Generationsanpassat ledarskap: Checklista för att leda unga

Leder du unga människor? Här är två checklistor för att generationsanpassa ditt ledarskap – och din organisation.

Foto: Ryan Tauss

Snabbguide till generations­anpassning av ditt eget ledarskap:

1. 
Se chefsjobbet som en profession i sig, inte något du gör när du får tid över mellan möten och budget. Närvaro är ett nyckelord.

2. 
Du som chef ska stå för ramarna, inte vara den bästa specialisten som utför uppgiften.

3. 
Ta dig tid att tänka, reflektera och analysera.

4. 
Lev som du lär, annars kommer du att genomskådas.

5. 
Var tydlig med dina förväntningar i stället för att tro på tankeläsning. 

6. 
Trygga medarbetare presterar bättre. Du skapar trygghet om alla förstår vad du vill och hur du tänker och även får delta ­­i ditt tänkande.

7. 
Ta dig tid att ge feedback och återkoppling varje dag. Det är tidskrävande, men du får igen varje satsad minut. Låt också medarbetarna öva på att ge feedback till varandra. 

8. 
En del medarbetare vill ha feedback bara för att få chefens uppmärksamhet, känna sig viktiga eller för att känna sig trygga i sina beslut. Låt dig inte lockas att känna dig oumbärlig, risken finns då att alla frågor hamnar i ditt knä. Detta hanterar du med att coacha och ställa frågor. Då bollar du tillbaka deras egna problem så att de kan fatta själv­ständiga beslut.  En snabbguide till ett generations­anpassat 
ledarskap för din organisation:

En snabbguide till ett generations­anpassat 
ledarskap för din organisation:

1. 
Rekrytera chefer som är bra på att leda, inte de bästa specialisterna.

2. 
Utnämn en person som ansvarig för att integrera de unga och de äldre på arbetsplatsen.

3. 
Bygg systematiskt team som består av flera olika generationer. Blandade team är avgörande.

4. 
Genom att platta ut organisationen, avskaffa hierarkier och i stället trycka ut ägarskap och ansvar i organisationen får du motiverade och engagerade med­arbetare.

5. 
Stimulera kreativitet och ta tillvara idéer på ett strukturerat sätt. Förbättringsgrupper à la Lean är ett sätt.

6. 
Uppmuntra högt i tak, öppenhet, olikheter och tolerans och var själv ett föredöme.

7. 
Säkerställ kunskapsöverföring. Du kan till exempel se till att en medarbetare som ska gå i pension arbetar sida vid sida med sin efterträdare, och låta pensionärerna återkomma då och då.

8. 
Skaffa program för lärande, utveckling och karriärplanering. Se till att företaget systematiskt arbetar med feedback.

9. 
Se till att verksamheten är äkta och att ni lever som ni lär.

10. 
Skapa en flexibel organisation där det är lättare att kombinera arbete med privatliv och familj. Tillåt gränserna mellan arbete och fritid att bli lite flytande.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden