Medarbetarsamtal i grupp: Case från verkligheten

Svårt att finna tid till att lyssna på alla? Inspireras av operationsavdelningen på Helsingborgs lasarett och dela in medarbetarsamtalen i två steg: det första i grupp som kan handla om verksamheten, därefter det andra enskilt om medarbetarens utveckling och lön.

Så håller du gruppsamtalen

1. Förberedelser
Gör upp en mall för samtalet, gärna med stöd från HR-avdelningen om det är möjligt. Detta samtal handlar om sådant som rör verksamheten, ledarskapet och medarbetarskapet.

På Helsingborgs lasarett mejslades tre nyckelord fram som gruppsamtalen skulle kretsa kring. Utifrån det utformades ett formulär med frågor om hur dessa områden fungerade:
– under det senaste året
– i nuläget
– hur gruppen önskade att det skulle fungera i framtiden
– alla medarbetare ombads att fylla i formuläret inför gruppsamtalet.

2. Planering
Sätt samman grupper med bred mix av yrkeskategorier och över avdelningsgränser.

På Helsingborgs lasarett var det nio personer i varje grupp. För varje gruppsamtal avsattes 1,5 timme och det hölls utanför avdelningen.

3. Genomförande
Hitta en bra form för samtalet och utse vem som ska hålla i det och andra spelregler.

På Helsingborgs lasarett var både enhetschefen och områdeschefen med. Gruppledarna gick igenom:

– gruppledarnas roller

– syftet, att samtalet skulle handla om verksamheten och idéer till hur den kan utvecklas

– spelreglerna, bland annat att inget som sägs lämnar rummet, absolut mobiltelefonförbud, att allas åsikter är viktiga och att ingen därför får avbryta eller kritisera vad någon annan säger.

4. Sammanfattning

När alla gruppsamtal genomförts sammanfattar ni de förslag och idéer som kommit fram och går igenom dem med alla medarbetarna.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden