10 varningssignaler på farlig chefstress

Det finns en oro inför framtiden. Många jobbar fortsatt på distans. Det kan byggas upp en ”samtalsskuld” för chefer att ta tag i. ”Vi behöver bli bättre på att söka stöd och ta emot hjälp i tid ”, säger Kristina Hagström, hälsostrateg på Skandia.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Skandia

Distansjobb gör det svårare att uppmärksamma farlig stress.
Distansjobb gör det svårare att uppmärksamma farlig stress.

Efter en vår av karantän, oro inför framtiden och ökat distansarbete så kan det nu finnas ett uppdämt behov av samtalsstöd bland både chefer och medarbetare.
Hälsoförebyggande arbete sattes i många verksamheter på paus under krisen, samtidigt som distansarbete har ökat isolering och ensamhet. På samma sätt som vi har fått en vårdskuld finns det nu antagligen en samtalsskuld för flera chefer att ta sig an.

Skandia har redan tidigare i en rapport visat att andelen sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa har ökat kraftigt de senaste tio åren – från 30 procent 2010 till 48 procent 2019. Det innebär i princip att idag beror nästan varannan sjukskrivning på någon form av psykisk ohälsa.
Flera rapporter under våren och sommaren pekar nu på att de psykiska ohälsotalen har ökat ytterligare.

”Det handlar om att lära sig hantera både stress och oro och bli mer tolerant genom förebyggande åtgärder, så som kost, återhämtning, sömn och motion”, säger Kristina Hagström, hälsostrateg på Skandia.

Till Skandias Hälsosluss kan du som chef, men också dina medarbetare, vända sig för att få hjälp. Som chef kan du också få ett bollplank, konkreta tips och samtalsstöd i frågor som rör hälsa och arbetsmiljö.

Hela 8 av 10 tar kontakt med Skandias Hälsosluss i förebyggande syfte, alltså innan problemen lett till kostsamma sjukskrivningar. Det kan handla om allt från stress och nedstämdhet till skador och värk. Och det spelar ingen roll om problemen beror på jobbet eller är privata.

Skandias hälsoförsäkring

Hälsoförsäkringen är kostnadsfri när du har tjänstepension med sjukförsäkring hos Skandia, men går också att köpa separat.

”Det är viktigt att ta varningssignalerna på allvar. De ger oss en möjlighet att bromsa i tid. Det är mycket lättare att förebygga följder av stress och oro än att behandla dem”, säger Kristina Hagström.

Inte minst cheferna själva behöver vara uppmärksamma på sin egen stress och oro. Här kan chefers ”duktighet” lägga krokben.
”Chefer behöver bli bättre på att söka stöd och ta emot hjälp när de känner igen varningssignaler, tröskeln är i allmänhet ganska hög.”

Kortare perioder av oro och stress under året går oftast att hantera.
”Det är helt normalt och inget som tär på hälsan. Det som är problematiskt är när det blir långvarigt, intensivt, månad efter månad, år efter år”, säger Kristina Hagström.

Vissa personer tycks också kunna leva med högt ställda krav i ett högt tempo – och samtidigt må bra. Men hur vi hanterar stress och oro är individuellt. Därför är det viktigt att aldrig jämföra sig med andra.

Om du inte slår av på takten när du får varningssignaler av din kropp och hjärna ökar risken för stressrelaterad sjukdom kraftigt. Kroppens varningssignaler skiljer sig åt från person till person.
”Många av oss känner kanske att det inte finns någon risk att hamna i stressrelaterade problem men alla kan drabbas. Många sjukskrivningar beror idag på psykisk ohälsa”, säger Kristina Hagström.

10 varningstecken på oro och stress

1. Huvudvärk. Ett vanligt symptom på överbelastning är huvudvärk, punktvis eller mer generell. I vissa fall kan det även resultera i migrän.

2. Oro och ångest. Känslan av att inte ha kontroll gör att du känner oro och ångest när stressnivån är hög.

3. Sömnproblem. En av de tidiga varningssignalerna. Om vi inte sover ordentligt under en längre period kommer vi att fungera sämre.

4. Glömmer och tappar ord. Koncentrationssvårigheter är väldigt vanligt under stressiga perioder med mycket att hålla reda på. Det kan även upplevas som att det är svårare att ta beslut, se mål och arbeta strukturerat. Korttidsminnet påverkas när du har varit stressad under en längre tid.

5. Spänningar och värk. Att känna värk och spänning i nackregionen är vanligt när stressnivån är hög. Ett högt tempo leder till att vi drar upp axlarna och får en sämre arbetsställning.

6. Nedsatt immunförsvar. De flesta av oss drabbas av en infektion eller förkylning ett par gånger om året. Vid långdragen stress påverkas vårt immunförsvar så att vår motståndskraft minskar.

7. Irritation och nedstämdhet. Att lätt bli irriterad, känna sig nedstämd och gråta vid konstiga tillfällen hör inte till ovanligheterna.

8. Hudirritation. Stress kan lätt orsaka olika sorters utslag på huden. Eksem och herpesinfektioner kan blomma upp under en tid när påfrestningar är större.

9. Magproblem.  Många människor förlägger spänningar och oro till magen. Buksmärtor är ett vanligt varningstecken.

10. Hjärt- och kärlsjukdomar. Högt blodtryck kan bli följden av långvarig stress och är en riskfaktor för en rad sjukdomar, där en av de allvarligaste är hjärt- och kärlsjukdomar.