Eftersökta egenskapen – som inte syns på ditt cv

Arbetsgivares önskechef byggs om. Digital förändringsledning och kommunikationsförmåga är viktiga bitar i det nya ledarskapsbygget. Liksom en egenskap som ofta är dold i ett cv.

Bra chefer är viktigare än någonsin. Samtidigt som checklistan över viktiga delar i ett ledarskap växer.
”Chefers betydelse har ökat. Samtidigt som ledare idag har en mer mångfacetterad roll”, säger Helen Remnås, affärsutvecklingschef på rekryterings- och konsultbolaget Experis.
Hon ser en tydlig förändring i vad som efterfrågas vid en chefsrekrytering.
”Tidigare kunde det räcka att man var stark i sin profession som chef och att kunna sin bransch.”
Idag behövs mer.
”Hela omvärlden är i förändring. Nu ska chefer kunna leda genom förändringar och få sitt team att förstå vilka steg som ska tas.”

Utöver det ”ordinarie” ledarskapet behöver chefer fungera i rollen som digital förändringsledare.
”Det här är en stor skillnad och rejäl utmaning. För chefer kan det betyda att man kliver in på ett område som man varken behärskar eller riktigt förstår. Och samtidigt förväntas leda medarbetare i det.”

Helen Remnås är affärsutvecklingschef på rekryterings- och konsultbolaget Experis. Hon ser hur viljan och förmågan att lära sig nya saker själv, och att kunna se och ta tillvara den hos medarbetare, blir en allt mer efterfrågad förmåga när företag letar nya chefer. Hos Experis kallar man den egenskapen för learnability.

Kompetens står fortfarande i fokus när Experis rekryterar chefer. Men man söker också annat.
”Vi pratar mycket om det vi kallar learnability. Har chefen en vilja och förmåga att utveckla sig själv och andra, att förstå en ny miljö och hur man leder i den?”

Läs också: LQ – chefens nya guldkompetens

Nyfikenhet, förmågan att lära nytt och modet att prova sig fram under nya förutsättningar har snabbt blivit en viktig del av ett modernt ledarskap. Learnability är något som sällan går att utläsa ur ett cv, men som arbetsgivare behöver lära sig att identifiera – både i chefsrekryteringar och hos medarbetare.
”Många ledare har själva utvecklat de här förmågorna, i takt med att de nya behoven blivit tydligare”, säger Helen Remnås.

Samtidigt som learnability är en eftertraktad individuell chefsegenskap är det också vad som utvecklar svenskt ledarskap vidare.
”Jag skulle ge ett gott betyg till svenska chefers learnability. Det ger oss bra förutsättningar att driva ett nytt ledarskap.”

Text: Malin Kaldo

Läs också: 5 nödvändiga fokus för lyckade gig-chefer

6 heta kompetensord

Learnability – viljan och förmågan att lära sig nya saker själv, och att kunna se och ta tillvara den hos medarbetare.

Kulturbyggare – chefer som är med och skapar en miljö för utveckling och ständigt lärande.

Employer branding – det egna ledarskapet kan bidra till att bygga upp ett arbetsgivarvarumärke som drar till sig talanger.

Mod – chefer med stark drivkraft vågar sticka ut, luta sig fram, testa nytt – och har större möjlighet att ligga i framkant. Visa mod anpassat efter den miljö du verkar i.

Kommunikation – en nyckelförmåga hos chefer som får medarbetare med bred mångfald och i olika anställningsformer att samverka och bli effektiva tillsammans.

Tillvarata kompetens – få nya perspektiv på det ni gör, till exempel genom att ta tillvara era gig-jobbares erfarenheter. Det kan förbättra både arbetssätt och organisation.

Denna text är ett samarbete mellan Chefs innehållsstudio och Experis.

Experis arbetar med rekrytering och konsultverksamhet inom kvalificerad kompetens, från chef- och ledningsnivå till specialistfunktioner inom framför allt Engineering, IT, Finance och Executive.

Experis har årligen cirka 1 600 konsulter ute i uppdrag över hela landet, finns på över 50 kontor runt om i Sverige och är en del av Manpower Group. Läs mer här

Carina Eyoma, konsultchef på Experis
Annonssamarbete: Experis

5 nödvändiga fokus för lyckade gig-chefer

En chef till ”giggare” behöver ett justerat ledarskapsfokus. Tillfälliga medarbetare behöver mer av vissa saker från sin chef. Lär dig vad som krävs för att bli en bättre gig-chef.
experis_eva_charlotte
Annonssamarbete: Experis

LQ – chefens nya guldkompetens

Du har hört om IQ och EQ. Men i en snabbföränderlig värld blir LQ allt viktigare. Chefer som kan ta tillvara utvecklingspotential är guld värda framöver.
Mattias Sahlström och Charlotte Ahlquist på Experis
Annonssamarbete: Experis

Hur innovativt är ditt ledarskap?

Många vill kalla sig innovativa ledare. Men få är verkligen där. ”Det gäller att göra en mental förflyttning”, säger Mattias Sahlström på Experis. Är du redo för det? Testa dig själv med din reaktion på tre olika situationer.
Svenske Jonas Prising leder världsföretaget Manpower Group.
Annonssamarbete: Experis

”Chefens roll är att förstå förändringarna”

Framtiden är redan här. Nu behöver chefer och ledare lära sig hur de ska förstå den och leda i den. ”Vi behöver en kunskapsrevolution”, säger toppchefen Jonas Prising, global vd för Manpower Group.