Försäkringskassan uppmanar arbetsgivare att använda bidraget APRS, för att få till tidiga hälsoinsatser till medarbetare.
Försäkringskassan uppmanar arbetsgivare att använda bidraget APRS, för att få till tidiga hälsoinsatser till medarbetare.

Chefer missar viktigt hälsobidrag till medarbetare

Många chefer missar ett viktigt bidrag för att förebygga ohälsa hos medarbetare.
”Rätt hjälp kan göra skillnad”, säger Rebecca Kolga på Försäkringskassan och uppmanar chefer att söka stödet på upp till 200 000 kronor per år.

Chefer som agerar snabbt och har hälsofokus kan minska risken för ohälsa eller långvarig sjukskrivning.
”Som chef kan du både jobba förebyggande med sjukfrånvaro och hjälpa medarbetare att återgå till arbete efter sjukskrivning. Tidiga insatser, samtal med medarbetare och att erbjuda hjälp gör stor skillnad”, säger Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd (APRS) på Försäkringskassan.

Som chef kan det ibland vara svårt att veta hur man kan underlätta för medarbetaren att komma tillbaka till arbetet vid sjukskrivning. Det kan vara knepigt särskilt i små och medelstora verksamheter utan tillgång till HR avdelning och upphandlad företagshälsovård.
Många arbetsgivare missar dessutom möjligheten till viktigt och professionellt stöd när de ska förebygga ohälsa – och chefer känner sig otillräckliga i onödan.
”Osäkerheten bland chefer om vad de ska göra och hur det görs på bäst sätt kan vara stor. Om man saknar kunskap eller känner sig osäker så är det bra att anlita expertstöd, exempelvis från företagshälsovård.”

Så fungerar arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

  • APRS är ett bidrag som arbetsgivare kan få för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbete.
  • Bidraget kan användas för att anlita en extern anordnare av arbetsplatsinriktat stöd, exempelvis från företagshälsovården. Anordnaren ska vara godkänd av Försäkringskassan.
  • Arbetsgivare kan få upp till 200 000 kronor i bidrag per år fördelat på 10 000 kronor per anställd. Bidraget täcker hälften av arbetsgivarens kostnader.
  • Det är enkelt att ansöka digitalt på forsakringskassan.se/rehabiliteringsstöd.
Läs mer om bidraget

Försäkringskassans bidrag APRS ger chefer en möjlighet att få hjälp med förebyggande insatser, åtgärder och planering för återgång i arbete.
”Responsen från arbetsgivare som använt stödet har varit mycket positiv”, berättar Rebecca Kolga.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är ett bidrag där arbetsgivare kan få upp till 200 000 kronor per år för att anlita en extern anordnare av arbetsplatsinriktat stöd, exempelvis från företagshälsovården.
Försäkringskassan vill med stödet uppmuntra fler arbetsgivare att satsa på tidiga insatser vid tecken på ohälsa.

”APRS är underutnyttjat. Vi tror att det finns fler arbetsgivare som kan ha nytta av bidraget. Vi vill uppmuntra fler chefer att satsa på tidiga insatser eftersom vi ser att det lönar sig för såväl medarbetarna som organisationen”, säger Rebecca Kolga.

Sjukfrånvaro kostar inte bara pengar, det leder också till merjobb för chefer. Produktionsbortfall och att rekrytera eller lära upp ersättare, är några tunga konsekvenser av sjukfrånvaro.
”Rätt hjälp kan göra stor skillnad och arbetsgivare med välfungerande rutiner och ett aktivt arbete med tidiga insatser får ofta stora positiva effekter”, avslutar Rebecca Kolga.

Stora vinster med förebyggande insatser

  1. Minskad risk för sjukfrånvaro: Genom att tidigt fånga upp medarbetare som mår dåligt minskas risken för upprepad korttidsfrånvaro eller lång sjukfrånvaro. Chefer kan spara pengar, tid och resurser samt öka produktionen.
  2. Rätt hjälp vid rätt tid. Som chef i ett bolag utan HR avdelning eller upphandlad företagshälsovård kan det vara svårt att veta hur man bäst hjälper medarbetare som mår dåligt. Experter från exempelvis företagshälsovården kan hjälpa chefer med rätt insatser som förhindrar att medarbetaren blir sjukskriven.
  3. Stärkt varumärke: Chefer som visar att de satsar på sina anställdas hälsa kan stärka företagets varumärke.

Text: Sanna Bergling

Denna text är ett annonssamarbete mellan Chefs innehållsstudio och Försäkringskassan.

Arbetsgivare ansvarar för förebyggande insatser och att underlätta återgång i arbete vid sjukfrånvaro.
Om du anlitar en extern anordnare för detta, till exempel företagshälsovården, kan du få bidrag från Försäkringskassan för hälften av dina kostnader.
Det är enkelt att ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd digitalt, på forsakringskassan.se/rehabiliteringsstod

Läs om bidraget här

katarina-webb
Hälsa

Psykologen om hur vi skapar goda relationer

Alltfler studier pekar på att goda sociala relationer är avgörande för vår hälsa. Psykologen Katarina Blom ger en djupare förståelse för vår sociala hjärna. 

En kvinna håller i en klangskål. Till vänster: Person ger kvinna ett par bowlingskor.
Hälsa

Nu ska chefen avgöra vad som är friskvård

Arbetsgivaren får ett större ansvar för att bedöma vad friskvårdsbidraget får användas till. Det blir resultatet när Skatteverket tar bort den exempellista på aktiviteter som tidigare funnits. Det är den stora – och enda – nyheten kring friskvårdsbidraget 2022. 

Niklas Laninge till höger. Bild på två par vilande fötter framför en öppen brasa.
Hälsa

Så hanterar du julstressen

Sönderstressad inför jul? Gör ett beteendepsykologiskt experiment. Pandemin ger dig alla ursäkter du behöver för att tacka nej och istället hinna njuta av allt det vackra – och lämna in budgeten. Det säger beteendepsykologen Niklas Laninge. 

En ung kvinna sitter framför sin dator och äter lunch, i form av en smörgås.
Hälsa

”Missa inte de tidiga signalerna på psykisk ohälsa”

De psykiska ohälsotalen skenar. Men det måste inte vara komplicerat att sätta in åtgärder på arbetsplatsen. ”Ibland behövs det inte mer än att chefen följer upp den anställda”, säger Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Henrik sitter och bläddrar i en tidning.
Långläsning: Hälsa

Henrik orkade inte längre mörka för chefen

Instagramprofilen och regissören Henrik Wahlström, som själv kom ut som bipolär för snart ett år sedan, vill bryta stigmat kring psykisk ohälsa på jobbet. ”Vi måste bli av med synen på chefen som ett slags domare, att det är en person som kommer att förstöra ens karriär och framtida möjligheter”, säger han.

En
Hälsa

Allt fler blandar jobb och semester – kan ge sämre återhämtning

Allt fler tar längre ledigheter och passar på att sitta på annan ort och jobba. Men det innebär en risk att du får sämre koll på hur mycket paus du får från jobbet.

Illustration av bland annat en hjärna och en person som pratar.
Hälsa

Studier ger nyckeln till välmående team

Ta hjälp av forskningen för att förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats. Nu finns en ny sammanställning över 32 vetenskapliga studier som visar hur du kan göra.

Kvinna sitter framför dator, ljus flödar in genom fönstret.
Hälsa

Ta in ljuset - bli piggare

Under vintern når bara fem procent av det globala ljuset till Sverige. Vill du få så mycket som möjligt av det ljus som finns? Se till att vara ute före klockan tio på morgonen.