Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Mall: Uppsägning – personliga skäl

Vid uppsägning av personliga skäl måste arbetsgivaren följa några viktiga steg. Här hittar du tre mallar som är användbara i samband med uppsägning av personliga skäl, som du kan ladda ned eller fylla i direkt på skärmen, samt viktiga anvisningar. Du får även en checklista för de åtgärder du behöver vidta i samband med uppsägning.

Mall för uppsägning av personliga skäl

MALL: UPPSÄGNING – PERSONLIGA SKÄL

Chef erbjuder många uppdaterade mallar och avtal du behöver för att göra ditt dagliga arbete som chef enklare – ifyllningsbara direkt på skärmen och utformade i samarbete med Chefs juridiska expert. Se alla mallar här.

Underrättelse om förestående uppsägning av personliga skäl:

Varsel till facklig organisation om förestående uppsägning av personliga skäl:

Besked Om uppsägning på grund av personliga skäl:

Uppsägning av personliga skäl

En uppsägning är en ingripande åtgärd som, gjord vid fel tillfälle och/eller på fel sätt, kan bli väldigt kostbar för en arbetsgivare. En uppsägning ska därför bara verkställas om den som företar handlingen är säker på att en uppsägning kan ske och vet på vilket sätt. Konsultera en expert om du är osäker på någon punkt.

Skäl för uppsägning

Arbetsgivaren ska ha sakliga skäl för en uppsägning. Sakliga skäl är:

1. arbetsbrist; eller

2. personliga skäl.

Även om båda skälen kan föreligga samtidigt, måste arbetsgivaren välja en av dessa anledningar vid en uppsägning.

Personliga skäl

Utrymmet här räcker inte till för att redovisa alla regel som gäller men kortfattat så ska följande åtgärder vidtas en uppsägning på grund av personliga skäl:

1. Gör en omplaceringsutredning och pröva, om möjligt, omplacering.

2. Underrätta arbetstagaren om avsikt att säga upp av personliga skäl

3. Varsla arbetstagarens fackförbund om avsikt att säga upp av personliga skäl

4. Genomför en överläggning om sådan begärts

5. Avvakta överläggningen eller vänta i två veckor från underrättelse/varsel.

6. Uppsägning

7. Uppsägningen ska vara skriftlig. Använd blankett, se bilaga.

8. Uppsägningen ska överlämnas personligen till medarbetaren. I undantagsfall kan uppsägningshandlingen översändas i rekommenderat brev. Uppsägningen får i så fall effekt först 10 dagar efter avsändandet.

9. Uppsägningshandlingen ska bland annat ange vad medarbetaren ska iaktta om han eller hon vill få uppsägningen ogiltigförklarad eller kräva skadestånd.

10. Uppsägningslön ska betalas oavsett om arbete kan erbjudas eller inte – rätt till avräkning i vissa fall.

11. Skriv tjänstgöringsintyg

12. Skriv arbetsgivarintyg

Över 68 år?

Om personen som ska sägas upp pga personliga skäl är över 68 år gammal (eller 69 år från och med den 1 januari 2023), så  gäller ändå att personen ska få en underrättelse inför uppsägningen, fackföreningen ska varslas, och att rätt till överläggning föreligger. Uppsägningstiden är alltid en månad. Uppsägningen kan inte ogiltigförklaras.

MALL: UPPSÄGNING – PERSONLIGA SKÄL

Chef erbjuder många uppdaterade mallar och avtal du behöver för att göra ditt dagliga arbete som chef enklare – ifyllningsbara direkt på skärmen och utformade i samarbete med Chefs juridiska expert. 

Underrättelse om förestående uppsägning av personliga skäl:

Varsel till facklig organisation om förestående uppsägning av personliga skäl:

Besked Om uppsägning på grund av personliga skäl:

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden