Nya sättet – så ökar du engagemanget i ditt team

12 000 svenska chefer använder verktyget &frankly för att öka engagemanget i sina team.
”Det har blivit chefernas digitala ledningsverktyg”, säger vd Caroline Fjellner.
Nu lanseras ett ännu enklare och snabbare sätt att komma igång.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: &frankly

Carolina Fjellner på &frankly. Foto: Martina Huber
”Vi ser tydligt att engagemanget har ökat hos våra kunder”, säger Caroline Fjellner på &frankly. Foto: Martina Huber

Motivation, jobblust och engagemang är ofta den viktigaste skillnaden mellan ett toppresterande team och en grupp som varken når sina resultat eller trivs på jobbet. För chefer som vill lyckas är engagemang en nyckel, ja rentav huvudnyckeln.

Det här vet chefer redan om. När &frankly frågade 500 chefer om vad de ansåg vara sin viktigaste uppgift så blev svaret: ”Att motivera och engagera medarbetare är viktigast i min roll som ledare.”

”Många chefer har också en okej känsla för vad de behöver göra för att öka engagemanget och välmåendet i sitt team. Men de har inte alltid det stöd de behöver och vet inte riktigt var de ska börja”, säger Caroline Fjellner, vd på det framgångsrika svenska entreprenörsföretaget.

Chefer med tillgång till &frankly får en flygande start i engagemangsarbetet.
”Det är ett enkelt sätt att komma igång. Du får stöd på samma sätt som med en träningsapp när du behöver komma igång med träningen. &frankly blir en trigger och hjälper dig att inte fastna i kortsiktigt tänkande. Du kan också följa och kartlägga utvecklingen. Verktyget skapar regelbundenhet och hjälper dig att bli en bättre och mer kommunikativ och nära chef, med engagerade och motiverade medarbetare som trivs”, förklarar Caroline Fjellner.

3 mötesfrågor som lyfter ditt team

Gör &frankly till ett arbetsredskap i din chefsvardag.

”Ta resultaten som en punkt på möten. På samma sätt som ni stämmer av varje vecka kring aktiviteter och vad som händer, så stäm också av hur har ni har det. Många väljer att ta fram tre frågor: något bra, något att jobba med och något som behöver diskuteras”, tipsar Caroline Fjellner på &frankly.

Foto: Martina Huber

Tidigare har verktyget ofta köpts in centralt och använts på övergripande företagsnivå, för att kunna följa och agera på grundläggande effektivitets- och lönsamhetsfaktorer som engagemang, stress och välmående hos medarbetare.
&frankly används idag av 300 företag, omkring 12 000 chefer och över 100 000 medarbetare.
”Att engagemanget har ökat hos våra kunder ser vi tydligt”, säger Caroline Fjellner.

De positiva resultaten har ökat efterfrågan från chefer och ledare som snabbt vill komma igång med engagemangsarbete i det egna teamet – oberoende av ledningsbeslut och centrala inköp.

Därför erbjuder man nu också &frankly som verktyg direkt till chefer, att använda i sin egen grupp. ”Snabbt och enkelt” har varit i fokus när man tagit fram det nya erbjudandet. På några minuter kan man som chef komma igång via webbsidan.

Chefer som använder &frankly kan fokusera på olika teman, som välmående, engagemang, ledarskap, onboarding, förändringsledning. Du väljer det som är viktigt för just er i ditt team.
”Det är som att trycka på play. Det kommer automatiskt frågor kring temat under en period”, förklarar Caroline Fjellner.

En av de mest populära frågorna i &frankly handlar om stress. Genom att regelbundet mäta och följa upp den upplevda stressen kan du som chef snabbt fånga upp negativa trender och undvika sjukskrivningar, minskad effektivitet eller oväntade avhopp, genom att agera direkt.

Så fungerar &frankly

&frankly är ett digitalt verktyg för att mäta och öka engagemang på arbetsplatsen och driva positiv förändring.

Genom att kontinuerligt ta pulsen på teamet så får man som chef insikter i realtid och kan snabbt sätta in relevanta åtgärder.

Du kan komma igång med &frankly på några minuter.

Skapa ett eget konto, bjud in ett par medlemmar i teamet och testa tillsammans kostnadsfritt i 14 dagar.

Sedan kan du bestämma dig om du vill fortsätta och då betala månad för månad.

Frågorna går ut till alla i ditt team och ni har gemensam tillgång till de anonyma svaren och analysen.
”Det ger delad kunskap och delat ansvar för att jobba vidare utifrån insikterna. Det blir inte bara chefen som har kunskapen och ansvaret – teamet äger resultatet tillsammans.”

Chefer som börjar jobba med engagemang och välmående på det här sättet i sin grupp kommer att märka skillnad, menar Caroline Fjellner. Bland annat med ökad tillit och trygghet.
”Det märks i dialogen med kollegorna att det blir en förändring. Ni får ökad transparens och lär känna varandra bättre när de här frågorna oftare kommer upp.”

Hon ser också hur det demokratiserar arbetsgruppen.
”Ofta är det den som pratar högst i ett team som antas ha den rådande åsikten. Med anonyma frågor till alla så kan man få en annan bild. En ”allmän sanning” kan visa sig vara fel. Kanske är till exempel inte alla lika missnöjda som det först kan verka?”.

Chefer som använder &frankly ger också återkoppling att det varit utvecklande för det egna ledarskapet. Man får något konkret att diskutera utifrån med teamet som annars kanske varit lite svårt att ta upp. ’Ni tycker alltså att jag behöver vara tydligare, men på vilket sätt?’”

”Det är en vanesak att utmana sig själv och varandra i att förändra beteenden”, menar Caroline Fjellner.
”Men de chefer som satsar på att följa upp teamets välmående kontinuerligt och öka transparensen kommer också att se tydliga resultat.”
Chefer och team som vågar ta nya grepp tar ett stort kliv på vägen – mot att skapa äkta teammagi.

Text: Malin Kaldo