Lönesättning: Snabbguide

Grundläggande guide.

I början tycker många att det är obehagligt. Sedan går det mer på rutin. Här får du en snabbguide till att sätta lön.

När du ska sätta lön är det viktigt att fokusera på medarbetarens prestation – inget annat. Men nyckeln till bra lönesättning är att ha ett gott underlag för din bedömning. Det får du genom en löpande dialog mellan dig och medarbetaren under året.

Det sista är Charlotta Rehmans bästa tips för att känna sig trygg när man ska sätta lön. Hon är försäljningschef på Telia och har tio års erfarenhet av lönesättning. Här ger hon dig några goda råd:

1.  Lönepolicy – grunden för allt
Företagets lönepolicy är basen för lönesättningen. Den ska du kunna luta dig mot under hela processen. Finns det ingen inom din verksamhet, kräv en. Den ska innehålla tydliga belöningskriterier.

På Telia använder man sig av individuell lönesättning. Lönen sätts efter följande kriterier:

a) Arbetets innehåll och ansvar
b) Förmåga att hantera olika situationer (kunskap, förmåga och vilja)
c) Prestation och uppnådda resultat
d) Lönemarknaden i stort

Vanligtvis fungerar lönesamtalet som en summering av utvecklingssamtalet. Det är i utvecklingssamtalet medarbetaren ska få den stora återkopplingen på hur han/hon presterat under året.

2. Se över ditt mandat
Innan du sätter dig ner och förbereder lönesättningen, kontrollera vilket mandat du har. Hur stort utrymme har du att röra dig inom? Man kan använda sig av farfarsprincipen som går ut på att man rådfrågar närmaste högre ledare innan man sätter lönen.

3. Förbered dig
Om du har haft återkommande samtal med din medarbetare under året behöver du inte lägga lika mycket tid på att förbereda lönesamtalet. Då har du koll på medarbetarens prestation och resultat.

Det är en stor fördel att ah en personlig utvecklingsplan för alla medarbetare, där cv:t också är inlagt. Prestationen under året vägs samman med personens kompetens och matchas sedan med lönespannet från hr-avdelningen, och den befintliga lönen.

4. Samtalet – diskutera prestation
På Telia pratar man inte om själva beloppet på lönesamtalet, endast prestation. Modellerna kan se olika ut inom olika verksamheter, men det är ändå viktigt att du håller dig till vad medarbetaren åstadkommit under året.

Ledarens fokus är att diskutera prestation. Lyssna på vad medarbetaren förväntar sig, men diskutera inte själv eventuella lönepåslag. Var saklig och tydlig i samtalet.

När du har meddelat din bedömning, kontrollera sedan att budskapet nått fram genom att fråga:
”Hur har du uppfattat det jag har sagt?” och ”Håller du med om det?”
Detta är viktigt för att känna av om ni har samma bild.

5. Om det är jobbigt – kräv utbildning
På Telia får alla chefer en basutbildning, där teoretisk och praktisk kunskap i lönesättning ingår. Men det allra bästa är att öva på lönesättning. På låtsas.

Man kan exempelvis träna på sina kollegor innan man börjar sätta lön. De får spela medarbetare och på så vis får man som chef utrymme att göra fel. Men det gör ju ingenting eftersom att det bara är övning.

Som chef har du rätt att få utbildning i lönesättning. Kräv det om du inte redan har fått det.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden