Mall: Anställning

Pluskund

Mallar & avtal Det finns många aspekter att begrunda när du tecknar ett anställningsavtal. Här kan du ladda ned eller fylla i avtal för nyanställning – ett som avser tillsvidareanställning (med en inledande provanställningsperiod) och ett som avser särskild visstidsanställning.

Liknande innehåll hittas här:
Verktyg i vardagen

Det finns många aspekter att begrunda när du tecknar ett anställningsavtal. Här kan du ladda ned eller fylla i avtal för nyanställning – ett som avser tillsvidareanställning (med en inledande provanställningsperiod) och ett som avser särskild visstidsanställning. 

I båda fallen gäller att du måste vara uppmärksam på om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal, eftersom kollektivavtalets regler i vissa fall har företräde framför regler i individuella anställningsavtal. 

Anställning

Ett anställningsavtal är av ett avtal där en part utför arbete (arbetstagare) och någon annan betalar ersättning för detta arbete (arbetsgivare). Det finns inga krav på hur ett anställningsavtal ska utformas. Det kan vara ett muntligt avtal eller ett skriftligt avtal. Dock finns en lång rad upplysningar om anställningen som arbetsgivaren enligt lag måste lämna i skrift (lagen om anställningsskydd, 6c-h §§). Bland annat av denna anledning är ett skriftligt anställningsavtal i de flesta fall att rekommendera.  

Anställningsformer

Lagen om anställningsskydd utgår från att en anställning är en tillsvidareanställning. En tillsvidareanställning kan inledas med en provanställning som kan vara högst sex månader.

I vissa undantagsfall kan dock avtal träffas om tidsbegränsade anställningar.

Dessa är enligt lagen om anställningsskydd (5 §) tillåtna om det är fråga om:

  1. särskild visstid;
  2. vikariat; eller
  3. säsongsarbete.

Andra anställningsformer kan förekomma i kollektivavtal och kan då tillämpas av de arbetsgivare som är formellt bundna av ett sådant avtal på alla anställda om arbetare med det arbete som avtalet reglerar. I dagligt tal förekommer begrepp som projektanställning och timanställning. Dessa är inte tillåtna anställningsformer om det inte finns uttryckligt stöd i kollektivavtal.

Redan PLUSkund — Logga in

Bygg vidare med fler tjänster

Nå nästa nivå med

Chefakademin+

Få de viktigaste insikterna, handplockade nyheter, och ledarskapsutveckling – på ett sätt som fungerar i din vardag.

Endast 349:- / mån*
  • Omvärldsbevakning – senaste ledarskapsnyheterna och -forskningen, samt andra ämnen som direkt rör chefsrollen.
  • Tidningen Chef – tidningen hem i brevlådan 11 gånger per år och tillgång till hela tidningsarkivet.
  • Digitala masterclasses – upskill med tillhörande workshopsmaterial som du kan använda på din arbetsplats.
  • Ljudboksbibliotek – ett digitalt bibliotek där du kan lyssna på sammanfattningar av de viktigaste ledarskapstitlarna!

*Faktureras halvårsvis eller årsvis. Tjänsten förnyas automatiskt om den inte sägs upp före sista giltighetsdatum.
Läs villkoren
Läs om Chefakademin+