Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Mall: Anställning upphör

En anställning kan upphöra på många sätt. Här finns 4 mallar att fylla i online, för när anställning upphör på grund av egen uppsägning, pensionsavgång, avgång med hel sjukersättning eller när anställningen överges. Du får också tillgång till anvisningar för respektive typ av uppsägning.

Mall för anställning upphör

mall: anställning upphör

Chef erbjuder många uppdaterade mallar och avtal du behöver för att göra ditt dagliga arbete som chef enklare – ifyllningsbara direkt på skärmen och utformade i samarbete med Chefs juridiska expert. Se alla mallar här.

Bekräftelse: Arbetstagarens egen uppsägning

Besked: Pensionsavgång

Besked: Avslutad anställning vid hel sjukersättning

Besked: Arbetsgivaren övergivit anställning

Anställning upphör

En anställning kan upphöra på flera sätt. Här behandlar vi kortfattat några av de vanligaste:

– Arbetstagarens egen uppsägning

– Avgång med pension

– Avgång med hel sjukersättning

– Arbetstagare överger sin anställning

Utöver detta kan anställningen upphöra på andra sätt, exempelvis om arbetstagaren avlider. Arbetsgivaren behöver då inte vidta några andra åtgärder än att räkna fram slutlön och betala den till ”dödsboet efter NN”.

Arbetstagarens uppsägning

En arbetstagare kan alltid säga upp sin anställning och ska då iaktta sin uppsägningstid. Även en muntlig uppsägning är en bindande handling som inte kan ångras. För att inga missförstånd ska uppstå bör arbetsgivaren alltid skriftligen bekräfta en muntlig uppsägning, och ange vilket datum som är sista anställningsdagen.

Pensionsavgång

För närvarande gäller att uppsägning av en medarbetare som har fyllt 68 år (69 år från och med den 1 januari 2023) inte kräver sakliga skäl. Någon vanlig MBL-förhandling krävs inte, men personen ska få en underrättelse inför uppsägningen, fackföreningen ska varslas, och rätt till överläggning föreligger. Uppsägningstiden är alltid en månad. Uppsägningen kan inte ogiltigförklaras.

Avgång vid hel sjukersättning

Om en arbetstagare beviljas hel sjukersättning kan arbetsgivaren avsluta anställningen på ett förenklat sätt. Detta kan ske i samband med att Försäkringskassans beslut om hel sjukersättning vinner laga kraft. Anställningen kan då avslutas genom ett skriftligt besked. 

Arbetstagare överger sin anställning

En arbetstagare kan överge sin anställning genom att utebli från arbetet, sluta utan att meddela detta och utan att iaktta sin uppsägningstid. Enligt Arbetsdomstolens praxis kan en arbetsgivare ”normalt efter ett par veckor” konstatera att en arbetstagare själv har bringat sin anställning att upphöra genom att utebli från arbetet.

Arbetsgivaren kan dock inte vara passiv under tiden utan måste försöka ta reda på anledningen till att arbetstagaren uteblir. Konsultera en expert på arbetsrätt om du är osäker.

mall: anställning upphör

Chef erbjuder många uppdaterade mallar och avtal du behöver för att göra ditt dagliga arbete som chef enklare – ifyllningsbara direkt på skärmen och utformade i samarbete med Chefs juridiska expert. Se alla mallar här.

Bekräftelse: Arbetstagarens egen uppsägning

Besked: Pensionsavgång

Besked: Avslutad anställning vid hel sjukersättning

Besked: Arbetsgivaren övergivit anställning

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden