Strategins 5 P: Lyckas med affärsstrategin

Organisationsforskaren Henry Mintzberg utvecklade på 80-talet den kända 5P-modellen. Lär dig hur den fungerar och utveckla en hållbar affärsstrategi.

Kommer från: Verktyget skapades 1987 av Henry Mintzberg, kanadensisk organisationsforskare och professor.

Vad är det: Genom att förstå och använda de olika P:na kan man utveckla en hållbar, praktisk och nåbar affärsstrategi. P:na står för olika aspekter på strategi:

Plan: Som plan måste strategin utvecklas i förväg och ha ett syfte.

Ploy: (Sv: knep, metod.) Som metod är strategin ett verktyg för att ta hem segern i konkurrensen.

Pattern: (Sv: mönster.) Med strategin som mönster kan man lära sig se hur det som ledde till framgång tidigare kan leda till det i framtiden.

Position: Strategi handlar om hur organisationen förhåller sig till omgivningens konkurrens och vad man kan göra för att dess produkter ska bli unika på marknaden.

Perspective: Organisationens kultur och det kollektiva tänkandet kan ha stort inflytande på strategiska beslut inom ett företag.

Hur det används: När man ska utveckla en framgångsrik strategi kan man se de fem P:na som olika synpunkter man bör ta hänsyn till. Dels för att säkra att den information man samlar in och analyserar är relevant. Dels för att testa att de ursprungliga idéerna är realistiska, praktiska och hållbara. Och vid en sista kontroll så att strategin inte innehåller inkonsekvenser och icke genomtänkta saker.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden