4 steg för att hitta hållbarhetschefen alla drömmer om

Vad har smarta företagsledare gemensamt? Jo, de inser att HR och hållbarhet går hand i hand och att det gäller att rekrytera rätt hållbarhetschef nu för att leva upp till de nya EU-reglerna. Här är tipsen för att lyckas.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: PeopleProvide

Börja leta rätt hållbarhetschef redan nu, tipsar Anna Möller och Roger Österman. Foto: Karina Ljungdahl.

Har du också märkt att hållbarhetschefens roll blivit allt viktigare, samtidigt som det är svårt att matcha rätt person för uppdraget vare sig det handlar om extern eller intern rekrytering?

Anna Möller är grundare av och vd för kompetensföretaget PeopleProvide, specialister på hållbar och affärsdriven HR. Hon lyfter fram det nya EU-direktivet om företagens hållbarhetsrapportering som ett avgörande skäl till att efterfrågan på affärsdrivna hållbarhetschefer har skjutit i höjden.

Direktivet innebär bland annat skärpta krav för stora företag och noterade små och medelstora företag att rapportera om hållbarhetsfrågor som miljörättigheter, sociala rättigheter, mänskliga rättigheter och styrningsfaktorer. Det träder i full kraft 2028, men för att kunna leva upp till kraven behöver företagen ta tag i frågan redan nu. Även onoterade små och medelstora påverkas. För de allra största företagen börjar de nya reglerna gälla 2024.

”Som en effekt av direktivet ställer många företag höga hållbarhetskrav på sina leverantörer, det blir som en kedjereaktion. Även leverantörerna behöver alltså förhålla sig till hållbarhetsprinciperna – även om de är onoterade. Därav har behovet av kompetens och kvalificerade hållbarhetschefer blivit större än det har varit”, säger Anna Möller.

Hon poängterar att en betydande del av hållbarhetsarbetet är nära förknippat med företagets HR-processer och att det blir allt vanligare att HR-chefen i små och medelstora bolag även får rollen som hållbarhetschef eller ansvaret för hållbarhetsfrågan.

”EU-direktivet tar avstamp i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och innefattar även mångfald och anständiga arbetsvillkor, vilket ligger under HR. Då blir det naturligt för den som är vd på ett mellanstort bolag att delegera hållbarhetsfrågan till HR”, säger hon.

Här kör många företag fast. Hur hitta någon som både är expert på HR och hållbarhet?

”Det gäller att säkra det fåtal kandidater som är i omlopp, det har blivit en jättestor efterfrågan på dem”, säger Anna Möller.

Hennes kollega, Roger Österman, senior rekryteringskonsult på PeopleProvide, instämmer och säger att synen på hållbarhet är avgörande för om ett företag ska lyckas inom detta område eller inte.

”I vissa organisationer är hållbarhetsfrågan ett tvång, man jobbar med den för att man måste och inte för att den är affärsrelevant. Då är det lätt att frågan hamnar under någon position som egentligen inte vill ha den eller som saknar förmågan. Andra företag ser den strategiska nyttan, man förstår att den är varumärkesbyggande och når på så sätt mycket längre”, säger han.

Roger Österman rekommenderar de företag som planerar att rekrytera en hållbarhetschef att ta hjälp av en expert.

”På PeopleProvide har vi skaffat spjutspetskompetens inom affärsdriven hållbarhet och hållbarhetsredovisning, så att vi med kraft kan hjälpa våra kunder att rekrytera rätt person.”

Rekryteringsproffsen Anna Möller och Roger Österman tipsar:
4 smarta steg för att hitta rätt hållbarhetschef

  1. Bestäm synsätt. Vill ni ta chansen att verkligen inkludera hållbarheten i hela er verksamhet, eller är ni endast i den första fasen, att göra det som krävs? Ska hållbarhet vara en del av HR eller ligga separat? Dessa frågor behöver ni ha svar på innan ni går vidare.
  2. Håll en workshop. Här kartlägger ni vad rollen innebär och hur ni på bästa sätt gör den verksamhetsnyttig.
  3. Ta ett steg i taget, men börja redan nu. Alla organisationer kommer att påverkas av EU:s hållbarhetsdirektiv, direkt eller indirekt.
  4. Ta hjälp av en expert. PeopleProvide är specialister på att rekrytera affärsdrivna HR- och hållbarhetschefer.