Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Behåll och locka talanger som har höga förväntningar

Hybridarbetet är här för att stanna. Så hur kan chefer balansera medarbetares förväntningar mot verksamhetens bästa?
”Våga testa nya vägar och var tydlig med vad som gäller. Det kan ge en konkurrensfördel”, säger Kicki Segert från PeopleProvide.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: PeopleProvide

Kicki Segert på PeopleProvide utomhus i Stockholm. Foto: Martina Huber
“Hitta en medelväg mellan stämpelklockan och total frihet”, säger Kicki Segert på PeopleProvide. Foto: Martina Huber

För många är femdagarsveckor på kontoret överspelade. Men ”work from anywhere” fungerar inte i alla verksamheter.
”Företagets bästa behöver vara i fokus och många gånger främjar hybridarbete verksamhetsmålen. Flexibiliteten kan öka prestationen och även locka till sig och behålla nyckelkompetenser”, säger Kicki Segert på PeopleProvide som hjälper företag med rekrytering och rådgivande chefsstöd.

Får jag jobba från Spanien? Är det okej att vara med på kickoffen på distans? Kan hunden vara med på jobbet?
Hybridarbete ställer chefer inför nya frågor och dilemman från medarbetare.
”Det handlar många gånger om att hitta en medelväg mellan stämpelklockan och total frihet. Att möta önskemål kan öka motivationen, vilket i sin tur kan ge mer effektiva team och bättre resultat”, säger Kicki Segert.

”Arbetsmarknaden är förändrad och det går inte att backa tillbaka till det som var innan pandemin. Som chef är det nyttigt att se över ditt sätt att leda för att möta det nya normala. Har du verksamhetens bästa i åtanke? Känner du dig orolig för ökad flexibilitet? Vad beror det på i sådant fall?”

Behåll och locka nya duktiga medarbetare

Så här gör ni för att både behålla de bästa och också dra till er nya duktiga medarbetare. Kicki Segert, People & Providing Area Manager på PeopleProvide ger sina bästa råd:

  1. SKAPA TYDLIGHET. ”För många är möjligheten att delvis kunna jobba hemifrån en dealbreaker. Sätt förväntningarna rätt från start. Om det är kontorsarbete fem dagar i veckan som gäller så är det viktigt att lyfta fram det.”
  2. KOMMUNICERA. ”Vision, strategi, mål och riktlinjer måste ständigt kommuniceras från ledning, genom chefer och till medarbetare – och sedan tillbaka med medarbetares input. Prata om vilka möten som behöver ske på kontoret och varför. Fånga upp feedback. Att teamet är med och påverkar är viktigt för motivationen.”
  3. BYGG EN VI-KÄNSLA. ”Involvera medarbetarna i arbetet att bygga en attraktiv företagskultur. Hur ska vi ha det hos oss för att må och jobba så bra som möjligt?”
  4. GLÖM INTE DET PRIVATA. ”Med färre spontana möten är det lätt att den privata dialogen tappas bort. Att prata om annat än jobbet stärker relationen. Ring medarbetare och kolla läget, även om du inte har något arbetsrelaterat ärende. Det visar att du som chef ser människan.”
  5. HÅLL TÄTA UPPFÖLJNINGAR. ”Vid distansarbete behövs uppföljningar och tät kontakt, både för att motivera och för att fånga upp medarbetare som kan behöva extra stöd.”
  6. UTVÄRDERA DIG SJÄLV SOM CHEF. ”Det går inte att möta allas önskemål och krav. Reflektera över vart du står i ditt ledarskap, vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Chefer har mycket att vinna på att lyssna på medarbetares feedback. Vilken chefstyp vill du vara?”

Text: Sanna Bergling