Det tycker medarbetare mest om med sin chef

Vissa saker lyfts fram extra när medarbetare ska berömma sin chef. Positiv är egenskapen som toppar listan.
”Bra energi från chefen hjälper oss att orka leverera i vardagen”, säger Viktoria Lindhé på &frankly.
Men på tre punkter tycker många att chefen borde vässa sig.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: &frankly

Viktoria Lindhé på &frankly Foto: Martina Huber
Viktoria Lindhé på &frankly vet från ny data vad vi uppskattar mest med vår chef. Foto: Martina Huber

Ge dig själv en klapp på ryggen, chefen. Mycket av det du gör uppskattas antagligen av dina medarbetare.
Det framgår av svarsdata från verktyget &frankly, som används av över 12 000 svenska chefer för att ta tempen på sin organisation, öka engagemanget i team och utveckla sitt ledarskap.

”Vi ser att de flesta är nöjda med sina chefer i grund och botten”, säger Viktoria Lindhé, Head of Customer Success på &frankly.

Möjligen är det en aningen ljus bild av svenskt ledarskap som ges i &franklys siffror.
”Många av de organisationer som väljer att jobba med oss lägger ju redan stor vikt vid bra ledarskap och har fokus på medarbetare och deras prestationer, på människan i leveransen.”

Det digitala verktyget &frankly används för att ta pulsen på organisationen eller det egna teamet, genom att ställa korta och enkla frågor till medarbetarna vid behov.

3 frågor som modiga chefer ställer till sina medarbetare

Exempel på frågor och påståenden från &frankly som ställs anonymt till medarbetare och som tar pulsen på ledarskapet:

  • Visar din chef något intresse för dig som person?
  • Min närmaste chef motiverar mig
  • Vad tycker du din chef kan bli bättre på?

Flera av &franklys frågor som i år har pulsats ut till över 5000 medarbetare på 300 svenska arbetsplatser rör ledarskap. Bland annat har medarbetare fått välja ut de egenskaper de tycker allra bäst om hos sin chef:

Fråga: Vilka kvaliteter hos din chef uppskattar du mest?

  1. Positiv
  2. Tydlig
  3. Kompetent

Topplaceringen skvallrar om både förutsättningarna och förväntningarna på svenskt ledarskap idag.
”Positiv har gått från placering två upp till nummer ett det senaste året. Den slutsats jag drar av det är att vi bättre förstår att vi behöver ge varandra bra energi för att orka leverera i vardagen och ser värdet av att chefen uppmuntrar initiativen vi måste ta”, säger Viktoria Lindhé.

Hon ser hur många organisationer befinner sig på en ständig förändringsresa med många utmaningar.
”Det krävs en rörelse hela tiden. Positiv energi från chefer och kollegor hjälper oss att må bra och fortsätta framåt.”

Vad som gör att en chef uppfattas som positiv skiljer sig åt från organisation till organisation och från team till team.
”Här gäller det att lära känna sitt gäng. Att ta reda på vilken typ av energi som lyfter just er. Vad lägger dina medarbetare in i ordet positiv som ledaregenskap? Hur bra är du som chef på att lyfta fram positiva saker som medarbetare gör? Vilken sorts belöningar fungerar i er grupp? Hur lägger ni märke till när någon behöver extra uppmuntran? Hur ger ni varandra stöd?”

Viktoria Lindhé menar att chefer behöver ta upp den här typen av frågor oftare i sitt team.

En styrka i att ställa frågor med ett verktyg som &frankly är att det ger möjlighet att ha en kontinuerlig och naturlig dialog om vad som motiverar och engagerar er på riktigt.

Medarbetare ger i &frankly också svar på vad de gärna ser mer av hos sin chef.

Fråga: Vad vill du se mer av hos din chef?

  1. Tydlighet
  2. Coachning
  3. Tillgänglighet

Tydlighet dyker upp på båda listorna och toppar det som många medarbetare tycker chefen behöver bli bättre på.

Viktoria Lindhé ser hur tydlighet i ledarskapet ofta bara räcker en bit på vägen.
”Tydligheten handlar om ramverket, grundförutsättningarna. Många chefer är duktiga på att kommunicera organisationens mål och riktning enligt konstens alla regler på ett övergripande plan. Det som däremot kan saknas är förmågan att ta de övergripande målen vidare till egna mål, för ditt team och alla som ingår där. Vad behöver jag som individ göra annorlunda för att nå våra mål?”

Coachning och tillgänglighet kommer på plats två och tre.
”De handlar mycket om dialogen”, säger Viktoria Lindhé.

Att det brister här tror hon till viss del handlar om chefers stress och att det i många organisationer har skruvats och effektiviserats.
”Det kan även handla om att man som chef tror att man är tillgänglig, men att medarbetarna förväntar sig något annat. Därför är det så viktigt att stämma av vilka förväntningar vi har på varandra.”

”Frågorna lyfter på locket”

Hos &frankly använder man verktyget med pulsade medarbetar-undersökningar också på sig själva.
”Det är ett bra sätt att legitimera både bekväma och obekväma diskussioner om arbetsklimatet och ledarskapet, både från chefers och medarbetares håll. Ett avdramatiserat sätt att då och då lyfta på locket”, säger Viktoria Lindhé, Head of Customer Success på &frankly.

Foto: Martina Huber

”Dina medarbetare behöver involveras, för att i större utsträckning äga sin vardag. Jag som chef kan ge stöttning och coachning, men mina medarbetare behöver tala om för mig vad de behöver. Ingen är tankeläsare, var tydlig med det.”

Medarbetare behöver också tala mer med varandra.
”Sätt upp gemensamma spelregler för hur ni pratar med varandra. Till exempel: Vilken typ av feedback ska vi ge varandra och i vilka sammanhang?”

Ställ actionfrågor

En hjälp för att bygga upp ett självledarskap i teamet är att använda sig av det Viktoria Lindhé kallar actionfrågor.
Har du bett en kollega om hjälp idag? Har du erbjudit en kollega hjälp? Har du bett om feedback? Gett feedback?
”Använd frågor som påminnelse till önskvärda beteenden.”

Chefen kan också ge sig själv utmaningar.
”Välj ett fokus åt gången. Det kan till exempel vara att ge alla medarbetare i gruppen någon återkoppling under dagen. Eller att varje gång du går ut från ett möte ge feedback till mötesledaren om agendan.”

Enkla frågor. Små vardagshandlingar. Men också saker som skapar dialog, ger ringar på vattnet och sprids från team till team – kanske hela vägen ut i en stor organisation.

Text: Malin Kaldo

Lyft ditt ledarskap i vardagen

Viktoria Lindhés tips för chefen som vill uppfattas som mer…

…positiv

Se medarbetare i den prestation de gör och försök strössla med kommentarer från det du ser. Hitta kornet som är bra, även när inte går som det var tänkt. ”Bra att du försökte göra det här! Vad blir nästa steg nu? Vad kan vi lära oss av det här?”.

…tydlig

Prata om målen ofta och mycket, på ett konkret sätt. Påminn om övergripande mål i kombination med feedback till medarbetare. Koppla ihop hur det ni gör bidrar till att nå era mål. ”Bra att du tar kontakt med kunden om det här problemet. Det hjälper oss att behålla dem och gör mycket för vår kundnöjdhet och vårt mål för det.”

…coachande

Coachande ledarskap handlar mycket om att få en människa att se ett annat perspektiv. Chefen behöver inte längre vara specialisten och sitta på alla svar, men kan ställa rätt frågor och hjälpa olika kompetenser att nå sin potential och samverka på ett bra sätt.
Öva dig och prova olika metoder. För att kunna ge medarbetare relevant feedback behöver du också delta i deras vardag.

…tillgänglig

Att vara intresserad är en nyckelfaktor. Visa att du ser och är med i vad medarbetarna gör. Prioritera samtal och kontakt med dem. Det behöver inte vara fysiskt hela tiden utan kan också vara digitalt.
Prata i din grupp om vad tillgänglighet betyder för dem. Finns det rutiner ni behöver ändra?