anstalla

Mall: Anställning

Det finns många aspekter att begrunda när du tecknar ett anställningsavtal. Här kan du ladda ned eller fylla i 2 avtal för nyanställning – med eller utan kollektivavtal. Du får också tillgång till juristen Magnus Kendels anvisningar för vad som gäller vid nyanställning.

Mall: Anställning

Du har tillgång till denna mall genom din prenumeration på Chef Premium. 

Båda mallarna finns i samma .docx-dokument: Ladda ner mallen i .docx-format och fyll i den via Microsoft Word

 

Anställning

Ett anställningsavtal är av ett avtal där en part utför arbete (arbetstagare) och någon annan betalar ersättning för detta arbete (arbetsgivare). Det finns inga krav på hur ett anställningsavtal ska utformas. Det kan vara ett muntligt avtal eller ett skriftligt avtal.

Oftast träffas ett anställningsavtal muntligt för att sedan bekräftas med en med de viktigaste delarna i anställningsavtalet. Det krävs dock inget uttryckligt avtal, vare sig muntligt eller skriftligt, för att det ska föreligga ett anställningsavtal. Det räcker med att någon utför arbete och får betalt för detta för att det ska föreligga ett anställningsavtal.

Ett avtal har uppstått genom det som kallas konkluderat handlande, båda parter har agerat som om det föreligger ett avtal. Eftersom ett anställningsavtal är ett viktigt avtal för båda parter rekommenderas därför att ett anställningsavtal alltid bekräftas skriftligt.

För arbetsgivaren är det särskilt viktigt att alla avtal om tidsbegränsade anställningar bekräftas skriftligt eftersom det är arbetsgivaren som ska kunna visa att det inte är fråga om en tillsvidareanställning. Om ett skriftligt avtal inte upprättas kräver lagen om anställningsskydd att en arbetsgivare skriftligt bekräftar anställningsvillkoren om anställningen ska pågå i mer än tre veckor (se lagen om anställningsskydd 6c §). Detta kan då vara en ensidig handling från arbetsgivaren som inte behöver undertecknas av arbetstagaren.AnställningsformerLagen om anställningsskydd utgår från att en anställning alltid är en tillsvidareanställning. En tillsvidareanställning kan inledas med en provanställning som kan vara högst sex månader.

I vissa undantagsfall kan dock avtal träffas om tidsbegränsade anställningar.

Dessa är enligt lag tillåtna om det är fråga om:

1. allmän visstid

2. vikariat

3. säsongsarbete

4. när arbetstagaren fyllt 67 år (Se lagen om anställningsskydd 5 §)

Andra anställningsformer kan förekomma i kollektivavtal och kan då tillämpas av de arbetsgivare som är formellt bundna av ett sådant avtal på alla anställda om arbetare med det arbete som avtalet reglerar. I dagligt tal förkommer begrepp som projektanställning och timanställning. Detta är inte tillåtna anställningsformer som kan därför inte användas i ett anställningsavtal utan uttryckligt stöd i kollektivavtal.

Läs också: Guide – anställa och säga upp


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium