Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Mall: Semesterförläggning

Semesterlagen innehåller tre förmåner: Semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Här finns 2 mallar för fråga samt besked om semesterförläggning, samt anvisningar. Du får också en checklista för vad du behöver tänka på vid förläggning av semester.

Mall för semesterförläggning

MALL: semesterförläggning

Chef erbjuder många uppdaterade mallar och avtal du behöver för att göra ditt dagliga arbete som chef enklare – ifyllningsbara direkt på skärmen och utformade i samarbete med Chefs juridiska expert. Se alla mallar här.

Fråga om semesterförläggning:

Besked om semesterförläggning:

Semesterförläggning

Semesterlagen innehåller tre förmåner:

– semesterledighet

– semesterlön

– semesterersättning

Ett semesterår löper enligt lag från den 1 april ena året till den 31 mars påföljande år. Under ett semesterår har arbetstagaren rätt till den semesterlön som denne kan ha tjänat in under motsvarande period som föregår semesteråret, intjänandeåret. Andra perioder för att tjäna in och betala ut semester förekommer i kollektivavtal. En arbetstagare som slutar sin anställning innan hen har hunnit ta ut sin intjänade semester har rätt till semestersättning.

En arbetstagare har rätt till 25 dagars semester. En arbetstagare som börjar sin anställning under ett semesterår har rätt att vara semesterledig i 25 dagar. Om anställningen börjar den första september eller senare under ett semesterår så har arbetstagare rätt till 5 semesterlediga dagar. Den arbetstagare som inte hunnit tjäna in någon betald semester har rätt till obetald semester. 

En arbetstagare har rätt att spara fem semesterdagar under ett år. Dessa dagar kan sparas i högst fem år. En arbetsgivare är skyldig att varje år lägga ut minst 20 betalda dagar, om en arbetstagare har tjänat in semesterlön för dessa. Arbetsgivaren är också skyldig att lägga ut sådana semesterdagar som sparats i fem år.

Det är alltid arbetsgivaren som förlägger semester (en arbetstagare kan aldrig TA semester). Innan arbetsgivaren förlägger semester ska denne begära förhandling om förläggningen med den fackliga organisation som denne har kollektivavtal med. Om någon förhandling inte genomförs så ska arbetsgivaren istället samråda med berörda arbetstagare om semesterförläggningen. Efter genomförd förhandling och/eller samråd är det arbetsgivarens både rätt och skyldighet att förlägga semesterledigheten. Arbetsgivarens rätt att förlägga semester är dock inte helt obegränsad.

Arbetsgivaren måste, om avtal inte träffas om annat:

1. förlägga minst fyra veckors sammanhängande semester till perioden juni – augusti (huvudsemester)

2. meddela semesterförläggningen minst två månader före första semesterdagen.

3. lägga ut sparad semester det år som arbetstagaren önskar

4. om arbetstagare önskar få ut minst fem sparade dagar: förlägga dem i samband med huvudsemestern.

Förläggning

Om vi kortfattat ska redovisa hur lagen har tänkt att en arbetsgivare och arbetstagare ska agera inför en semesterförläggning, med semesterår enligt lagen, skulle det kunna se ut så här:

Februari: Arbetsgivaren meddelar arbetstagaren hur många semesterdagar denne har rätt till och frågar hur denne vill ha sin semester utlagd, om arbetstagaren vill spara någon semesterdag och meddelar om det finns sparade dagar som ska läggas ut.

Mars: Arbetsgivaren upprättar ett förslag till semesterförläggning och förhandlar med den fackliga organisationen om denna, alternativt samråder med berörda arbetstagare.

April: Efter avslutad förhandling/samråd meddelar arbetsgivaren semesterförläggningen. Detta ska ske minst två månader före den första semesterdagen.

Juni – augusti: Arbetstagarna har sin huvudsemester.

Oktober: Kontroll av att all semester är utlagd, både ordinarie och sparad. Samråd med arbetstagarna och meddela hur återstående semesterdagar kommer att läggas ut under semesteråret.

April år 2: Utbetalning av semesterlön till dem som inte kunnat få sin semester på grund av att de varit frånvarande hela semesteråret.

MALL: semesterförläggning

Chef erbjuder många uppdaterade mallar och avtal du behöver för att göra ditt dagliga arbete som chef enklare – ifyllningsbara direkt på skärmen och utformade i samarbete med Chefs juridiska expert. Se alla mallar här.

Fråga om semesterförläggning:

Besked om semesterförläggning:

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden