Motivera i kris: Nio tips

När det råder allmän krisstämning har många medarbetare svårt att motivera sig. Vi ger fem tips som kan skapa kämpaglöd.

Att äta lunch tillsammans stärker sammanhållningen under krisen.

Fem tips på hur du som chef kan behålla och engagera dina medarbetare i tider av kris:

1. Effektiv kommunikation

Håll öppna stormöten där medlemmar från ledningsgruppen närvarande. Organisera återkommande informationsträffar för hela avdelningen så undviker du ryktesspridning. Dessutom undviker du att dina medarbetare får nyheter om sin framtid genom media i stället för genom dig.

2. Visa på trygghet

När företag lägger stora varsel kan även de som får stanna kvar känna osäkerhet. Du kan visa dem att deras jobb får ännu större betydelse i kristider, och att det innebär ökad jobbtrygghet.

3. Visa din lojalitet

Du måste själv visa att du har för avsikt att stanna på företaget. Om medarbetarna är oroliga över att du ska lämna är det svårare för dem att motivera sig.

4. Gör saker tillsammans

Ta fokus från orosmolnen genom att göra enkla, lättsamma aktiviteter tillsammans med dina medarbetare. Det behöver inte vara komplicerat. Ta gruppen med ut på en gemensam lunch, after work eller promenad. På det sättet stärker du känslan av gemenskap.

5. Satsa på friskvård

Var mer flexibel med att tillåta dina medarbetare att träna på arbetstid. När oron ökar är det extra viktigt att satsa på motion och rörelse för att vädra ut känslorna av stress.

6. Lev med det.

Du har fortfarande ett jobb, så gör det bästa av det. Du bör vara realistisk, men att haka upp sig på negativa aspekter leder inte framåt. Fokusera på det som fungerar i din verksamhet. Förhoppningsvis gör du fortfarande dina kunder nöjda och du erbjuder en anställning till dina medarbetare. Räkna inte med att någon ska vara tacksam, men var medveten om att inte allt går dåligt.

7. Prata om det.

Uppmuntra till öppna samtal bland dina medarbetare om vad som fungerar och vad som inte fungerar just nu. Utmana dina anställda att komma med alternativa planer. Det positiva med kriser är att de kan leda till kreativitet.

8. Jobba hårdare.

Om krisen beror på ekonomin, analysera vad som verkligen ger lönsamhet i er verksamhet. Använd krisen som en möjlighet att sluta göra det som inte leder till goda affärer. Det handlar om att minimera de arbetsuppgifter som inte ger affärsnytta. Undersök om ni kan minska ner på antalet möten och rapporter.

9. Se helheten.

Det kommer att ta tid, men så småningom vänder det. Du kan vara proaktiv genom att planera för framtiden. Fundera över vad du vill göra när du får möjlighet.

Källa: Bland andra Harvard Business Review

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden