PrOACT: Beslutsteori och praktisk tillämpning

Beslutsteori är ett för de flesta relativt okänt område. Så är fallet trots det faktum att vår vardag och våra liv är fyllda med beslutssituationer som rör yrke, relationer, förmögenhetsbildning etc. Lär dig hur PrOACT fungerar och bli bättre på att fatta beslut.

Beslutssituationer präglas ofta av stor osäkerhet, svåra överväganden, stora insatser samt allvarliga konsekvenser. Genom kunskap inom beslutsteori kan man lära sig att fatta beslut mer effektivt och hantera konsekvenserna av dem.

Detta är PrOACT:

PrOACT är en akronym härledd från det första fem elementen i beslutsprocessen:

1. Problem – problem.
2. Objectives – mål.
3. Alternative – alternativ.
4. Consequences – konsekvenser.
5. Trade offs – avvägningar.
6. Uncertainty – osäkerhet.
7. Risk tolerance – riskkänslighet.
8. Linked decisions – sammanlänkade beslut.

PrOACT söker dela upp och förtydliga komplexa beslutssituationer. För mycket komplexa beslut kan det vara nödvändigt med en noggrann genomgång av alla åtta steg i processen. Ofta räcker det dock med att välja ut ett antal element som är särskilt intressanta för den aktuella situationen och arbeta vidare med dem.

Ställ dig följande frågor:

 • Är problemet rätt formulerat?
  Att arbeta med rätt problemformulering är avgörande för beslutet. Komplexa problem behöver formuleras på ett precist och tydligt sätt. ”Som man frågar får man svar.”
 • Är det klart vilka mål som ska uppnås?
  För att kunna fatta bra beslut är det viktigt att ha en tydlig bild av vad som ska uppnås.
 • Är olika alternativ identifierade?
  Det är viktigt att kartlägga vilka alternativ som föreligger.
 • Är konsekvenserna av alternativen genomtänkta?
  Att bedöma vilka konsekvenser besluten får är ett svårt men viktigt arbete.
 • Vilka avvägningar behöver göras?
  Mål och därmed beslut ligger inte sällan i konflikt med varandra. Ibland kan det vara nödvändigt att tillåta en viss konflikt och arbeta efter att upprätta en god balans mellan motparterna, medan det ibland är nödvändigt att avstå ett mål till förmån för ett annat.
 • Vilka osäkerheter finns? Det är viktigt att försöka identifiera och klargöra de osäkerheter som föreligger för beslutet.
 • Är vi tillräckligt säkra på att omvärlden utvecklas som vi har förutspått?
 • Vilken riskkänslighet finns? Beslutsfattaren bör noggrant tänka igenom sin riskbenägenhet, varpå beslut som inte möter den accepterade risknivån kan uteslutas.
 • Hur är besluten sammanlänkade?
  Det beslut som fattas i dag påverkar framtida beslut och dina mål för morgondagen påverkar dagens beslut.

1 år med Chef för bara

1695:-

 • Expertråd och stöd i chefsfrågor
 • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
 • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
 • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
 • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
 • Mallar och avtal ingår
 • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden