PEST-analys: Förstå omvärlden bättre

Klassisk modell.

PEST är en av de vanligaste strategiska modellerna för att analysera ett scenario i vilket exempelvis ett företag kan verka. Den skapades av Harvardprofessorn Francis Aguilar.

Styarta företag i japan? Hur påverkas din affär av klimatet och befolkningskurvan? Kazuend/Unsplash

Förkortningen PEST står för Politik, Ekonomi, Sociokultur och Teknik – faktorer som alla spelar in på, säg, ett företags möjligheter att verka i ett visst land.

Utifrån dessa rubriker – makrofaktorer – kan man göra en analys av läget och på så sätt göra sig en bild av hur olika saker inverkar på den egna affären, projektet, problemet eller vad som nu står i centrum för analysen. På så sätt kan man identifiera möjligheter och hot, samt välja rätt tillvägagångssätt.

Det finns en rad varianter på akronymen PEST (tilläggen inom parantes): PESTLE (Legal, Ekologi/”Environment”), PESTLIED (Legal, Internationell, Ekologi/”Environment”, Demografi), STEEPLE (Ekologi/”Environment”, Legal, Etik), SLEPT (Legal) och LONGPESTLE (LOkal, Nationell, Global) är några av dem.

Här följer några nyckelord att fundera kring under de fyra klassiska rubrikerna:

Politik

-kommande val och valresultat
-makthavare och deras syn på handel
-korruption och organiserad brottslighet
-skatter

Ekonomi

-stabilitet
-löneutveckling
-arbetslöshet
-globaliseringens påverkan

Sociokultur

-demografi
-generationsskiften i attityder
-utbildning
-sociala tabun
-religion

Teknik

-ny eller kommande teknik
-infrastruktur, bredbandsutbyggnad
-forskning

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden