kids

Mall: Ansökan om föräldraledighet

En arbetstagare har rätt till föräldraledighet för vård av barn och tillfällig vård av barn. Här kan du ladda ned en mall för ansökan om föräldraledighet och läsa Magnus Kendels klargörande om när rätt till föräldraledighet föreligger.

Mall: Ansökan föräldraledighet

Du har tillgång till denna mall genom din prenumeration på Chef Premium. 

Fyll i mallen online och skriv ut mallen

Ladda ner mallen i .docx-format och fyll i den via Microsoft Word

Föräldraledighet

En arbetstagare har rätt till föräldraledighet av två skilda anledningar: Vård av barn och tillfällig vård av barn. Reglerna för rätt till ledighet, ersättningen från Försäkringskassan och löneavdragen skiljer sig åt vid de olika anledningarna. Den som ansöker om ledighet ska ange anledningen till denna.

Rätt till föräldraledighet för vård av barn föreligger för:

  1. En kvinna, sex veckor före beräknad nedkomst och sex veckor efter nedkomst.
  2. För båda föräldrarna från barnets födelse till barnet är 18 månader. Oavsett om de får föräldrapenning eller inte.
  3. När föräldern får föräldrapenning, i den omfattning som föräldrapenningen utbetalas.
  4. En förälder som vill minska arbetstiden till 75 procent av ordinarie heltid.

Den som vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet för vård av barn ska anmäla det till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt.Om en arbetstagare vill återgå i förtid så ska han/hon anmäla när återgång ska ske. Anmälan ska ske så snart som möjligt. Har ledigheten pågått i mer än en månad kan arbetsgivaren skjuta på återgången i en månad efter det att arbetsgivaren fått underrättelse om att arbetstagaren vill återgå i arbete.

En förälder har rätt till ledighet i högst tre perioder per år.

Rätt till föräldraledighet för tillfällig vård av barn föreligger för:

En förälder, eller annan person som han sätter i sitt ställe.

  1. när barnet eller den som brukar ta hand om barnet blir sjukt eller är smittbärare,
  2. när den andra föräldern måste följa ett annat barn under 12 år i familjen till läkare,
  3. när förälder besöker barnhälsovården (BVC, BUP, folktandvården eller annan liknande mottagning).
  4. En pappa under tio dagar vid ett barns födelse.

Den som vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet för tillfällig vård av barn ska anmäla det till arbetsgivaren så snart som möjligt. Om en arbetstagare vill återgå i förtid så ska anmäla ske så snart som möjligt.

Läs också: ”Kan jag omplacera vid föräldraledighet?” Experten svarar

Läs också: Berättade om graviditet – fick inte utlovat chefsjobb

Läs också: Tog mer familjeansvar – blev bäst på jobbet


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium