Utforma jämställdhetsplan: Kraven som ställs enligt lagen

Medvetenheten har ökat. Men många tycker att det är svårt att få i gång jämställdhetsarbetet.

Simone de beauvoir, författare till litteraturklassikern 'Det andra könet'. Foto: Thierry Ehrmann/Flickr

Enligt regeringen krävs att man tar tillvara hela befolkningens kunskaper och kompetens för att ett land ska kunna växa och utvecklas. Som hjälp på vägen mot att leda jämnt finns en lag att följa, som bland annat föreskriver att alla arbetsplatser med fler än nio anställda årligen ska göra en jämställdhetsplan.

SÅ SÄGER LAGEN:

Lagen föreskriver att arbetsgivaren gör en jämställdhetsplan varje år.

Den ska innehålla en redovisning av och en plan för vilka åtgärder som har vidtagits eller ska vidtas inom följande områden:

– Arbetsförhållanden ur jämställdhetssynpunkt.

– Möjligheterna till föräldraledighet.

– Förekomsten av sexuella trakasserier.

– Jämn/ojämn könsfördelning.

– Möjligheter till kompetensutveckling och befordran.

– Jämställdheten vid rekrytering.

– Lika lön-principen.

Checklista: Steg mot ökad jämställdhet:

  • Kartlägg hur det ligger till. Samla in statistik och ta reda på hur båda könen upplever att det är.
  • Sätt mätbara och möjliga mål inom de områden där jämställdhet inte råder = jämställdhetsplanen.
  • Följ upp årligen, (vidtog vi åtgärder och nådde vi målen, om inte vad ska vi göra i stället) och upprätta en ny plan.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden