Så förbereder du lönesamtalet: Checklista

Dags att hålla lönesamtal? Här är nio punkter att bocka av.

1. Ta fram lönekriterier! De måste utgå från det egna företaget, inte vara allmänna floskler. Vilket mål har verksamheten? Vilka prestationer krävs för att nå dit? Svaren leder er till kriterierna.

2. Involvera medarbetarna så att de är införstådda.

3. Bedöm prestationer utifrån lönekriterierna. Blanda inte in personliga egenskaper. Hur väl utför medarbetaren sina uppgifter? Se kopplingen mål-resultat-lön.

4. Hitta en metod för bedömningar. Det kan handla om att sätta poäng från noll till tio eller en tregradig skala med ”uppfyller ej”, ”uppfyller” eller ”uppfyller väl”.

5. Släpp tanken på att vara objektiv. Prestationslön är en subjektiv bedömning.

6. Förbered samtalet så att du är säker på din sak.

7. Våga sätt tydliga löneskillnader. För små skillnader ökar risken för tjafs.

8. Förväxla inte lönesamtalet med förhandling. Detta är ett samtal då du meddelar den nya lönen. Medarbetaren ska påverka sin lön i det dagliga arbetet, inte under lönesamtalet.

9. Väntar jobbiga samtal? Ta dem sist då du lärt av de lättare samtalen.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden