Mall: Semesterförläggning

Pluskund

Mallar & avtal Semesterlagen innehåller tre förmåner: Semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Här finns två mallar för fråga samt besked om semesterförläggning, samt anvisningar. Du får också en checklista för vad du behöver tänka på vid förläggning av semester.

Liknande innehåll hittas här:
Verktyg i vardagen

Semesterförläggning

Semesterlagen innehåller tre förmåner:

 • semesterledighet
 • semesterlön
 • semesterersättning

Ett semesterår löper enligt lag från den 1 april ena året till den 31 mars påföljande år. Under ett semesterår har arbetstagaren rätt till den semesterlön som denne kan ha tjänat in under motsvarande period som föregår semesteråret, intjänandeåret. Andra perioder för att tjäna in och betala ut semester förekommer i kollektivavtal. En arbetstagare som slutar sin anställning innan hen har hunnit ta ut sin intjänade semester har rätt till semestersättning.

En arbetstagare har rätt till 25 dagars semester. En arbetstagare som börjar sin anställning under ett semesterår har rätt att vara semesterledig i 25 dagar. Om anställningen börjar den första september eller senare under ett semesterår så har arbetstagare rätt till 5 semesterlediga dagar. Den arbetstagare som inte hunnit tjäna in någon betald semester har rätt till obetald semester. 

En arbetstagare har rätt att spara fem semesterdagar under ett år. Dessa dagar kan sparas i högst fem år. En arbetsgivare är skyldig att varje år lägga ut minst 20 betalda dagar, om en arbetstagare har tjänat in semesterlön för dessa. Arbetsgivaren är också skyldig att lägga ut sådana semesterdagar som sparats i fem år.

Det är alltid arbetsgivaren som förlägger semester (en arbetstagare kan aldrig TA semester). Innan arbetsgivaren förlägger semester ska denne begära förhandling om förläggningen med den fackliga organisation som denne har kollektivavtal med. Om någon förhandling inte genomförs så ska arbetsgivaren istället samråda med berörda arbetstagare om semesterförläggningen. Efter genomförd förhandling och/eller samråd är det arbetsgivarens både rätt och skyldighet att förlägga semesterledigheten. Arbetsgivarens rätt att förlägga semester är dock inte helt obegränsad.

Arbetsgivaren måste, om avtal inte träffas om annat:

 1. förlägga minst fyra veckors sammanhängande semester till perioden juni – augusti (huvudsemester)
 2. meddela semesterförläggningen minst två månader före första semesterdagen.
 3. lägga ut sparad semester det år som arbetstagaren önskar
 4. om arbetstagare önskar få ut minst fem sparade dagar: förlägga dem i samband med huvudsemestern.

Förläggning

Om vi kortfattat ska redovisa hur lagen har tänkt att en arbetsgivare och arbetstagare ska agera inför en semesterförläggning, med semesterår enligt lagen, skulle det kunna se ut så här:

Februari: Arbetsgivaren meddelar arbetstagaren hur många semesterdagar denne har rätt till och frågar hur denne vill ha sin semester utlagd, om arbetstagaren vill spara någon semesterdag och meddelar om det finns sparade dagar som ska läggas ut.

Mars: Arbetsgivaren upprättar ett förslag till semesterförläggning och förhandlar med den fackliga organisationen om denna, alternativt samråder med berörda arbetstagare.

April: Efter avslutad förhandling/samråd meddelar arbetsgivaren semesterförläggningen. Detta ska ske minst två månader före den första semesterdagen.

Juni – augusti: Arbetstagarna har sin huvudsemester.

Oktober: Kontroll av att all semester är utlagd, både ordinarie och sparad. Samråd med arbetstagarna och meddela hur återstående semesterdagar kommer att läggas ut under semesteråret.

April år 2: Utbetalning av semesterlön till dem som inte kunnat få sin semester på grund av att de varit frånvarande hela semesteråret.

Redan PLUSkund — Logga in

Bygg vidare med fler tjänster

Nå nästa nivå med

Chefakademin+

Få de viktigaste insikterna, handplockade nyheter, och ledarskapsutveckling – på ett sätt som fungerar i din vardag.

Endast 349:- / mån*
 • Omvärldsbevakning – senaste ledarskapsnyheterna och -forskningen, samt andra ämnen som direkt rör chefsrollen.
 • Tidningen Chef – tidningen hem i brevlådan 11 gånger per år och tillgång till hela tidningsarkivet.
 • Digitala masterclasses – upskill med tillhörande workshopsmaterial som du kan använda på din arbetsplats.
 • Ljudboksbibliotek – ett digitalt bibliotek där du kan lyssna på sammanfattningar av de viktigaste ledarskapstitlarna!

*Faktureras halvårsvis eller årsvis. Tjänsten förnyas automatiskt om den inte sägs upp före sista giltighetsdatum.
Läs villkoren
Läs om Chefakademin+