betyg-2
Foto: Stocksnap

Mall: Anställningsintyg och betyg

När en anställd slutar ska arbetsgivaren utfärda ett intyg eller ett betyg om arbetstagaren begär det. Här hittar du 2 mallar för anställningsintyg och betyg, samt juristen Magnus Kendels checklista för vilka beståndsdelar som bör ingå i ett intyg.

Mall: Anställningsintyg och betyg

Du har tillgång till denna mall genom din prenumeration på Chef Premium. 

Båda mallarna finns i samma .docx-dokument: Ladda ner mallen i .docx-format och fyll i den via Microsoft Word. 

Anställningsintyg och betyg

När en anställd slutar ska arbetsgivaren utfärda ett intyg eller ett betyg om arbetstagaren begär det. Arbetsgivare är skyldig att utfärda betyg om arbetstagaren varit anställd mer än sex månader.

Anställnings- och tjänstgöringsintyg

Ett intyg innebär en bekräftelse på att arbetstagaren varit anställd vid företaget och innehåller inga värderingar om den anställdes arbetsinsats. Om intyget också innehåller vitsord så brukar det kallas arbetsbetyg, se nedan.

Ett intyg bör innehålla följande:

  • personuppgifter om den anställde
  • uppgifter om anställningstid
  • vilka arbetsuppgifter arbetstagaren haft
  • vilken sysselsättningsgrad som anställningen har omfattat (t.ex. heltid, deltid)
  • av vilken anledning anställningen upphört
  • och ofta anges också antalet uttagna semesterdagar under semesteråret
  • Arbetstagaren kan kräva att få anledning till att anställningen upphörde utelämnad. Intyget ska lämnas till den anställde snarast efter det att vederbörande begärt det.

Arbets- och tjänstgöringsbetyg

Ett arbetsbetyg innehåller normalt, förutom det som ska framgå av ett intyg, en något utförligare beskrivning av arbetsuppgifterna. Dessutom ska betyget innehålla värdeomdömen om arbetstagarens sätt att utföra sina arbetsuppgifter. En arbetstagare kan inte kräva att en arbetsgivare ändrar ett värdeomdöme i ett betyg. Däremot har arbetstagaren rätt att få värdeomdömen borttagna ur betyget.Betyget ska lämnas till den anställde snarast efter det att vederbörande begärt det.Vid sidan av en beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och ansvarsområden är kanske den viktigaste delen av arbetsbetyget den del som brukar avse eventuella rekommendationer. Det finns inga fastlagda regler för hur rekommendationer utformas, men följande ”skala” är vanligt förekommande:

”Våra allra bästa rekommendationer” – signalerar mycket bra prestationer

”Våra bästa rekommendationer” – signalerar bra prestationer

”Goda rekommendationer” – signalerar normala prestationer

”Våra rekommendationer” – signalerar något under normala prestationer

Betyget innehåller inga rekommendationer alls – signalerar dåliga prestationer.

Läs också: Så skriver du ett betyg

Läs också: ”Kan jag kräva ett betyg?” Experten svarar


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium