Mall: Tidsbegränsad anställning upphör

Pluskund

Mallar & avtal Här hittar du en nedladdningsbar och/eller ifyllningsbar mall, anpassad för dig som arbetsgivare när prov- och tidsbegränsad anställning upphör. Du får även en genomgång av LAS-reglerna kring hur en tidsbegränsad anställning och en provanställning kan upphöra.

Liknande innehåll hittas här:
Verktyg i vardagen

Tidsbegränsad anställning och provanställning

Nedan redovisas reglerna i lagen om anställningsskydd hur en tidsbegränsad anställning och en provanställning kan upphöra. För arbetsgivare bundna av kollektivavtal kan det finnas andra regler i kollektivavtalet. Arbetsgivare bundna av kollektivavtal bör därför kontrollera i avtalet vilka regler som gäller för dem.

Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning gäller under den avtalade tiden och upphör när tidsgränsen för denna uppnås. En tidsbegränsad anställning kan som utgångspunkt inte sägas upp av någon av parterna. Någon särskild uppsägningshandling behöver därför inte lämnas i samband med att en tidsbegränsad anställning ska upphöra. För att en uppsägning ska vara möjlig krävs ett särskilt avtal om detta. Om ett sådant avtal träffas kan arbetsgivaren säga upp under förutsättning att denne har sakliga skäl. (Se vidare regler för uppsägning av tillsvidareanställd.) 

Har något avtal om en uppsägningsmöjlighet inte träffats kan varken arbetsgivare eller arbetstagare säga upp den tidsbegränsade anställningen.

Besked och varsel

Om arbetstagaren varit anställd i mer än tolv månader under de tre senaste åren (eller mer än nio månader i särskild visstidsanställning), så ska arbetsgivaren lämna arbetstagaren ett besked om att anställningen kommer att upphöra och även upplysa arbetstagaren att denne får företrädesrätt till återanställning. Beskedet ska lämnas senast en månad innan anställningen upphör. Samtidigt med underrättelsen ska arbetsgivare varsla den fackliga organisation som arbetstagaren tillhör (här hittar du en mall för varsel till den fackliga organisationen).

Facket och arbetstagaren har rätt till en överläggning med anledning av underrättelsen och varslet. Anställningen upphör oavsett om överläggning hunnit genomföras eller inte.

Provanställning

En provanställning kan, enligt lag, avbrytas när som helst av arbetstagaren. Arbetstagaren behöver inte underrätta arbetsgivaren någon viss tid innan denne lämnar anställningen. Innan en arbetsgivare avbryter en provanställning ska denne, minst två veckor innan provanställningen ska upphöra, lämna en underrättelse om detta.

För att avbryta provanställningen ska arbetsgivaren sedan lämna ett besked senast samma dag som provanställningen avbryts. I teorin innebär det att arbetsgivaren ska lämna två handlingar till arbetstagaren, en underrättelse och ett besked. I praktiken lämnar de flesta arbetsgivare underrättelse och besked i samma handling.

Underrättelse och varsel

Om en arbetsgivare önskar avbryta en provanställning ska den underrätta arbetstagaren om detta. Samtidigt med underrättelsen ska arbetsgivare varsla den fackliga organisation som arbetstagaren tillhör Om arbetstagaren varit anställd i mer än tolv månader under de tre senaste åren (eller mer än nio månader i särskild visstidsanställning), så ska arbetsgivaren lämna arbetstagaren ett besked om att anställningen kommer att upphöra och även upplysa arbetstagaren att denne får företrädesrätt till återanställning. Beskedet ska lämnas senast en månad innan anställningen upphör. Samtidigt med underrättelsen ska arbetsgivare varsla den fackliga organisation som arbetstagaren tillhör (här hittar du en mall för varsel till den fackliga organisationen). 

Facket och arbetstagaren har rätt till en överläggning med anledning av underrättelsen och varslet. Provanställningen upphör dock oavsett om överläggning hunnit genomföras eller inte.

Redan PLUSkund — Logga in

Bygg vidare med fler tjänster

Nå nästa nivå med

Chefakademin+

Få de viktigaste insikterna, handplockade nyheter, och ledarskapsutveckling – på ett sätt som fungerar i din vardag.

Endast 349:- / mån*
  • Omvärldsbevakning – senaste ledarskapsnyheterna och -forskningen, samt andra ämnen som direkt rör chefsrollen.
  • Tidningen Chef – tidningen hem i brevlådan 11 gånger per år och tillgång till hela tidningsarkivet.
  • Digitala masterclasses – upskill med tillhörande workshopsmaterial som du kan använda på din arbetsplats.
  • Ljudboksbibliotek – ett digitalt bibliotek där du kan lyssna på sammanfattningar av de viktigaste ledarskapstitlarna!

*Faktureras halvårsvis eller årsvis. Tjänsten förnyas automatiskt om den inte sägs upp före sista giltighetsdatum.
Läs villkoren
Läs om Chefakademin+