McKinsey 7S: Identifiera värden i din verksamhet

Klassisk metod. 
Genom att förstå hur alla delar i ditt företag fungerar kan du förbättra hur de fungerar och därmed bli ännu effektivare.

Metoden är skapad av affärsmännen Robert H. Waterman, Jr. och Tom Peters som var anställa på McKinsey.

7S står för sju olika ‘mjuka’ och ‘hårda’ värden (som på engelska alla börjar på bokstaven S). De hårda värdena är de som är lättare att identifiera och de mjukare värdena är de som är mer flytande. Översatt till svenska är de:

Hårda värden:

Strategi.
Företagets plan för hur det ska utvecklas, ligga före konkurrenter och göra bättre resultat.

Struktur.
Organisationens uppbyggnad och vem som kommunicerar och rapporterar till vem.

System.
Datasystem och tekniska system. Men också själva företagets process, det jobb som medarbetarna utför.

Mjuka värden:

Kompetens.
Medarbetarnas och företagets faktiska potential.

Ledarstil eller kultur.
Företagets kultur och den typ av ledarskap som finns på företaget. Det som skiljer personer som är anställda från de som är utanför organisationen.

Personal.
Företagets alla medarbetare – och deras erfarenheter.

Gemensamma värderingar.
Kärnan med verksamheten och företagets etiska kompass.

CSP-McKinsey7S McKinsey 7S.

Då ska du använda 7S:

– När du vill förbättra företagets prestation.
– Analysera troliga framtida förändringar.
– Besluta hur du bäst implementerar en föreslagen strategi.
– När du ska få olika avdelningar att samarbeta om du ska börja samarbeta med ett annat företag.

Så gör du:

Steg 1. Beskriv verksamheten. 

Målet med metoden är att alla sju punkterna ska hänga ihop och gå in i varandra för att ditt företag ska vara effektivt eller en förändring fungera. Står någon av delarna utanför eller hänger dåligt ihop blir också resultatet sämre. Delade värderingar, alltså företagets grundpelare är i centrum eftersom det är därifrån allt utgår.

För att veta hur väl de hänger ihop besvara de här frågorna gällande varje punkt:

Hårda:

Strategi.
– Vad är vår strategi?
– Hur ska vi hantera pressen från våra konkurrenter?
– Hur är vår strategi anpassad till hållbart arbete?

Struktur
– Hur ser hierarkin ut?
– Hur är företaget eller teamet utformat och uppdelat?
– Hur ser beslutsfattandet ut?

System.
– Vilka är huvudsystemen i företaget? Överväg alla, ekonomi, hr, kommunikation, etc.
– Var ligger kontrollen och hur styrs den?
– Vilka interna regler och vägar jobbar arbetslaget kring?

Mjuka:

Kompetens.
– Vilka är era starkaste kompetenser?
– Saknas några? Vilka?
– Har teamet förmågan att utföra sina uppgifter?
– Hur och vem styrs kompetenserna?

Ledarstil eller kultur.
– Hur deltagande är ledarskapet?
– Hur effektivt är ledarskapet?
– Är medarbetare hjälpsamma eller tävlingsinriktade?

Personal.
– Vilka specialistkunskaper och positioner finns i teamet?
– Vilka kunskaper behöver teamet?
– Finns det någon kompetenslucka?

Gemensamma värderingar.
– Vad är företags grundvärdering och syfte?
– Hur är företagskulturen? Och hur stark är den?
– Utifrån vilka värden, eller mål, är företaget eller teamet ihopsatt?

Steg 2. Analysera svaren.

När du har antecknat svaren börja med att analysera de gemensamma värderingarna och hur väl de går att förena med företagets hårda värderingar, det vill säga strategi, struktur, och system.

Jämför sedan hur bra de hårda värderingarna stämmer överens med varandra. Fungerar de ihop?

Upprepa proceduren fast med de mjuka värderingarna, kompetens, ledarstil och personal. Matchar de företagets gemensamma värderingar, matchar de varandra och matchar de era hårda värden?

Steg 3. Analysera åtgärder.

Besvara samtliga frågor:

Vilka värden passar inte ihop med era gemensamma värderingar eller med andra värden i verksamheten?

Varför gör de inte det?

Vad behöver du göra för förändringar i organisationen för att de ska vara förenliga med varandra?

Kom ihåg att det tar tid införa de här förändringarna och att de behöver analyseras efter att de införts för att se om de fungerar.

Källa: McKinsey och Mindtools.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden