PrOACT: Beslutsteori och praktisk tillämpning

Pluskund

Beslutsteori är ett för de flesta relativt okänt område. Så är fallet trots det faktum att vår vardag och våra liv är fyllda med beslutssituationer som rör yrke, relationer, förmögenhetsbildning etc. Lär dig hur PrOACT fungerar och bli bättre på att fatta beslut.

Liknande innehåll hittas här:
Verktyg i vardagen

Beslutssituationer präglas ofta av stor osäkerhet, svåra överväganden, stora insatser samt allvarliga konsekvenser. Genom kunskap inom beslutsteori kan man lära sig att fatta beslut mer effektivt och hantera konsekvenserna av dem.

Detta är PrOACT:

PrOACT är en akronym härledd från det första fem elementen i beslutsprocessen:

1. Problem – problem.
2. Objectives – mål.
3. Alternative – alternativ.
4. Consequences – konsekvenser.
5. Trade offs – avvägningar.
6. Uncertainty – osäkerhet.
7. Risk tolerance – riskkänslighet.
8. Linked decisions – sammanlänkade beslut.

PrOACT söker dela upp och förtydliga komplexa beslutssituationer. För mycket komplexa beslut kan det vara nödvändigt med en noggrann genomgång av alla åtta steg i processen. Ofta räcker det dock med att välja ut ett antal element som är särskilt intressanta för den aktuella situationen och arbeta vidare med dem.

Ställ dig följande frågor:

 • Är problemet rätt formulerat?
  Att arbeta med rätt problemformulering är avgörande för beslutet. Komplexa problem behöver formuleras på ett precist och tydligt sätt. ”Som man frågar får man svar.”
 • Är det klart vilka mål som ska uppnås?
  För att kunna fatta bra beslut är det viktigt att ha en tydlig bild av vad som ska uppnås.
 • Är olika alternativ identifierade?
  Det är viktigt att kartlägga vilka alternativ som föreligger.
 • Är konsekvenserna av alternativen genomtänkta?
  Att bedöma vilka konsekvenser besluten får är ett svårt men viktigt arbete.
 • Vilka avvägningar behöver göras?
  Mål och därmed beslut ligger inte sällan i konflikt med varandra. Ibland kan det vara nödvändigt att tillåta en viss konflikt och arbeta efter att upprätta en god balans mellan motparterna, medan det ibland är nödvändigt att avstå ett mål till förmån för ett annat.
 • Vilka osäkerheter finns? Det är viktigt att försöka identifiera och klargöra de osäkerheter som föreligger för beslutet.
 • Är vi tillräckligt säkra på att omvärlden utvecklas som vi har förutspått?
 • Vilken riskkänslighet finns? Beslutsfattaren bör noggrant tänka igenom sin riskbenägenhet, varpå beslut som inte möter den accepterade risknivån kan uteslutas.
 • Hur är besluten sammanlänkade?
  Det beslut som fattas i dag påverkar framtida beslut och dina mål för morgondagen påverkar dagens beslut.

Redan PLUSkund — Logga in

Bygg vidare med fler tjänster

Nå nästa nivå med

Chefakademin+

Få de viktigaste insikterna, handplockade nyheter, och ledarskapsutveckling – på ett sätt som fungerar i din vardag.

Endast 349:- / mån*
 • Omvärldsbevakning – senaste ledarskapsnyheterna och -forskningen, samt andra ämnen som direkt rör chefsrollen.
 • Tidningen Chef – tidningen hem i brevlådan 11 gånger per år och tillgång till hela tidningsarkivet.
 • Digitala masterclasses – upskill med tillhörande workshopsmaterial som du kan använda på din arbetsplats.
 • Ljudboksbibliotek – ett digitalt bibliotek där du kan lyssna på sammanfattningar av de viktigaste ledarskapstitlarna!

*Faktureras halvårsvis eller årsvis. Tjänsten förnyas automatiskt om den inte sägs upp före sista giltighetsdatum.
Läs villkoren
Läs om Chefakademin+