Han hittade succémetoden för bättre ledarskap

Glada och trygga medarbetare som presterar på topp. Hög kundnöjdhet och fördubblad försäljning.
Möt chefen som lagt grunden till ett framgångsrikt ledarskap genom att se sina medarbetare som Formel 1-förare och regelbundet ta in dem i depån.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Rolf

Med ett verktyg för strukturerad och tydlig feedback har Johan Isacsson på Skandia lyft sitt team rejält.
Med ett verktyg för strukturerad och tydlig feedback har Johan Isacsson på Skandia lyft sitt team rejält.

Som chef är det nästan omöjligt att hinna med allt som förväntas av dig. Leda och delta i möten, sätta budget, ta hand om en översvämmad mejlkorg… hela tiden med den gnagande känslan att du missar det viktigaste: dina medarbetare. Du vet att du borde coacha och stötta deras lärande och utveckling. Men du prioriterar inte detta. För handen på hjärtat, det är en smula obehagligt att ge feedback, det uppfattas ju så lätt som kritik. Dessutom saknar du strukturen för hur du ska gå tillväga. Så du skjuter samtalen på framtiden.

Tydlig feedback

Men tänk om det fanns ett verktyg för strukturerad och tydlig feedback där både chefer och medarbetare löpande kan följa hur det går och tillsammans bestämma vilka aktiviteter som behövs för att uppnå målen?
Verktyget finns. Det upptäckte Johan Isacsson, Head of online på Skandia när han var på jakt efter ett sätt att hjälpa sina direktrapporterande chefer att öka kvaliteten på remote-kundmötena, det vill säga rådgivning på distans där kund och rådgivare delar skärm.

Han fick höra om Rolf (Reflekterande Organisation med Lärande Feedback), en plattform för tillväxt och utveckling där kontinuerlig coachning och feedback står i centrum och bestämde sig för att testa.
Förväntningarna infriades snart.
”Verktyget har stärkt vår förflyttning mot målbilden att vara Sveriges bästa remote-rådgivning”, säger han.

Tryggheten central

Remote-rådgivarna behöver känna sig trygga när de ger råd om spar-, pensions- och försäkringslösningar. De måste ha full koll på regelverken, både för att lagen säger det och för att kunderna i sin tur ska känna sig trygga och väl omhändertagna. Dessutom kräver rollen att rådgivarna ständigt vässar sin pedagogik.
Detta, insåg Johan Isacsson, skulle de aldrig kunna uppnå utan tydlig och strukturerad coachning som också uppmuntrade till eget lärande. I verktyget Rolf fanns strukturen för detta, så det var bara att sätta igång.

3 fördelar med strukturerad coachning

Johan Isacsson, Head of online på Skandia, om vinsterna för dig som ledare med strukturerad coachning:

  1. Du får bort mycket av administrationen.
  2. Strukturen ger dig trygghet i hur du coachar.
  3. Du ökar ditt aktiva lyssnande och blir mindre splittrad.

Med stöd av verktyget får medarbetarna veta vad som förväntas av dem och hur de ska bete sig för att ta nästa steg i sin personliga och professionella utveckling i syfte att nå sina mål. De känner chefens tillit och vet vilket handlingsutrymme de har. Löpande tillämpas medlyssning för att maximera kundmötet.
Systemet bygger på regelbunden avstämning och återkoppling. Medarbetarsamtalet pågår alltså året om, vilket gör att chefer och medarbetare ständigt förbättrar sin förmåga att ge och ta emot feedback.

In i depån

Johan Isacsson ser sina medarbetare som ett Formel 1-team som måste in i depån med jämna mellanrum, både för att stärka sig själva och som team.
”Det är viktigt att reflektera över aktiviteterna, att våga stanna upp och prioritera – titta på fördelar och nackdelar med arbetssättet.”

Efter snart två år har Rolf medverkat till följande i organisationen:

  • Mycket hög kundnöjdhet
  • Fördubblad försäljning
  • Toppkvalitet på kundmötena
  • Minskad personalomsättning
  • Gladare och än mer engagerade medarbetare

Johan Isacsson är tacksam över att de redan hade börjat med Rolf när pandemin bröt ut.
”Trots att medarbetarna jobbat hemma under corona har vi inte tappat i försäljning, utan tvärtom sålt mer. Ibland undrar jag varför vi inte startade ännu tidigare.”