Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

3 sätt att vässa HR inför tuffa tider

I en osäker tillvaro gäller det att toppa HR-funktionen. Men hur? Jo, genom att ta hjälp.
”HR är en viktig del av lönsamhetsarbetet. Det kan vara smart att anlita extern kompetens för att rätt saker ska bli utförda korrekt och i rätt tid”, säger Parisa Tahmi på PeopleProvide.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: PeopleProvide

"Olika perioder kräver olika former av HR-kompetens", säger Parisa Tahmi. Foto: Karina Ljungdahl.

Länge har kompetensbristen och förmågan att behålla medarbetare stått högst på HR-agendan för många företag. Nu rullar lågkonjunkturen in, enligt allt fler prognoser och frågan är hur företagen behöver förbereda sig inför den. Parisa Tahmi ansvarar för PeopleProvides affärsområde HR Business Support, en outsourcad HR-funktion som stöttar små och medelstora bolag i alla branscher med HR-kompetens. Hon förutspår en tid av tvära kast och snabba förändringar

”Lågkonjunkturen kommer i förlängningen att påverka alla företag”, säger hon.

Den som ansvarar för HR-funktionen i en organisation kan med andra ord behöva rekrytera och genomföra uppsägningar samtidigt. Dessutom behöver man säkerställa att förändringarna i LAS efterföljs korrekt. Lågkonjunkturen kan också leda till något lägre tillväxttakt, vilket kan ge utrymme för företag att granska och förbättra interna processer och organisation. En utmanande situation. Så vad göra?

”En klok förberedelse kan vara att i tid kroka arm med en partner som stöttar i allt från att avlasta i operativt HR-arbete till att arbeta med och implementera förändringar genom ett strategiskt HR-arbete.” säger Parisa Tahmi. Detta, betonar hon, gäller företag i alla branscher.

”I mindre bolag är det vanligt att HR-frågorna landar på VD, CFO eller någon annan funktion.”

Det operativa HR-arbetet kan företaget ofta hantera på egen hand, men det strategiska arbetet riskerar ofta att bli lidande. Då är det en trygghet att veta att man kan outsourca hela eller delar av HR-funktionen och på så vis kan företagets nyckelfunktioner koncentrera sig på kärnverksamheten.

”Det skapar bättre förutsättningar att optimera lönsamheten på ett kompetent och kostnadseffektivt sätt.”

Parisas vision är att övertyga och även bevisa att HR är en del av det strategiska arbetet och en nyckel för lönsamheten.

”Det finns en direkt koppling mellan lönsamhet och vissa HR-initiativ, som till exempel kompetensutveckling, mångfald och ledarskap. HR handlar om så mycket mer än rekryteringar. Med det följer att olika perioder kräver olika former av HR-kompetens.”

Att jobba med en extern HR-funktion kan ge flera fördelar, påpekar Parisa Tahmi:

”Med en oberoende part undviker man att HR hamnar i beroendeställning till VD och ledning. Det är bra både vid tillväxt och neddragningar. Dessutom får man hjälp ur ett helhetsperspektiv.”

PeopleProvide HR Business Support erbjuder just denna typ av flexibla HR-lösningar.

”Vi märker att allt fler företag ser fördelarna med att outsourca hela eller delar av HR. Vi har kunder som ser nyttan med att väva in ett strategiskt HR-perspektiv på ledningsgruppsnivå, men saknar behov av en HR-chef på heltid eller tillväxtbolag som behöver fördjupade kunskaper inom olika HR-områden över viss tid. Genom vår HR Business Support får de rätt typ av kompetens i rätt tid, oavsett om det handlar om till exempel arbetsrätt, arbetsmiljö eller learning and development”, säger Parisa Tahmi.

3 SÄTT ATT VÄSSA HR-ARBETET I TUFFA TIDER – PARISA TAHMI TIPSAR:

  1. Inventera nuläget och gör en riskanalys. Analysera i relation till företagets verksamhetsmål med hänsyn tagen till eventiell lågkonjunktur – titta på organisationsstruktur, kopplat till kompetensen och den inre gemensamma motivationen hos alla medarbetare i bolaget.
  2. Räkna, budgetera olika scenarion – vilka kostnader kan företaget bära? Granska HR-arbetet ur ett ekonomiskt perspektiv.
  3. Säkerställ att ni har rätt HR-kompetens att utföra vad som krävs. Koppla det ni behöver göra till företagets förutsättningar att klara detta. Om ni saknar den HR-kompetens som krävs – var inte rädd att outsourca.