”Chefens roll är att förstå förändringarna”

Framtiden är redan här. Nu behöver chefer och ledare lära sig hur de ska förstå den och leda i den.
”Vi behöver en kunskapsrevolution”, säger toppchefen Jonas Prising, global vd för Manpower Group.

Annonssamarbete
Experis

Publicerad

Text: Chefs innehållsstudio

Svenske Jonas Prising leder världsföretaget Manpower Group.
Svenske Jonas Prising leder världsföretaget Manpower Group. Han ser flera utmaningar för chefer. ”Man måste nu kunna skapa kompetens, inte bara hitta kompetens”, säger han i en exklusiv intervju med Chef.

Jonas Prising är vår kanske mest okända svenska internationella storchef. Han leder världsföretaget Manpower Group, som sysselsätter 3,4 miljoner människor i 80 länder. På World Economic Forum och i FN har han talat om de stora strukturförändringarna på arbetsmarknaden och vad de innebär för länder och individer. Frågor som också kommer upp när han varit hemma hos Bill Gates eller träffar på Justin Trudeau.

”Nya jobb skapas och jobb förändras över tid. Vi tror att 70–80 procent av alla jobb nu kommer att förändras och kräva mer av oss. Mer av tekniska och mjuka färdigheter, kreativitet, att kommunicera på nya sätt”, säger Jonas Prising när Chef träffar honom under ett sällsynt Sverigebesök.

Med kunskapsomställningen följer flera utmaningar.
”Under de senaste tio åren har vi sett hur arbetsmarknaden går isär. Det har uppstått ett glapp mellan de som har kunskaper och kan tillgodogöra sig ny teknologi och nya processer. Och de som inte kan det.”

I glappet uppstår påfrestningar och slitningar på samhällsnivå.
”De här krafterna kommer att öka om man inte tar krafttag – nu behöver vi höja kunskapsnivån hos medarbetare och chefer i varje land och i varje organisation. Vi behöver en kunskapsrevolution”, konstaterar han.

Där hamnar ledarskap i fokus.
”Chefens roll är att förstå förändringarna som sker. Och att utifrån det ge sina medarbetare möjlighet att utveckla de kompetenser som behövs. Man måste nu kunna skapa kompetens, inte bara hitta kompetens. Företagen har en mycket större roll i medarbetares utbildning framöver. Inom organisationer behöver man kunna skapa sina egna talanger”, förklarar Jonas Prising.

Manpower Group har i en ständigt konjunktursvängande bemanningsbransch lärt sig att bygga organisation och ledarskap med mycket flexibilitet – något som är guld värt i en tid med extrem förändringstakt.
”Trygghet ligger inte i att chefen har 100 procent rätt, utan i att vi har ett ledarskap och en organisation som kan anpassa sig efter marknadsförändringar och kundbehov. Det är så vi vinner.”

Han liknar det vid att konstruera en bil som är extra bra på att ta kurvor, om du vet att den kommer att köra på okända och slingriga vägar. Då är chansen så mycket större att du klarar att svänga så snabbt som krävs när kurvorna dyker upp längs vägen.
”Om man inte är helt säker på exakt vad som händer, kan man vara väldigt säker på att det behövs en organisation som är väldigt agil”, säger Jonas Prising.

Ledare behöver också lyssna på och ta hjälp av kunder, omvärld och medarbetare i sin omvärldsspaning.
”Det är farligt att vara ledaren som tror att man vet allt i den här typen av omvärld. Saker som jag själv trodde var självklara har inte inträffat. Samtidigt har annat jag inte förutsåg hänt. Ibland har saker inträffat ett par år tidigare eller senare än förväntat.”

Ledarskapet behöver uppgraderas, men mycket är sig också likt, menar Jonas Prising.
”Den goda nyheten är att 80 procent av de ledarskapskompetenser chefer använder i dag kommer att fortsätta vara viktiga, som att sätta mål och kommunicera. Men i en digital värld behöver ledare ännu mer av nyfikenhet och omvärldskoll.”

5 saker svenska chefer behöver förstå om framtiden

Det ställs höga krav på ledare framöver. Manpower Groups globala vd Jonas Prising ser några utmaningar och insikter som särskilt viktiga för chefer.

  1. Skapa en lärandekultur och ta tillvara alla medarbetares om–världsspaning.
    ”Att som ledare hålla sig nyfiken och skapa en nyfikenhetskultur som genomsyrar företaget – det skapar nya idéer. Lyckas man skapa den här typen av struktur får man en konkurrensfördel som är enormt svår att kopiera, där man kan tillgodogöra sig nya idéer och skapa värden snabbare.”
  2. Learnability, förmågan att tillgodogöra sig nya kunskaper, blir avgörande.”Den mest betydelsefulla karriärfaktorn framöver blir vår förmåga att kunna ta till oss nya kunskaper och erfarenheter. Som individ väljer du företag där du får personlig och professionell utveckling och arbetsuppgifter som höjer din kompetens.”
  3. Arbetsgivare måste nu skapa kompetens, inte bara hitta den.”Hur vi bedriver undervisning i dag har inte förändrats på 60–70 år. Nu ändras det. Vi kommer att gå in och ut i utbildningsfaser. Inom organisationer behöver man kunna skapa sina egna talanger. Företag får en mycket större roll i medarbetares utbildning framöver.”
  4. Gigekonomin händer nu, med mer mixade anställningsformer. Bemanningsanställda och frilansar blandas med fast anställda. ”Särskilt yngre och äldre vill ha mer flexibilitet. Vi kommer inte att jobba i samma anställningsform hela livet. Nu behöver trygghetssystemen anpassas, för att följa med i den utvecklingen. Vi kommer också att arbeta mer flexibelt inom verksamheterna, där man går in och ut i team.”
  5. Kultur och vision är viktigare än någonsin. I snabb förändring blir en framåtblickande vision, och förmågan att kunna kommunicera den, ovärderlig. ”Ledare behöver mer än någonsin kunna ge en tydlig bild av var man är, vart man ska och också hur du som individ passar in i det här. Ledare ska få företaget att växa men har också ett mycket stort ansvar: etiskt, socialt och mot våra medarbetare.”

Text: Malin Kaldo