Mall: Ansökan om semester

Ledigheten hägrar. Men först är du skyldig att ansöka om semester. Här är en enkel mall för dig som har tillgång till Chef Premium, samt anvisningar om vad som gäller för dig som förlägger semestern.

Mall för ansökan om semester

MALL: ANSÖKAN OM SEMESTER

Chef erbjuder många uppdaterade mallar och avtal du behöver för att göra ditt dagliga arbete som chef enklare – ifyllningsbara direkt på skärmen och utformade i samarbete med Chefs juridiska expert. Se alla mallar här.

Semester

Arbetstagaren kan ansöka om semester, det är dock alltid arbetsgivaren som i sista hand beslutar om semesterförläggningen.

Arbetsgivaren har en rätt, och skyldighet, att lägga all semester som arbetstagaren har valt att inte spara. Rätten att förlägga semester har ett antal begränsningar. Om arbetsgivare och arbetstagare inte på annat sätt kommer överens om semesterförläggningen gäller att:

1. Fyra veckor ska förläggas sammanhängande under juni–augusti.

2. Om arbetsgivaren förlägger semester till annan tid än den arbetstagaren önskar ska förläggningen meddelas två månader i förväg.

3. Sparad semester ska förlägga till det semesterår som arbetstagaren väljer. Har semester sparats i fem år ska arbetsgivaren lägga ut den sparade semestern och all ordinarie semester detta år (semester får inte sparas samma år som sparad semester läggs ut).

4. Om arbetstagaren tar ut fem sparade semesterdagar eller fler så har han rätt att få dessa i samband med sin huvudsemester.

5. Semester får inte förläggas till uppsägningstid.

En beviljad semester kan inte återtas av arbetsgivaren. En arbetstagare har inte heller rätt att avbryta en semester för att återgå i arbete. Om arbetstagaren blir föräldraledig, sjuk eller skulle kunna vara frånvarande av skäl som framgår av semesterlagens 17-17b §, ska sådan dag på arbetstagarens begäran inte räknas som semesterdag. Dessa dagar ska då läggas ut i ett sammanhang, vilket inte behöver ske i anslutning till övrig semester.

MALL: ANSÖKAN OM SEMESTER

Chef erbjuder många uppdaterade mallar och avtal du behöver för att göra ditt dagliga arbete som chef enklare – ifyllningsbara direkt på skärmen och utformade i samarbete med Chefs juridiska expert. Se alla mallar här.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden