Bidrag hjälper kommunen minska sjukfrånvaron

Ett bidrag från Försäkringskassan används för att minska sjukfrånvaron i Orust kommun.
”Vi hjälper våra medarbetare att bryta ett mönster. Vi ser stora vinster på många plan”, säger Kristin Dahlbom, chef i äldreomsorgen.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Försäkringskassan

Kristin Dahlbom och kollegerna på Kaprifolgården i Henån på Orust använder ett bidrag från Försäkringskassan för att minska sjukfrånvaron. Foto: Anders Nicander
Kristin Dahlbom och kollegerna på Kaprifolgården i Henån på Orust använder ett bidrag från Försäkringskassan för att minska sjukfrånvaron. Foto: Anders Nicander

Sedan 2018 har äldreomsorgen i Orust arbetat målmedvetet för att minska den upprepade korta sjukfrånvaron bland personalen.
Med ett bidrag från Försäkringskassan kan kommunens chefer ge medarbetare med hög sjukfrånvaro både snabb och effektiv hjälp.
”Jag som chef fångar upp när en anställd har upprepad sjukfrånvaro och bokar direkt möte hos företagshälsovården”, berättar Kristin Dahlbom, chef i äldreomsorgen vid Orust kommun.
”Syftet är att sätta in åtgärder innan det blir en långtidssjukskrivning. Framför allt ser vi stor skillnad hos dem med hög upprepad sjukfrånvaro. Många gånger blir det här en möjlighet till en omstart”, fortsätter hon.

I samtal mellan företagshälsovården och medarbetaren undersöks varför medarbetaren ofta är sjuk och en åtgärdsplan tas fram.
”När kartläggningen hos företagshälsovården är klar sätter vi oss ner allihop och tittar på möjliga åtgärder. Vi gör en skriftlig plan där medarbetarens ansvar beskrivs och vilka förändringar jag som chef kan göra.”

Äldreomsorgen i Orust kommun har arbetat med Försäkringskassans bidrag arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd (APRS) i flera år.
”Genom stödet kan vi få hjälp med förebyggande insatser, åtgärder och rehabilitering. Det kan till exempel handla om stöd från psykolog eller sjukgymnast. Vårdkontakten ger stora möjligheter att snabbt bryta ett mönster och vi ser mycket goda resultat”, säger Kristin Dahlbom.

Så fungerar arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

  • Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd (APRS) är ett bidrag som arbetsgivare kan få för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbete.
  • Bidraget kan användas för att anlita en extern anordnare av arbetsplatsinriktat stöd, exempelvis från företagshälsovården. Anordnaren ska vara godkänd av Försäkringskassan.
  • Arbetsgivare kan få upp till 200 000 kronor i bidrag per år fördelat på 10 000 kronor per anställd. Bidraget täcker hälften av arbetsgivarens kostnader.
  • Det är enkelt att ansöka digitalt på forsakringskassan.se/rehabiliteringsstöd.

Både fysisk och psykisk ohälsa ligger bakom sjukfrånvaron.
”Psykisk ohälsa har tyvärr blivit vanligare, men fysisk problematik som förslitningsskador är fortfarande den främsta orsaken till medarbetares sjukfrånvaro.”

Vid företagshälsovården och de hälsosamtal som utgör en del av kartläggningen, kan man lyfta all typ av ohälsa och hitta de bakomliggande orsakerna.
”Det ger också mig som chef en större förståelse för helheten och vilka åtgärder som behöver sättas in både på individ- och gruppnivå.”

Att få professionell hjälp har varit mycket uppskattat bland de anställda.
”Flera berättar att de efter hälsokartläggningen har fått en bättre bild av orsaken bakom ohälsan. De tycker att de har fått rätt hjälp och mår bättre”, säger Kristin Dahlbom.

För att få bästa möjliga arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro, har enhetscheferna i äldreomsorgen beslutat om fyra friskfaktorer som man jobbar extra med: kompetensutveckling, kommunikation, delaktighet och systematiskt arbetsmiljöarbete.
”Idag arbetar vi med de här friskfaktorerna i våra arbetsgrupper. Medarbetare är med och påverkar vad vi ska fokusera på just nu, för att teamet ska må bra. Jag märker stor skillnad när mina anställda är delaktiga – det är en helt annan energi och engagemang i gruppen. Jag tror att just delaktigheten, tillsammans med att vi agerar snabbt vid ohälsa, är en förklaring till att frånvaron minskat”, säger Kristin Dahlbom.

Hon ser hur stödet till medarbetare med hög sjukfrånvaro gynnar alla i arbetsgruppen:
”Vi pratar öppet om hur kartläggningen hos företagshälsovården fungerar och medarbetare som varit där delar med sig av sin upplevelse. Hela arbetsgruppen vinner på att kolleger får ökat stöd – inte minst ur arbetsmiljösynpunkt med färre vikarier och stabilare arbetslag”, avslutar Kristin Dahlbom.

Viktiga vinster med att förebygga korttidsjukfrånvaron

  1. Rätt hjälp i tid: När upprepad korttidsjukfrånvaro bryts tidigt och rätt åtgärder sätts in minskar risken för långtidssjukskrivning.
  2. Ökad närvaro på jobbet: Genom att snabbt fånga upp upprepad frånvaro och sätta in åtgärder kan närvaron på jobbet öka.
  3. Stabilitet i arbetsgruppen: Hela arbetsgruppen vinner på att medarbetare med upprepad frånvaro får hjälp att komma tillrätta med ohälsan. Färre vikarier och en hälsosammare arbetsplats är positivt för alla medarbetare och chefer.

Text: Sanna Bergling