Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Mall: Anställning

Det finns många aspekter att begrunda när du tecknar ett anställningsavtal. Här kan du ladda ned eller fylla i avtal för nyanställning – ett som avser tillsvidareanställning (med en inledande provanställningsperiod) och ett som avser särskild visstidsanställning.

Mall för anställningsavtal

MALL: ANSTÄLLNING

Chef erbjuder många uppdaterade mallar och avtal du behöver för att göra ditt dagliga arbete som chef enklare – ifyllningsbara direkt på skärmen och utformade i samarbete med Chefs juridiska expert. Se alla mallar här.

Det finns många aspekter att begrunda när du tecknar ett anställningsavtal. Här kan du ladda ned eller fylla i avtal för nyanställning – ett som avser tillsvidareanställning (med en inledande provanställningsperiod) och ett som avser särskild visstidsanställning. 

I båda fallen gäller att du måste vara uppmärksam på om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal, eftersom kollektivavtalets regler i vissa fall har företräde framför regler i individuella anställningsavtal. 

Anställning

Ett anställningsavtal är av ett avtal där en part utför arbete (arbetstagare) och någon annan betalar ersättning för detta arbete (arbetsgivare). Det finns inga krav på hur ett anställningsavtal ska utformas. Det kan vara ett muntligt avtal eller ett skriftligt avtal. Dock finns en lång rad upplysningar om anställningen som arbetsgivaren enligt lag måste lämna i skrift (lagen om anställningsskydd, 6c-h §§). Bland annat av denna anledning är ett skriftligt anställningsavtal i de flesta fall att rekommendera.  

Anställningsformer

Lagen om anställningsskydd utgår från att en anställning är en tillsvidareanställning. En tillsvidareanställning kan inledas med en provanställning som kan vara högst sex månader.

I vissa undantagsfall kan dock avtal träffas om tidsbegränsade anställningar.

Dessa är enligt lagen om anställningsskydd (5 §) tillåtna om det är fråga om:

1. särskild visstid;

2. vikariat; eller

3. säsongsarbete.

Andra anställningsformer kan förekomma i kollektivavtal och kan då tillämpas av de arbetsgivare som är formellt bundna av ett sådant avtal på alla anställda om arbetare med det arbete som avtalet reglerar. I dagligt tal förekommer begrepp som projektanställning och timanställning. Dessa är inte tillåtna anställningsformer om det inte finns uttryckligt stöd i kollektivavtal.

MALL: ANSTÄLLNING

Chef erbjuder många uppdaterade mallar och avtal du behöver för att göra ditt dagliga arbete som chef enklare – ifyllningsbara direkt på skärmen och utformade i samarbete med Chefs juridiska expert. 

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden