciellt om vi inte får löpande information. Därför blir det extra viktigt att kommunicera på rätt sätt och vid rätt tillfälle.” 

När pandemin bröt ut tvingades många av oss att ta med arbetet hem. Något som bidrog till en positiv förändring när det kom till upplevelsen av ledarskapet.

“Anledning var att ledningsgrupper och chefer tvingades att kommunicera mycket mer på grund av den rådande situationen”, säger Carl Jacobsson.

Med data och insikter om dina medarbetares känslor, tankar och behov blir det enklare för dig som chef att kommunicera på rätt sätt.

“Det var tydligt under pandemin att i tider av intensiv förändring behöver vi människor förstå hur vi ska förhålla oss till det som händer. Genom att förstå vilka frågeställningar som är viktiga för dina anställda så skapar du både tillit och förtroende för att leda er genom krisen”.  

Fyra sätt att få med sig medarbetarna när det krisar:  

Våga visa sårbarhet som ledare  
Ingen är expert på allt. Våga visa att du som ledare kan göra fel, och att du behöver dina medarbetare. Att ni tillsammans kommer gå igenom både med- och motvind. Genom att visa sårbarhet skapar du förtroende.  

Skapa tillit genom kommunikation  
Under pandemin tvingades chefer att kommunicera mer med sina medarbetare. Det var tydligt att i en förändring behöver vi människor förstå och veta hur vi ska förhålla oss till händelserna, och ha tillit för de som leder oss.  

Glöm inte arbetsglädjen  
När många av oss var tvungna att arbeta hemifrån tappade vi kontakt med våra kollegor. Något som fick flera medarbetare att inse att deras jobb inte längre gav dem meningsfullhet och glädje. Förändring är jobbigt, speciellt i oroliga tider. Då är det viktigt att du som ledare visar hur ni ska ta er framåt, och hur medarbetare hittar glädje i nuvarande arbetssituation.  

Fortsätt lära känna dina medarbetare  
En relation är en färskvara. Som chef behöver du hela tiden jobba för att skapa förutsättningar för dina anställda. Ju bättre du känner din grupp och får insikter om hur de mår, tycker och tänker, desto bättre dialog och relation kommer ni att ha. Något som är viktigt, speciellt när det krisar.