stol-hav-sommar-metoder-kommunicera-2

Mall: Semesterförläggning

Semesterlagen innehåller tre förmåner: Semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Här finns 2 mallar för fråga samt besked om semesterläggning, samt juristen Magnus Kendels anvisningar. Du får också en checklista för vad du behöver tänka på vid förläggning.

Mall: Semesterförläggning

Du har tillgång till denna mall genom din prenumeration på Chef Premium. 

Det finns två mallar som du kan använda vid semesterförläggning:

Båda mallarna ligger i samma .docx-fil: Ladda ner mallen i .docx-format och fyll i den via Microsoft Word. 

Semesterförläggning

Semesterlagen innehåller tre förmåner:

– semesterledighet

– semesterlön

– semesterersättning

Ett semesterår löper enligt lag från 1 april ett år till 31 mars påföljande år. Under ett semesterår har arbetstagaren rätt till den semesterlön som denne kan ha tjänat in under motsvarande period som föregår semesteråret, intjänandeåret. Andra perioder för att tjäna in och betala ut semester förkommer i kollektivavtal. En arbetstagare som slutar sin anställning har rätt till semestersättning.

En arbetstagare har rätt till 25 dagars semester. En arbetstagare som börjar sin anställning under ett semesterår har rätt att vara semesterledig i 25 dagar. Om anställningen börjar den första september eller senare under ett semesterår så har arbetstagare rätt till 5 semesterlediga dagar. Den arbetstagare som inte hunnit tjäna in någon betalad semester har rätt till obetald semester. En arbetstagare kan avstå från obetald semester men är skyldig att ta emot all betald semesterledighet.

En arbetstagare har rätt att spara fem semesterdagar under ett år. Dessa dagar kan sparas i högst fem år. En arbetsgivare är alltid skyldig att varje år lägga ut minst 20 betalda dagar om en arbetstagare har tjänat in semesterlön för dessa. Arbetsgivaren är också skyldig att lägga de dagar som sparats i fem år.

Det är alltid arbetsgivarens som förlägger semester (en arbetstagare kan aldrig TA semester). Innan arbetsgivaren förlägger semester ska denne begära förhandling om förläggningen med den fackliga organisation som denne har kollektivavtal med. Om någon förhandling inte genomförs så ska arbetsgivaren istället samråda med berörda arbetstagare om semesterförläggningen. Efter genomförd förhandling och/eller samråd är det arbetsgivarens både rätt och skyldighet att förlägga semesterledigheten. Arbetsgivarens rätt att förlägga semester är dock inte helt obegränsad.

Arbetsgivaren måste, om avtal inte träffas om annat:

1. förlägga minst fyra veckors sammanhängande semester till perioden juni – augusti. (huvudsemester)

2. meddela semesterförläggningen minst två månader före första semesterdagen.

3. lägga ut sparad semester det år som arbetstagaren önskar

4. om arbetstagare önskar få ut minst fem sparade dagar förlägga dem i samband med huvudsemestern.

Förläggning

Om vi kortfattat ska redovisa hur lagen har tänkt att en arbetsgivare och arbetstagare ska agera inför en semesterförläggning, med semesterår enligt lagen, skulle det kunna se ut så här:

Februari: Arbetsgivaren meddelar arbetstagaren hur många semesterdagar denne har och frågar efter hur denne vill ha sin semester utlagd, om arbetstagaren vill spara någon semesterdag och meddelar om det finns sparade dagar som ska läggas ut.

Mars: Arbetsgivaren upprättar ett förslag till semesterförläggning och förhandlar med den fackliga organisationen om denna. Alternativt samråder med berörda arbetstagare

April: Efter avslutad förhandling/samråd meddelar arbetsgivaren semesterförläggningen.

Minst två månader före den första semesterdagen

Juni – augusti: Arbetstagarna har sin huvudsemester

Oktober: Kontroll av att all semester är utlagd, både ordinarie och sparad. Samråd med arbetstagarna och meddela hur återstående semesterdagar kommer att läggas ut under semesteråret.

April år 2: Utbetalning av semesterlön till de som inte kunnat få sin semester på grund av att de varit frånvarande hela semesteråret

Läs också: Så hanterar du "före semestern"-stressen

Läs också: "När kan jag neka medarbetaren semester?" - experten svarar


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium