Kickstarta klimatarbetet – fyra steg mot hållbart ledarskap

Tre av fyra chefer har klimatångest och de flesta tycker inte att högsta ledningen prioriterar klimatfrågan tillräckligt. Det visar en färsk undersökning.
”Men som chef kan du göra mer än du tror för att accelerera företagets klimatarbete”, säger Klara Tengstrand, hållbarhetsansvarig på Office Management.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Office Management

Front-runners som vågar testa nya initiativ är viktiga i verksamheters klimatomställning, menar Klara Tengstrand, hållbarhetsansvarig på Office Management.
Front-runners som vågar testa nya initiativ är viktiga i verksamheters klimatomställning, menar Klara Tengstrand, hållbarhetsansvarig på Office Management.

FN:s klimatrapport, den så kallade IPCC-rapporten, blev en larmsignal för många människor världen över när den presenterades i augusti 2021. Enligt rapporten står det bortom rimligt tvivel att människan har orsakat klimatförändringarna.
Men nu börjar det hända saker – bra saker. Allt fler vill göra vad de kan för att rädda planeten och styra om tillvaron i en mer klimatvänlig riktning.
Därför upplever många, inte minst chefer, frustration när företaget de jobbar på inte kommer till skott med klimatarbetet. En undersökning utförd av Chef och publicerad i tidningens septembernummer, visar att hela 75 procent av cheferna har upplevt klimatångest – ofta eller ibland – och att nio av tio tycker att ledningen borde prioritera klimatfrågan högre.

Kostnadsfri webinarserie: Så blir ni klimatneutrala

Missa inte höstens kanske viktigaste webinarserie. I tre korta avsnitt får du lära dig det mesta du behöver veta för att öka farten i klimatomställningen på arbetsplatsen: en introduktion till klimatberäkning och klimatneutralitet, tips på hur ert klimatarbete kan kommuniceras och exempel från Office Management med hur det konkret går till att bli klimatneutral.

Så hur får du då organisationen där du jobbar att börja jobba klimatsmart? Klara Tengstrand är hållbarhetsansvarig på Office Management, som hjälper företag att skapa framtidens arbetsplatser och göra mer miljövänliga val. Nyckeln, menar hon, ligger i lönsamheten.
”Den som vill göra långsiktigt lönsamma affärer måste ha klimatfokus.”

Hennes tips är därför att du som chef visar ledningen att det finns alla skäl att se över affärsmodellen så att den går i en mer cirkulär riktning för att vara långsiktigt konkurrenskraftig.
”Den strategiska inriktningen och målsättningen sätter ledningen, men fastna inte i för mycket företagsbyråkrati. För att accelerera klimatarbetet och anpassade affärsmodeller, släpp fram front-runners som vågar testa nya initiativ, kanske i delar av organisationen till att börja med”, säger hon.

4 tips för att komma igång med klimatarbetet

Här delar Klara Tengstrand, hållbarhetsansvarig på Office Management, med sig av fyra smarta råd till chefer som vill ha klimatfokus på arbetsplatsen.

1. Kartlägg och beräkna ert klimatavtryck. Marknaden ställer allt högre krav på transparens, därför behöver företag ha koll på sin klimatpåverkan. På så sätt får ni en överblick var ni ska fokusera era insatser för att göra störst skillnad.

2. Byt ut bovarna, de fossila bränslena. En lågt hängande frukt är att byta ut fossila bränslen i den egna verksamheten. Att byta elavtal är lätt, åtminstone i Sverige. Bilmarknaden går mot full elektrifiering, se över tjänstebilsflottan så att den följer med i tiden.

3. Lägg fokus på inköpen. I de flesta företag genereras den största mängden koldioxid från de inköp som bolaget gör. Det är lite utmanande att påverka utsläpp i leverantörsledet, men det är viktigt att man som kund ställer krav. Välj de bolag som i sin tur ställer höga krav och har ett ambitiöst klimatarbete eller uppmuntra befintliga leverantörer till en omställning, så når ni era mål gemensamt.

4. Se över affärsmodellen. Den traditionella linjära affärsmodellen ersätts i större takt av en cirkulär affärsmodell som bland annat syftar till resurseffektivitet, att förlänga livet på det som tillverkas samt minimera avfall och utsläpp. Säkerställ att er affärsmodell är konkurrenskraftig på en alltmer cirkulär marknad.