Mall: Uppsägning – personliga skäl

Pluskund

Mallar & avtal Vid uppsägning av personliga skäl måste arbetsgivaren följa några viktiga steg. Här hittar du tre mallar som är användbara i samband med uppsägning av personliga skäl, som du kan ladda ned eller fylla i direkt på skärmen, samt viktiga anvisningar. Du får även en checklista för de åtgärder du behöver vidta i samband med uppsägning.

Liknande innehåll hittas här:
Verktyg i vardagen

Uppsägning av personliga skäl

En uppsägning är en ingripande åtgärd som, gjord vid fel tillfälle och/eller på fel sätt, kan bli väldigt kostbar för en arbetsgivare. En uppsägning ska därför bara verkställas om den som företar handlingen är säker på att en uppsägning kan ske och vet på vilket sätt. Konsultera en expert om du är osäker på någon punkt.

Skäl för uppsägning

Arbetsgivaren ska ha sakliga skäl för en uppsägning. Sakliga skäl är:

 1. arbetsbrist; eller
 2. personliga skäl.

Även om båda skälen kan föreligga samtidigt, måste arbetsgivaren välja en av dessa anledningar vid en uppsägning.

Personliga skäl

Utrymmet här räcker inte till för att redovisa alla regel som gäller men kortfattat så ska följande åtgärder vidtas en uppsägning på grund av personliga skäl:

 1. Gör en omplaceringsutredning och pröva, om möjligt, omplacering.
 2. Underrätta arbetstagaren om avsikt att säga upp av personliga skäl
 3. Varsla arbetstagarens fackförbund om avsikt att säga upp av personliga skäl
 4. Genomför en överläggning om sådan begärts
 5. Avvakta överläggningen eller vänta i två veckor från underrättelse/varsel.
 6. Uppsägning
 7. Uppsägningen ska vara skriftlig. Använd blankett, se bilaga.
 8. Uppsägningen ska överlämnas personligen till medarbetaren. I undantagsfall kan uppsägningshandlingen översändas i rekommenderat brev. Uppsägningen får i så fall effekt först 10 dagar efter avsändandet.
 9. Uppsägningshandlingen ska bland annat ange vad medarbetaren ska iaktta om han eller hon vill få uppsägningen ogiltigförklarad eller kräva skadestånd.
 10. Uppsägningslön ska betalas oavsett om arbete kan erbjudas eller inte – rätt till avräkning i vissa fall.
 11. Skriv tjänstgöringsintyg
 12. Skriv arbetsgivarintyg

Över 68 år?

Om personen som ska sägas upp pga personliga skäl är över 68 år gammal (eller 69 år från och med den 1 januari 2023), så  gäller ändå att personen ska få en underrättelse inför uppsägningen, fackföreningen ska varslas, och att rätt till överläggning föreligger. Uppsägningstiden är alltid en månad. Uppsägningen kan inte ogiltigförklaras.

Redan PLUSkund — Logga in

Bygg vidare med fler tjänster

Nå nästa nivå med

Chefakademin+

Få de viktigaste insikterna, handplockade nyheter, och ledarskapsutveckling – på ett sätt som fungerar i din vardag.

Endast 349:- / mån*
 • Omvärldsbevakning – senaste ledarskapsnyheterna och -forskningen, samt andra ämnen som direkt rör chefsrollen.
 • Tidningen Chef – tidningen hem i brevlådan 11 gånger per år och tillgång till hela tidningsarkivet.
 • Digitala masterclasses – upskill med tillhörande workshopsmaterial som du kan använda på din arbetsplats.
 • Ljudboksbibliotek – ett digitalt bibliotek där du kan lyssna på sammanfattningar av de viktigaste ledarskapstitlarna!

*Faktureras halvårsvis eller årsvis. Tjänsten förnyas automatiskt om den inte sägs upp före sista giltighetsdatum.
Läs villkoren
Läs om Chefakademin+