Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Mäklar-vd:n: Nu slipper jag gissa hur medarbetarna mår

Kan en vd ha direkt nytta av regelbundna medarbetarundersökningar i sitt ledarskap? Absolut! För Fredrik Kjell, vd för HusmanHagberg, betyder mätningarna så mycket både för resultatet och organisationens välmående att han anställt en person som på heltid arbetar med att följa upp svaren.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Winningtemp

Fredrik Kjell

Som chef vet du hur svårt det är att ha koll på hur medarbetarna mår och orsakerna till det. I värsta fall är det siffran på sista raden som visar att de anställda inte längre förmår prestera på topp.

Fredrik Kjell ville efter en stark tillväxtresa för HusmanHagberg – en av landets ledande franchisekedjor inom fastighetsmäkleri – ta reda på hur medarbetarna verkligen mådde.

Med en bakgrund både inom sälj och idrott var han medveten om att det är i korrelationen mellan välmående och prestation som underverk uträttas och att om inte lagmoralen finns så vinner man inga tävlingar. Nu sökte han ett verktyg som mätte måendet på ett empiriskt sätt. Han fastnade för Winningtemp.

”Frågebatteriet är sprunget ur forskning och som vd vill du veta att det är rätt frågor som ställs. Jag gillade frågebanken och att man får nya frågor om man avviker från mönstret”, säger han.

Testperiod
Precis före pandemin, våren 2020, satte HusmanHagberg i gång med en testperiod på de 15 anställda på huvudkontoret. Detta föll så väl ut att man snart involverade hela organisationen på 400 personer –fördelade över drygt 100 kontor i Sverige och Spanien – i mätningarna.

Snart ersatte ledningen de årliga utvecklingssamtalen med så kallade temp-samtal en gång i kvartalet.

”Temp-samtalen bygger på att medarbetaren tillsammans med chefen gör egna skattningar på mätpunkter som arbetssituation, delaktighet, stress och ledarskap. Dessa ställs i relation till hela gruppens resultat,” förklarar Fredrik Kjell.

”Bara genom att ha temp-samtalen förbättrades resultaten överlag.”

Följer upp på heltid
HusmanHagberg har nu anställt en person som på heltid ägnar sig åt att följa upp franchisekontorens resultat från undersökningarna. Genom att jämföra med snittet kan personen se vilka kontor som behöver jobba med olika frågor.

”Även för mig som vd är det en väldig styrka att se vilka kontor som sticker ut och att fundera över hur siffrorna skulle ändras om folk mådde bättre på det avvikande kontoret”, säger Fredrik Kjell. Därför avsätter han tid i kalendern varje vecka för detta. Han menar att Winningtemp blivit en viktig del för att företaget ska kunna växa utan att tappa sin familjära identitet.

”Vi vill fortsätta bygga på de mjuka värdena och det kan vi göra nu”, säger han.

Vad har då verktyget gett honom mer konkret som vd?

”Jag behöver inte längre gissa hur medarbetarna mår och hur det står till i organisationen. Winningtemp ger ett kvitto på vårt arbete och indikerar att vi är på rätt väg. Efter en kickoff till exempel, kan man direkt avläsa att gänget är laddat med energi. Under pandemin såg vi att det efterfrågades mer internkommunikation så då lade vi extra krut på det.”

”Som ytterst ansvarig får jag kontroll med Winningtemp, och det ger mig möjlighet att göra något av resultaten. Man kan säga att verktyget har gjort det komplexa enkelt.”

Mycket goda resultat
HusmanHagberg visar genomgående mycket goda resultat i Winningtemps mätningar, och särskilt högt ligger mätpunkten ledarskap.

”Vi tycker att ledarskap är en viktig del av franchisingverksamheten. Ofta är franchistetagarna även de bästa mäklarna och viktiga kulturbärare. Därför jobbar vi mycket med detta.”

Hur påverkar då mätningarna företagets resultat, alltså siffran på sista raden?

”Medarbetarnas mående påverkar personalomsättningen. Om vi kan minska den är det en viktig del av vår expansion. Vi vet också att den unga generationen värdesätter välmående på ett sätt som kanske tidigare generationer inte gjort. Därför är de mjuka värdena avgörande för att vi ska kunna rekrytera nya medarbetare. Det blir en del av vår employer branding.”

Fredrik Kjell: 4 sätt att ta vara på lärdomarna från regelbundna medarbetarundersökningar

  1. Temp-samtal. Vi har ersatt de årliga utvecklingssamtalen med så kallade temp-samtal en gång i kvartalet. Under dessa samtal gör medarbetaren tillsammans med chefen egna skattningar på mätpunkter som arbetssituation, delaktighet, stress och ledarskap och sätter skattningarna i relation till hela gruppens resultat.
  2. Avsätt en person som har till uppgift att hålla koll på och följa upp resultaten. Alla företag skulle behöva en Robert, vår nyanställda som på heltid ägnar sig åt mätningsresultaten och får en blick över vilka insatser som krävs i olika delar av organisationen.
  3. Avsätt även egen tid för att ha koll på mätningarna. Ta aktiv del i att göra något åt det som sticker ut. Själv bokar jag in en slot-tid i kalendern varje vecka då jag gör en djupdykning i resultaten.
  4. Använd chattfunktionen i mätverktyget som ett sätt för medarbetaren att anonymt reflektera över sin situation. Om medarbetaren till exempel inte upplever sig inte ha kontroll över sin arbetsdag kan jag som chef chatta tillbaka och fråga vad som behövs för att personen ska få det.