Mall: Ansökan om föräldraledighet

Pluskund

Mallar & avtal En arbetstagare har rätt till föräldraledighet för vård av barn och tillfällig vård av barn. Här kan du ladda ned en mall för ansökan om föräldraledighet och om när rätt till föräldraledighet föreligger.

Liknande innehåll hittas här:
Verktyg i vardagen

Föräldraledighet

Med ”förälder” enligt föräldraledighetslagen jämställs förälders make som bor med föräldern, sambo och särskilt förordnad vårdnadshavare (även blivande adoptivförälder och familjehemsförälder).

Reglerna för rätt till föräldraledighet, ersättningen från Försäkringskassan och löneavdragen skiljer sig åt beroende på situationen. Den som ansöker om ledighet ska ange anledningen till denna.

Det finns i princip sex former av föräldraledighet för vård av barn:

  1. Hel ledighet för en kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns födelse och amning (mammaledighet). Denna rätt föreligger sju veckor före beräknad nedkomst och sju veckor efter nedkomst. För amning har man rätt till sådan ledighet som behövs. Mammaledighet förutsätter inte att man får föräldrapenning.
  2. Hel ledighet för en förälder från barnets födelse till barnet är 18 månader. Denna rätt gäller oavsett om man får föräldrapenning eller inte.
  3. Hel ledighet för en förälder under förutsättning att föräldern ha hel föräldrapenning.
  4. Ledighet för förälder i form av förkortning av normal arbetstid medan man har föräldrapenning motsvarande arbetstidsförkortningen (3/4, hälften, 1/4 eller 1/8). 
  5. Ledighet för förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills barnet fyllt 8 år eller avslutat sitt första skolår (ej krav på föräldrapenning).
  6. Ledighet med föräldrapenning för tillfällig vård av barn (VAB). VAB ersätts från det att barnet är 8 månader till och med dagen innan barnet fyller 12 år. 

För all ledighet, utom VAB, gäller att anmälan ska ske till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. 

Om en arbetstagare vill återgå i arbete i förtid så ska hen anmäla när återgång ska ske. Anmälan ska ske så snart som möjligt. Har ledigheten pågått i mer än en månad kan arbetsgivaren skjuta på återgången i en månad efter det att arbetsgivaren fått underrättelse om att arbetstagaren vill återgå i arbete.

Redan PLUSkund — Logga in

Bygg vidare med fler tjänster

Nå nästa nivå med

Chefakademin+

Få de viktigaste insikterna, handplockade nyheter, och ledarskapsutveckling – på ett sätt som fungerar i din vardag.

Endast 349:- / mån*
  • Omvärldsbevakning – senaste ledarskapsnyheterna och -forskningen, samt andra ämnen som direkt rör chefsrollen.
  • Tidningen Chef – tidningen hem i brevlådan 11 gånger per år och tillgång till hela tidningsarkivet.
  • Digitala masterclasses – upskill med tillhörande workshopsmaterial som du kan använda på din arbetsplats.
  • Ljudboksbibliotek – ett digitalt bibliotek där du kan lyssna på sammanfattningar av de viktigaste ledarskapstitlarna!

*Faktureras halvårsvis eller årsvis. Tjänsten förnyas automatiskt om den inte sägs upp före sista giltighetsdatum.
Läs villkoren
Läs om Chefakademin+