Lars-Olof Moberg, Länsförsäkringar
Lars-Olof Moberg vände dalande engagemang och stress hos medarbetarna. Foto: Katja Ragnstam

”Vi hjälper varandra att växa”

För att bygga engagemang hos medarbetare måste du känna din verksamhet på djupet.
Lars-Olof Moberg, kontorschef på Länsförsäkringar, tog hjälp av
verktyget &frankly för att vända en negativ spiral.
”Det hjälpte oss att sätta igång en dialog och skapa förändring.”

Otydliga strukturer och förhållandevis hög stress bland medarbetarna. Det var några av Lars-Olof Mobergs utmaningar när han tillträdde som kontorschef på Länsförsäkringar i Allingsås. Men med hjälp av &frankly, ett verktyg för att mäta och trigga engagemang, kunde han med regelbundna mätningar lokalisera problemen och skapa dialog. Svaren gjorde det tydligt vad som behövde göras för att skapa mer driv i organisationen.

På tre år lyckades kontoret öka lönsamheten med 30 procent, samtidigt som kundnöjdheten klättrade från klart under snittet till högst i regionen. Kundnöjdheten är extra viktig då Länsförsäkringar är ett kundägt bolag.
”Min strategi var att skapa stabilitet. Jag ville ha siffror att hänga upp våra dialoger på, något att diskutera utifrån, och letade efter ett användarvänligt verktyg.”

På Länsförsäkringar Älvsborg ställer rörelsechefen Lars-Olof Moberg regelbundet frågor om hur medarbetarna uppfattar sina roller och målsättningar, via verktyget &frankly, som är enkelt att använda med en app i mobilen.
Lars-Olof Moberg är  ansvarig för ca 60 medarbetare inom bank och försäkring på nio kontor i Älvsborgsregionen. Han utsågs till Årets ledare 2017 inom Länsförsäkringar Älvsborg.

Foto: Katja Ragnstam

&frankly passade Lars-Olof Mobergs behov perfekt.
”Här kunde jag få feedback från medarbetarna i realtid och det tilltalade mig. Dessutom är appens själva gränssnitt ”gamifierat” och både roligt och användarvänligt. Det är en bra strategi för att få upp svarsfrekvensen.”

När Lars-Olof Moberg på senare tid använt &frankly i sitt ledarskap var det framförallt hos en grupp medarbetare som hade utmaningar. De satt med en komplex roll i organisationen och stressnivån var hög. Det visade svaren som kom in när Lars-Olof Moberg pulsade ut frågor om välbefinnande och stress.
Men samtidigt pekade svaren på att medarbetarna inte upplevde själva arbetsbelastningen som särskilt hög, jämfört med övriga roller i organisationen. Var låg då problemet?
”Förhållandevis låg arbetsbelastning, men hög stressnivå. Den ekvationen fick vi inte ihop. När vi började undersöka saken närmare visade det sig att stressen i grund och botten var ett kommunikationsproblem. Medarbetarna upplevde att de inte fick den information de behövde för kunna göra sitt jobb i tid. Det saknades bra rutiner.”

Det blev ett incitament för att omformulera rollen och styra upp kommunikationen.
”Förmodligen hade vi inte hittat problemet om vi inte använt &frankly.”

Så fungerar &frankly

I &franklys verktyg skickas snabba frågor ut till medarbetare för att kartlägga exempelvis målförståelse och engagemang.

Just nu kan du testa att göra en frågepuls kostnadsfritt i 14 dagar.

Testa här

Idag är Lars-Olof Moberg operativt ansvarig för alla Länsförsäkringar Älvsborgs nio kontor i regionen, gamla Älvsborgs län. Han försöker vara ute bland medarbetarna så mycket som möjligt, men geografin gör det lite knivigt.
”&frankly är ett jättebra verktyg för att fånga upp varningssignaler i tid. Det ger oss möjlighet att sätta in stöd i ett tidigt stadium”, förklarar han.

Organisationen använder sig i huvudsak av tre olika frågepaket. De mäter regelbundet välmående och stress, målsättning i relation till den egna rollen, samt kommunikation.

Ställ frågor om engagemanget – och ta action på de svar du får, säger Viktoria Lindhé på &frankly Foto: Martina Huber

Läs också: 7 frågor du ska ställa till dina medarbetare 2020

Bank- och finansbranschen omges av en mängd regelverk som ibland är svåra att tolka och nya tillkommer ständigt.
”Vi ställer kontinuerligt frågor för att för att säkerställa att medarbetarna känner sig trygga i hanteringen av olika regelverk, exempelvis GDPR. Märker vi att det finns osäkerhet kan vi sätta in en extra utbildning där det behövs och sedan enkelt följa resultatet.”

En viktig lärdom som Lars-Olof Moberg dragit är hur viktigt det är att alla medarbetare förstår sina roller, mandat och ansvarsområden.
”Vi har ju alla ett uppdrag som vi ska leverera på och det uppdraget måste vara tydligt. Förr brukade jag tala om vad uppdraget var och sedan fick jag feedback på det. Men jag märkte att det ständigt uppstod diskrepans och frågor.”

Lars-Olof Moberg, som ofta föreläser om det digitala ledarskapet, befinner sig i en bransch där allt rör sig snabbt och roller ständigt förändras.
”Nu mer ställer vi regelbundet frågor om hur medarbetarna uppfattar sina roller och målsättningar via &frankly. När vi ser svaren framför oss så är det lättare att skapa dialog på våra möten. I nio fall av tio har vi inte varit så tydliga som vi tror och det finns alltid saker att diskutera.”

Lars-Olof Moberg berättar att han också använder &frankly spontant, exempelvis för att ta in synpunkter på vad som behöver diskuteras inför ett möte. Han märker hur medarbetarna har tagit till sig verktyget.
”Jag pulsar ut en fråga vid lunch och två timmar senare har jag fått en massa bra svar och kommentarer.”

Caroline Fjellner &frankly, foto: Martina Huber

Läs också: Nya sättet – så ökar du engagemanget i ditt team

”Som chef är det så mycket man vill veta, men jag tror det är bra att ta sig an ett eller två ämnen åt gången, så att man verkligen hinner arbeta igenom dem. Det är ingen idé att mäta bara för mätandet skull. Ställer du en fråga ska du också lyfta svaren. &frankly är ett verktyg för att sätta igång dialog och skapa förändring”, säger Lars-Olof Moberg.

Som något av en expert på digitalt ledarskap menar Lars-Olof Moberg att dialogen är det viktigaste verktyget, men att det alltid måste finnas något att hänga upp den på.
”&frankly handlar om att snappa upp saker. Det går inte att poängtera nog att det här verktyget finns av en anledning – för att vi ska hjälpa varandra att växa. Både som människor och i vårt jobb.”

Text: Lotten Wiklund

7 drivkrafter bakom medarbetares engagemang

Som chef finns det sju drivkrafter som du behöver jobba med för att höja medarbetarnas engagemang. Men hjälp av &franklys frågepaket får du en bild av hur engagemanget ser ut på din arbetsplats och råd om hur du jobbar vidare.

VÄLMÅENDE
Ta reda på hur medarbetarna mår och om vardagen funkar. Det är grunden för engagemang, den som inte mår bra fysiskt eller psykiskt har svår att ta till sig annat som behövs för att bli engagerad i sitt jobb.

SAMARBETE
Behovet av social kontext och kommunikation är en avgörande drivkraft för att bygga engagemang. Fokus ligger på teamkänsla och kommunikation.

BEKRÄFTELSE
Det är oerhört viktigt för människor att känna sig sedda, unika och att de får vara sig själva. Korrelationsmåttet mellan bekräftelse och engagemang är väldigt högt.

STOLTHET
Känslan av stolthet är bra, men att dessutom vilja berätta för andra att man är stolt över det man gör är att ställa saker på sin spets. Det visar på en ytterligare nivå av ambassadörskap.

UTVECKLING
Utveckling tillhör de högre nivåerna på motivationstrappan. Här är autonomi en viktig del eftersom det handlar om känslan av frihet och möjligheten att åtminstone delvis styra det egna arbetet.

RIKTNING
Ett starkt övergripande mål är viktigt. Syfte och mening är något som väcker engagemang hos människor.

LEDARSKAP
Ledarskapet påverkar alla de andra drivkrafterna. Chefen är en del av teamet, men har en unik roll för att facilitera gruppen. Alla kan göra något för att förändra siffrorna, men chefen är den som ska projektleda för att få ut maximalt av medarbetarna.

Denna text är ett annonssamarbete mellan Chefs innehållsstudio och &frankly.

12 000 chefer och över 100 000 användare använder &frankly för att öka engagemanget i sina team.
Nu lanseras ett ännu enklare och snabbare sätt att komma igång.

Skapa ett eget konto redan idag, bjud in ett par medlemmar i teamet och testa &frankly tillsammans kostnadsfritt i 14 dagar.
Sedan kan du bestämma dig om du vill fortsätta och då betala månad för månad.

Via Chef får du en månad utan kostnad på erbjudandet för Teams. Ange koden Chef30 när du startar ditt abonnemang efter provperioden. (Rabattkoden är giltig till 30 juni 2020).

Testa &frankly här!

Nå årets mål genom att ställa rätt frågor och ta fyra steg, tipsar Viktoria Lindhé på &frankly. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete: &frankly

Så når du affärsmålen ihop med ditt team

Nytt år. Nya mål. Chefer som involverar och följer upp hur medarbetarna upplever målen lyckas oftare.
Här är fyra steg som tar ditt team från mål till verklighet.

Ställ frågor om engagemanget – och ta action på de svar du får, säger Viktoria Lindhé på &frankly Foto: Martina Huber
Annonssamarbete: &frankly

7 frågor du ska ställa till dina medarbetare 2020

Gör enkla frågor om engagemang till en framgångsfaktor i ditt ledarskap. ”Då kommer du åt en hävstångseffekt”, säger Viktoria Lindhé på &frankly. Här tipsar hon om konkreta actions för chefer ­– när medarbetarnas engagemang sviktar.
Viktoria Lindhé på &frankly Foto: Martina Huber
Annonssamarbete: &frankly

Det här gillar medarbetare allra mest med chefen

När medarbetare ska berömma sin chef är det tre egenskaper som oftast lyfts fram.
Det finns också områden där många tycker att chefen borde vässa sig.

Carolina Fjellner på &frankly. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete: &frankly

Nya sättet – så ökar du engagemanget i ditt team

12 000 svenska chefer använder verktyget &frankly för att öka engagemanget i sina team. ”Det har blivit chefernas digitala ledningsverktyg”, säger vd Caroline Fjellner. Nu lanseras ett ännu enklare och snabbare sätt att komma igång.