Mall: Tidsbegränsad anställning upphör

Mallar & avtal Här hittar du en nedladdningsbar och/eller ifyllningsbar mall, anpassad för dig som arbetsgivare när prov- och tidsbegränsad anställning upphör. Du får även en genomgång av LAS-reglerna kring hur en tidsbegränsad anställning och en provanställning kan upphöra.

MALL: TIDSBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING UPPHÖR

Vi erbjuder många uppdaterade mallar och avtal du behöver för att göra ditt dagliga arbete som chef enklare – ifyllningsbara direkt på skärmen och utformade i samarbete med vår juridiska expert.

Besked om att tidsbegränsad anställning upphör:

Besked om att provanställning upphör:

Tidsbegränsad anställning och provanställning

Nedan redovisas reglerna i lagen om anställningsskydd hur en tidsbegränsad anställning och en provanställning kan upphöra. För arbetsgivare bundna av kollektivavtal kan det finnas andra regler i kollektivavtalet. Arbetsgivare bundna av kollektivavtal bör därför kontrollera i avtalet vilka regler som gäller för dem.

Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning gäller under den avtalade tiden och upphör när tidsgränsen för denna uppnås. En tidsbegränsad anställning kan som utgångspunkt inte sägas upp av någon av parterna. Någon särskild uppsägningshandling behöver därför inte lämnas i samband med att en tidsbegränsad anställning ska upphöra. För att en uppsägning ska vara möjlig krävs ett särskilt avtal om detta. Om ett sådant avtal träffas kan arbetsgivaren säga upp under förutsättning att denne har sakliga skäl. (Se vidare regler för uppsägning av tillsvidareanställd.) 

Har något avtal om en uppsägningsmöjlighet inte träffats kan varken arbetsgivare eller arbetstagare säga upp den tidsbegränsade anställningen.

Besked och varsel

Om arbetstagaren varit anställd i mer än tolv månader under de tre senaste åren (eller mer än nio månader i särskild visstidsanställning), så ska arbetsgivaren lämna arbetstagaren ett besked om att anställningen kommer att upphöra och även upplysa arbetstagaren att denne får företrädesrätt till återanställning. Beskedet ska lämnas senast en månad innan anställningen upphör. Samtidigt med underrättelsen ska arbetsgivare varsla den fackliga organisation som arbetstagaren tillhör (här hittar du en mall för varsel till den fackliga organisationen).

Facket och arbetstagaren har rätt till en överläggning med anledning av underrättelsen och varslet. Anställningen upphör oavsett om överläggning hunnit genomföras eller inte.

Provanställning

En provanställning kan, enligt lag, avbrytas när som helst av arbetstagaren. Arbetstagaren behöver inte underrätta arbetsgivaren någon viss tid innan denne lämnar anställningen. Innan en arbetsgivare avbryter en provanställning ska denne, minst två veckor innan provanställningen ska upphöra, lämna en underrättelse om detta.

För att avbryta provanställningen ska arbetsgivaren sedan lämna ett besked senast samma dag som provanställningen avbryts. I teorin innebär det att arbetsgivaren ska lämna två handlingar till arbetstagaren, en underrättelse och ett besked. I praktiken lämnar de flesta arbetsgivare underrättelse och besked i samma handling.

Underrättelse och varsel

Om en arbetsgivare önskar avbryta en provanställning ska den underrätta arbetstagaren om detta. Samtidigt med underrättelsen ska arbetsgivare varsla den fackliga organisation som arbetstagaren tillhör Om arbetstagaren varit anställd i mer än tolv månader under de tre senaste åren (eller mer än nio månader i särskild visstidsanställning), så ska arbetsgivaren lämna arbetstagaren ett besked om att anställningen kommer att upphöra och även upplysa arbetstagaren att denne får företrädesrätt till återanställning. Beskedet ska lämnas senast en månad innan anställningen upphör. Samtidigt med underrättelsen ska arbetsgivare varsla den fackliga organisation som arbetstagaren tillhör (här hittar du en mall för varsel till den fackliga organisationen). 

Facket och arbetstagaren har rätt till en överläggning med anledning av underrättelsen och varslet. Provanställningen upphör dock oavsett om överläggning hunnit genomföras eller inte.

MALL: TIDSBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING UPPHÖR

Vi erbjuder många uppdaterade mallar och avtal du behöver för att göra ditt dagliga arbete som chef enklare – ifyllningsbara direkt på skärmen och utformade i samarbete med vår juridiska expert.

Besked om att tidsbegränsad anställning upphör:

Besked om att provanställning upphör:

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden