trafik-ljus-stopp-rekrytering-nobbad-karriar

Mall: Uppsägning – personliga skäl

Vid uppsägning måste arbetsgivaren följa några viktiga steg. Här hittar du tre separata mallar för uppsägning av personliga skäl, som du kan ladda ned eller fylla i direkt på skärmen, samt viktiga anvisningar. Du får även en checklista för de åtgärder du behöver vidta i samband med uppsägning.

Mall: Uppsägning – personliga skäl

Du har tillgång till denna mall genom din prenumeration på Chef Premium. 

En uppsägning av personliga skäl ska alltid följa en viss process. Se beskrivning längre ned på sidan. Här är de tre dokument som behöver färdigställas och distribueras vid olika specifika tillfällen:

Alla tre mallarna ligger i samma .docx-fil:

Ladda ner mallen i .docx-format och fyll i den via Microsoft Word. 

Uppsägning av personliga skäl

En uppsägning är en ingripande åtgärd som gjord vid fel tillfälle och/eller på fel sätt kan bli väldigt kostbar för en arbetsgivare. En uppsägning ska därför bara verkställas om den som företar handlingen är säker på att en uppsägning kan ske och vet på vilket sätt. Konsultera en expert om du är osäker på någon punkt.

Grund för uppsägning

Arbetsgivaren ska ha saklig grund för en uppsägning och den kan ske av två olika anledningar:

1. Arbetsbrist

2. Personliga skäl

Även om båda skälen kan föreligga måste arbetsgivaren välja en av dessa anledningar vid en uppsägning.

Personliga skäl

Utrymmet här räcker inte till för att redovisa alla regel som gäller men kortfattat så ska följande åtgärder vidtas en uppsägning på grund av personliga skäl:

1. Pröva omplacering.

2. Upprätta en omplaceringsutredning

3. Underrätta arbetstagaren om förestående uppsägning

4. Varsla arbetstagarens fack om förestående uppsägning

5. Genomför en överläggning om sådan begärts

6. Avvakta överläggningen eller vänta i två veckor från underrättelse/varsel.

7. Uppsägning

8. Uppsägningen ska vara skriftlig. Använd blankett, se bilaga.

9. Uppsägningen ska överlämnas personligen till medarbetaren. I undantagsfall kan uppsägningshandlingen översändas i rekommenderat brev.

10. Uppsägningshandlingen ska bland annat ange vad medarbetaren ska iaktta om han eller hon vill få en uppsägning ogiltigförklarad eller kräva skadestånd.

11. Uppsägningslön ska betalas oavsett om arbete kan erbjudas eller inte – rätt till avräkning i vissa fall.

12. Skriv tjänstgöringsintyg

13. Skriv arbetsgivarintyg

Läs också: Guide – anställa och säga upp

Läs också: Allt du behöver veta om uppsägningar


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium