metoder-led-dig-sjalv-man-stad-utsikt
Sluta inte dagdrömma. Planera in det istället, menar experten. Foto: Joshua Earle/Unsplash

Mall: Anställning upphör

En anställning kan upphöra på många sätt. Här finns 4 mallar att fylla i online, för när anställning upphör på grund av egen uppsägning, pensionsavgång, avgång med hel sjukersättning eller när anställningen överges. Du får också tillgång till anvisningar för respektive typ av uppsägning.

Mall: Anställning upphör

Du har tillgång till denna mall genom din prenumeration på Chef Premium. 

Här finns mallar att fylla i online för de vanligaste sätten när anställning upphör:

– Arbetstagarens egen uppsägning: Fyll i mallen online och skriv ut mallen
– Avgång med pension: Fyll i mallen online och skriv ut mallen
– Avgång med hel sjukersättning: Fyll i mallen online och skriv ut mallen
– Arbetstagare överger sin anställning: Fyll i mallen online och skriv ut mallen

Alla fyra mallarna ligger i samma .docx-fil:

Ladda ner mallen i .docx-format och fyll i den via Microsoft Word.

Anställning upphör

En anställning kan upphöra på många sätt. Här behandlar vi kortfattat de vanligaste sätten:

– Arbetstagarens egen uppsägning
– Avgång med pension
– Avgång med hel sjukersättning
– Arbetstagare överger sin anställning

Utöver detta kan anställningen upphöra på många andra sätt. Exempelvis om arbetstagaren avlider. Arbetsgivaren behöver då inte vidta några andra åtgärder än att räkna fram slutlön och betala den till ”dödsboet efter NN”.

Arbetstagarens uppsägning
En arbetstagare kan alltid säga upp sin anställning och ska då iaktta sin uppsägningstid. Även en muntlig uppsägning är en bindande handling som inte kan ångras. För att inga missförstånd ska uppstå bör arbetsgivaren bekräfta en muntlig uppsägning skriftligt.

Pensionsavgång
Pensionsåldern i Sverige är i dag 67 år. Den exakta tidpunkten är den sista i den månad då arbetstagaren fyller 67 år. Det är bara vid denna tidpunkt som en arbetsgivare kan avsluta anställningen för pensionering. En arbetstagare som vill gå i pension ska säga upp sig själv och iaktta den uppsägningstid som gäller denna (se ovan om Arbetstagarens uppsägning).

Vill arbetsgivaren avsluta anställningen vid pensioneringstidpunkten så kan detta ske på ett förenklat sätt. Arbetsgivaren ska lämna ett besked om detta minst en månad innan den tänkta pensionsavgången. Detta kan bara ske till den sista i den månad arbetstagaren fyller 67 år. Vill arbetsgivaren avsluta anställningen före eller efter denna tidpunkt är det fråga om en vanlig uppsägning som kräver saklig grund mm.

Avgång vid hel sjukersättning
Om en arbetstagare beviljas hel sjukersättning kan arbetsgivaren avsluta anställningen på ett förenklat sätt. Detta kan då ske samband med att Försäkringskassans beslut om hel sjukersättning vinner laga kraft. Anställningen kan då avslutas genom ett skriftligt besked.

Ett beslut som inte överklagas vinner laga kraft två månader efter kassans beslut. Kravet är också att beskedet lämnas ”i samband med” att beslutet vinner laga kraft, vilket innebär att arbetsgivaren inte kan dröja med sitt besked. Anställningen upphör den dag arbetstagaren får beskedet av arbetsgivaren. Oavsett när Försäkringskassan meddelar sitt beslut och oavsett vilken dag sjukersättningen beviljas från.

Arbetstagare överger sin anställning
En arbetstagare kan överge sin anställning genom att utebli från arbetet, sluta utan att meddela detta och utan att iaktta sin uppsägningstid. Enligt en dom i arbetsdomstolen så kan en arbetsgivare ”normalt efter ett par veckor” konstatera att en arbetstagare själv har bringat sin anställning att upphöra genom att utebli från arbetet.

Arbetsgivaren kan dock inte vara passiv under tiden utan måste försöka ta reda på anledningen till att arbetstagaren uteblir. Detta är inte ett helt enkelt sätt att bringa en anställning att upphöra. Konsultera en expert på arbetsrätt om du är osäker.

Läs också: Allt du behöver veta om uppsägningar

Läs också: Guide – anställa och säga upp


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium