Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Innovation i offentlig sektor – så skiljer den sig

Innovation i offentlig sektor står i skuggan av industrins banbrytande produkter. Det är dags att ändra på det.
En innovation inom stat, kommun eller landsting räddar liv, lär flyktingar svenska eller minskar brott.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Vinnova

Den som arbetar inom offentlig sektor hör ordet innovation ganska ofta. Uttrycket är betydligt populärare än exempelvis organisationsförändring och kvalitetsarbete. Kanske har det blivit lite för populärt – vissa som tröttnat på malandet har övergett ordet och använder hellre uttryck som förnyelse, ständig förbättring eller kreativitet.

Denna artikel är framtagen i samarbete med Vinnova.
Läs fler artiklar, ladda ned gratisguide och få innovationstips här: Innovationschef i offentlig sektor

Så vad är då innovation i offentlig sektor? För att förstå detta bättre behöver vi inse att

a) det är stor skillnad mot privat sektor och

b) det handlar till största delen om tjänsteutveckling, inte produkter.

Forskarna Johanna Nählinder och Anna Fogelberg Eriksson från Linköpings universitet tycker att det här är extra viktigt eftersom många tror att lyckad innovation ser ut som i böckerna. Dessa berättelser handlar nästan alltid om produkter i privat sektor. De uppkommer på helt andra sätt än tjänster inom stat, landsting eller kommun. Framgång och misslyckanden ser annorlunda ut. De mäts inte ens på samma sätt.

Tjänsteinnovationer är inte lika nyhetsmässiga heller. Och sällan särskilt enkla att begripa. Ta Lego, Tesla eller svenska Urbanears som exempel. Enkla, tydliga, mätbara och affärskritiska. En central del i framgångssagan. Eller Nokia där brist på innovation blev en viktig förklaring till koncernens fall. Tjänsteinnovation hamnar lätt i skuggan, särskilt inom offentlig sektor. Men innovationer sparar tid och pengar för tjänstemän, brukare och medborgare.

Problemformuleringen inom offentlig sektor har ofta en helt annan utgångspunkt än i industrin. Här är värden som exempelvis ökad läskunnighet, smärtlindring eller minskat buller överordnade det som inom industrin är drivande: ökade intäkter eller minskade kostnader.

Dessutom är problemen mer komplexa i offentlig sektor. Ta samhällsutmaningarna som exempel.  Långtidsarbetslöshet, hatbrott och obalanser mellan könen är ofta svåra att definiera och sammanflätade med andra problem. Många kanske har försökt i flera år att lösa dessa problem på så många plan att det är svårt att se hur nya försök skulle lyckas.

Synen på kunden är en annan viktig skillnad. Eftersom vi lever i en rättsstat kan en socialförvaltning inte välja bort brukare, som ett företag kan välja bort kunder. Alla har rätt till behandling. Alla har dessutom rätt att behandlas lika, vilket begränsar hur mycket en offentlig förvaltning kan experimentera med sina tjänster och hur de levereras.

Antal intressenter är ytterligare en skillnad mot privat sektor. Innovation ska skapa värde men vem är det som bestämmer om en ny tjänst är värdefull? Är det politikerna, tjänstemännen, professionerna, journalisterna, brukarna eller brukarnas närstående?

Läs hela guiden Innovationschef i offentlig sektor

Läs direkt på skärmen eller ladda hem och skriv ut.

Alla har åsikter och alla har rätt att få säga sitt.

Så är innovation svårare i offentlig sektor? Både ja och nej.

Ja – eftersom utmaningarna som ska lösas är komplexa och förutsättningarna annorlunda.

Men nej – eftersom offentlig sektor också har fördelar som privat sektor inte har. Offentliga verksamheter går inte i konkurs. Det skapar långsiktighet. Kunskap kan byggas upp under åratal. Det finns ofta kapacitet att arbeta strategiskt. Det långsiktiga arbetet med kvalitet är ett bra exempel.

Dessutom behöver ingen hemlighålla sina smarta lösningar. De kan delas öppet mellan organisationer. Samarbetet kan effektivt hjälpa till att bryta ner svåra problem så att de blir hanterbara. Ett exempel är Christina Karlsson som i den här artikeln beskriver hur hon tar ungdomars arbetslöshet på allvar genom att hjälpa ungdomarna ut i arbete i stället för att fortsätta med ett ickefungerande och allt dyrare försörjningsstöd.

En annan aspekt är innovationens drivkraft nummer ett: motivation. Kommuner och landsting rankar ofta högt i andel motiverade medarbetare. Här får medarbetare och chefer arbeta med meningsfull mänsklig kontakt, de får en chans att göra nytta för samhället. Eftersom de i högre utsträckning är värderingsdrivna kan de se ett högre värde i att hjälpa sjuka människor eller att förhindra brott. För chefer är det viktigt att se detta försprång och dra nytta av den kraft som finns hos medarbetarna.

Offentlig sektor behöver innovation för att möta framtidens utmaningar. Den fråga som ligger på många chefers bord är just: hur då? I den här artikelserien presenterar vi några som vågat ta steget. Låt dig bli inspirerad!

Läs alla delar i artikelserien:

Del 1 av 7: Innovation i offentlig sektor – så skiljer den sig