klocka-4

Mall: Tidsbegränsad anställning upphör

Här hittar du en nedladdningsbar och/eller ifyllningsbar mall, anpassad för dig som arbetsgivare när prov- och tidsbegränsad anställning upphör. Du får även en genomgång av LAS-reglerna kring hur en tidsbegränsad anställning och en provanställning kan upphöra.

Mall: Tidsbegränsad anställning upphör

Du har tillgång till denna mall genom din prenumeration på Chef Premium. 

När en tidsbegränsad anställning ska upphöra finns det olika mallar som ska användas beroende på vilken typ av anställning det är som ska upphöra:

För tidsbegränsad anställning

För provanställning

Alla fyra mallarna ligger i samma .docx-fil: Ladda ner mallen i .docx-format och fyll i den via Microsoft Word. 

Tidsbegränsad anställning och provanställning
Nedan redovisas reglerna i lagen om anställningsskydd hur en tidsbegränsad anställning och en provanställning kan upphöra. För arbetsgivare bundna av kollektivavtal kan det finnas andra regler i kollektivavtalet. Arbetsgivare bundna av kollektivavtal bör kontrollera i avtalet vilka regler som gäller för dem.

Tidsbegränsad anställning
En tidsbegränsad anställning gäller under den avtalade tiden och upphör när tidsgränsen för denna uppnås. En tidsbegränsad anställning kan inte sägas upp av någon av parterna. Någon särskild uppsägningshandling behöver därför inte lämnas i samband med att en tidsbegränsad anställning ska upphöra. För att en uppsägning ska vara möjlig krävs ett särskilt avtal om detta. (ofta som ”under anställningstiden gäller en ömsesidig uppsägningstid om en månad”).

Om ett sådant avtal träffas kan arbetsgivaren säga upp under förutsättning att denne har saklig grund. Se vidare regler för uppsägning av tillsvidare anställd. Har något avtal om en uppsägningsmöjlighet inte träffats kan vare sig arbetsgivare eller arbetstagare säga upp den tidsbegränsade anställningen.

Besked och varsel
Om arbetstagaren varit anställd i mer än tolv månader under de tre senast åren så ska arbetsgivaren lämna arbetstagaren ett besked om att anställningen kommer att upphöra och även upplysa arbetstagaren att denne får företrädesrätt till återanställning. Samtidigt med underrättelse ska arbetsgivare varsla den fackliga organisation som arbetstagaren tillhör.Tillhör arbetstagaren inte något fack behöver något varsel inte lämnas.

Facket och arbetstagaren har rätt till en överläggning med anledning av underrättelsen och varslet. Anställningen upphör oavsett om överläggning hunnit genomföras eller inte.

Provanställning
En provanställning kan, enligt lag, avbrytas när som helst av arbetstagaren. Arbetstagaren behöver inte underrätta arbetsgivaren någon viss tid innan denne lämnar anställningen. Innan en arbetsgivare avbryter en provanställning ska denne, minst två veckor innan provanställningen ska upphöra, lämna en underrättelse om detta.

För att avbryta provanställningen ska arbetsgivaren sedan lämna ett besked samma dag som provanställningen avbryts. I teorin innebär det att arbetsgivaren ska lämna två handlingar till arbetstagaren, en underrättelse och ett besked. I praktiken lämnar de flesta arbetsgivare underrättelse och besked i samma handling.

Underrättelse och varsel

Om en arbetsgivare önskar avbryta en provanställning ska den underrätta arbetstagaren om detta. Samtidigt med underrättelse ska arbetsgivare varsla den fackliga organisation som arbetstagaren tillhör. Tillhör arbetstagaren inte något fack behöver något varsel inte lämnas.

Facket och arbetstagaren har rätt till en överläggning med anledning av underrättelsen och varslet. Provanställningen upphör oavsett om överläggning hunnit genomföras eller inte.

Läs också: 6 vanliga fallgropar när du anställer vikarier

Läs också: ”Måste jag skriva anställningsavtal?” Experten svarar


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium