Porters fyra hörn: Förutse konkurrentens nästa steg

Klassisk metod.

Porters fyra hörn kan användas för att bättre förstå vad som påverkar den egna organisationens rörelser, men också för att bättre kunna förutsäga hur din konkurrent kommer att agera.

Foto: Michał Parzuchowski/Unsplash

Metoden är konstruerad av Harvardprofessorn Michael Porter och beskrivs enklast med följande figur:

De fyra hörnen representerar dina konkurrenters motivation (drivkrafter och ledningens antaganden) och agerande (strategi och förmågor). Motivationshörnen representerar konkurrentens tillstånd internt – mål, filosofi, uppdrag och värderingar. Agerandehörnen visar vilka steg din konkurrent är i färd med att ta, som du kan observera.

Genom att fundera över dessa fyra element kan du förutse hur din konkurrent kommer att agera i en given situation. Mindtools har formulerat frågor att fundera kring på varje punkt, här är några av dem:

Drivkrafter:

* Vilka är konkurrenternas mål?

* Hur framgångsrik är konkurrenten när det gäller att nå sina mål? Här spelar faktorer som omvärld, intern kultur/värderingar samt medarbetare in. För att komma tillrätta med dessa kan du göra till exempel en PEST-analys från din konkurrents synvinkel.

* Hur skulle de svara på hot från din organisation?

Ledningens antaganden:

* Hur ser konkurrentens ledning på sina styrkor och svagheter? Gör en SWOT-analys ur konkurrentens synvinkel.

* Hur ser konkurrentens ledning på dina styrkor och svagheter?

* Utgå från svaren – hur ser sannolikt konkurrentens strategier för att hantera konkurrens ut?

* Hur har de agerat historiskt?

* Var har de fel i sina antaganden och hur kan du utnyttja detta?

Strategi:

* Hur ser konkurrentens faktiska strategi ut jämfört med den kommunicerade strategin?
* Fungerar strategin eller är det troligt att en ny strategi är under utveckling?

Förmågor:

* Lista din konkurrents kärnkompetenser med hjälp av till exempel kärnkompetensanalys eller USP-analys.
* Undersök konkurrentens strategiska allianser och tillgångar med hjälp av till exempel en VRIO-analys.

Modellen förutsätter en rätt omfattande kunskap om din konkurrent, eller att den informationen finns tillgänglig via till exempel uttalanden i media, tidigare anställda med insikter om konkurrenten, årsredovisningar eller andra tillförlitliga källor. Ju fler gissningar du måste göra, desto mindre tillförlitlig blir din analys.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden