Herzbergs tvåfaktorsteori: Höj motivationen

Klassisk metod.

Frederick Herzbergs teori beskriver olika faktorer som påverkar medarbetares välmående på jobbet.

Herzbergers tvåfaktorsteori är en vidareutveckling av Maslows behovshiererki och personen bakom teorin är psykologen Frederick Herzberg.

Om teorin

Teorin beskriver olika faktorer som påverkar medarbetares välmående på jobbet. Herzberg fann under sina studier att man kunde dela upp motivation i två orsaksfaktorer: motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Motivationsfaktorer är saker som medarbetare förknippar med välmående på arbetet och de är motivationshöjande. Hygienfaktorer är något medarbetare förknippar med missnöje på jobbet.

Faktorerna är alltså inte varandras motsatser utan de kompletterar varandra.

Motsatsen till välmående är ickevälmående.

Motsatsen till missnöje är inget missnöje.

Studierna visade att motivationsfaktorerna, något som medarbetarna själva aktivt gör eller kan påverka, aldrig leder till missnöje utan enbart reglerar medarbetarnas arbetsglädje. Medan hygienfaktorerna, faktorer som är beroende av andra, som kolleger, chefer och arbetsplatsen, inte höjde arbetsglädjen utan minskade eller ökade missnöjet medarbetaren känner på jobbet.


Motivationsfaktorer:

De påverkar motivationen och medarbetarnas välmående.

– Erkännande.
– Karriärsmöjligheter.
– Prestation.
– Ansvar.
– Själva arbetet.
– Utveckling.

Hygienfaktorer:

De påverkar medarbetarnas missnöje på arbetsplatsen, men kommer inte höja deras motivation.

– Policys.
– Ledning.
– Lön.
– Status.
– Säkerhet.
– Arbetsmiljö.
– Relation till chefer och kolleger.


Sammanfattning: 

En medarbetare som är missnöjd med sin lön, kommer inte bli mindre missnöjd för att hen får mer ansvar eller utökade karriärsmöjligheter, däremot kan hen ändå känna en stor motivation inför sin uppgift. Det kan sammanfattas i fyra olika scenarier:

1. Hög hygien + hög motivation: Idealsituationen där medarbetaren är motiverad och nöjd med sin arbetssituation.

2. Hög hygien + låg motivation: Medarbetaren är nöjd med sin arbetssituation men omotiverad. Hen utför jobbet, får sin lön och går hem.

3. Låg hygien + hög motivation: Medarbetaren tycker jobbet är spännande och utvecklande men har mycket klagomål. Exempelvis på ledningen eller lönen.

4. Låg hygien + låg motivation: Medarbetaren är omotiverad och har mycket klagomål.


Så motiverar du enligt Herzbergs tvåfaktorsteori: 

1. Minska missnöjet: 

Öka hygienfaktorerna:

– Ha tydliga och korrekta policies.
– Ha ett stöttande och närvarande ledarskap.
– Sätt rimliga, rättvisa och branschenliga löner.
– Se till att arbetsmiljön och företagskulturen är respektfull bland medarbetare.
– Ha säkra anställningsformer.
– Skapa status genom att se till att allas arbete är meningsfullt, oavsett position.

2. Höj motivationen:

Se till att uppfylla alla motivationsfaktorer. Det kan du enligt Herzberg göra genom att till exempel:

– Minska kontrollen du har över dina medarbetare och öka deras eget ansvar över deras arbete, vilket kommer att göra dem mer självständiga.
– Ge regelbunden feedback på prestation och produktivitet direkt till medarbetarna. Inte genom deras chefer.
– Uppmuntra medarbetare att ta på sig nya utmanande projekt och låt de bli experter i ämnet.
– Låt medarbetarna själva bygga upp sina team och avdelningar när det är möjligt.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden