Porters fyra hörn: Förutse konkurrentens nästa steg

Pluskund

Klassisk metod.

Porters fyra hörn kan användas för att bättre förstå vad som påverkar den egna organisationens rörelser, men också för att bättre kunna förutsäga hur din konkurrent kommer att agera.

Liknande innehåll hittas här:
Verktyg i vardagen

Metoden är konstruerad av Harvardprofessorn Michael Porter och beskrivs enklast med följande figur:

De fyra hörnen representerar dina konkurrenters motivation (drivkrafter och ledningens antaganden) och agerande (strategi och förmågor). Motivationshörnen representerar konkurrentens tillstånd internt – mål, filosofi, uppdrag och värderingar. Agerandehörnen visar vilka steg din konkurrent är i färd med att ta, som du kan observera.

Genom att fundera över dessa fyra element kan du förutse hur din konkurrent kommer att agera i en given situation. Mindtools har formulerat frågor att fundera kring på varje punkt, här är några av dem:

Drivkrafter:

* Vilka är konkurrenternas mål?

* Hur framgångsrik är konkurrenten när det gäller att nå sina mål? Här spelar faktorer som omvärld, intern kultur/värderingar samt medarbetare in. För att komma tillrätta med dessa kan du göra till exempel en PEST-analys från din konkurrents synvinkel.

* Hur skulle de svara på hot från din organisation?

Ledningens antaganden:

* Hur ser konkurrentens ledning på sina styrkor och svagheter? Gör en SWOT-analys ur konkurrentens synvinkel.

* Hur ser konkurrentens ledning på dina styrkor och svagheter?

* Utgå från svaren – hur ser sannolikt konkurrentens strategier för att hantera konkurrens ut?

* Hur har de agerat historiskt?

* Var har de fel i sina antaganden och hur kan du utnyttja detta?

Strategi:

* Hur ser konkurrentens faktiska strategi ut jämfört med den kommunicerade strategin?
* Fungerar strategin eller är det troligt att en ny strategi är under utveckling?

Förmågor:

* Lista din konkurrents kärnkompetenser med hjälp av till exempel kärnkompetensanalys eller USP-analys.
* Undersök konkurrentens strategiska allianser och tillgångar med hjälp av till exempel en VRIO-analys.

Modellen förutsätter en rätt omfattande kunskap om din konkurrent, eller att den informationen finns tillgänglig via till exempel uttalanden i media, tidigare anställda med insikter om konkurrenten, årsredovisningar eller andra tillförlitliga källor. Ju fler gissningar du måste göra, desto mindre tillförlitlig blir din analys.

Redan PLUSkund — Logga in

Bygg vidare med fler tjänster

Nå nästa nivå med

Chefakademin+

Få de viktigaste insikterna, handplockade nyheter, och ledarskapsutveckling – på ett sätt som fungerar i din vardag.

Endast 349:- / mån*
  • Omvärldsbevakning – senaste ledarskapsnyheterna och -forskningen, samt andra ämnen som direkt rör chefsrollen.
  • Tidningen Chef – tidningen hem i brevlådan 11 gånger per år och tillgång till hela tidningsarkivet.
  • Digitala masterclasses – upskill med tillhörande workshopsmaterial som du kan använda på din arbetsplats.
  • Ljudboksbibliotek – ett digitalt bibliotek där du kan lyssna på sammanfattningar av de viktigaste ledarskapstitlarna!

*Faktureras halvårsvis eller årsvis. Tjänsten förnyas automatiskt om den inte sägs upp före sista giltighetsdatum.
Läs villkoren
Läs om Chefakademin+