Mall: Anställningsintyg och betyg

När en anställd slutar ska arbetsgivaren utfärda ett intyg eller ett betyg om arbetstagaren begär det. Här hittar du 2 mallar för anställningsintyg och betyg, samt en checklista för vad som bör ingå i ett intyg.

Mall för anställningsintyg och betyg

mall: anställningsintyg och betyg

Chef erbjuder många uppdaterade mallar och avtal du behöver för att göra ditt dagliga arbete som chef enklare – ifyllningsbara direkt på skärmen och utformade i samarbete med Chefs juridiska expert. Se alla mallar här.

Anställningsintyg:

Anställningsbetyg:

Anställningsintyg och betyg

När en anställd slutar ska arbetsgivaren utfärda ett intyg eller ett betyg om arbetstagaren begär det. Arbetsgivare är skyldig att utfärda betyg om arbetstagaren varit anställd mer än sex månader.

Anställnings- och tjänstgöringsintyg

Ett intyg innebär en bekräftelse på att arbetstagaren varit anställd vid företaget och innehåller inga värderingar om den anställdes arbetsinsats. Om intyget också innehåller vitsord så brukar det kallas arbetsbetyg, se nedan.

Ett intyg bör innehålla följande:

 • personuppgifter om den anställde
 • uppgifter om anställningstid
 • vilka arbetsuppgifter arbetstagaren haft
 • vilken sysselsättningsgrad som anställningen har omfattat (t.ex. heltid, deltid)
 • av vilken anledning anställningen upphört, om inte arbetstagaren begär att detta inte ska framgå.

Intyget ska lämnas till den anställde snarast möjligt efter det att vederbörande begärt det.

Arbets- och tjänstgöringsbetyg

Ett arbetsbetyg innehåller normalt, förutom det som ska framgå av ett intyg, en något utförligare beskrivning av arbetsuppgifterna. Dessutom brukar betyget innehålla värdeomdömen om arbetstagarens sätt att utföra sina arbetsuppgifter. En arbetstagare kan inte kräva att en arbetsgivare ändrar ett värdeomdöme i ett betyg. Däremot har arbetstagaren rätt att få värdeomdömen borttagna ur betyget. Betyget ska lämnas till den anställde snarast möjligt efter det att vederbörande begärt det. Det finns inga regler för hur rekommendationer i ett tjänstgöringsbetyg ska utformas, men följande ”skala” är vanligt förekommande:

”Våra allra bästa rekommendationer” – signalerar mycket bra prestationer

”Våra bästa rekommendationer” – signalerar bra prestationer

”Goda rekommendationer” – signalerar normala prestationer

”Våra rekommendationer” – signalerar något under normala prestationer

Betyget innehåller inga rekommendationer alls – signalerar dåliga prestationer.

mall: anställningsintyg och betyg

Chef erbjuder många uppdaterade mallar och avtal du behöver för att göra ditt dagliga arbete som chef enklare – ifyllningsbara direkt på skärmen och utformade i samarbete med Chefs juridiska expert. Se alla mallar här.

Anställningsintyg:

Anställningsbetyg:

1 år med Chef för bara

1695:-

 • Expertråd och stöd i chefsfrågor
 • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
 • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
 • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
 • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
 • Mallar och avtal ingår
 • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden