Mall: Ansökan om föräldraledighet

En arbetstagare har rätt till föräldraledighet för vård av barn och tillfällig vård av barn. Här kan du ladda ned en mall för ansökan om föräldraledighet och om när rätt till föräldraledighet föreligger.

Mall för ansökan om föräldraledighet

MALL: ANSÖKAN OM FÖRÄLDRALEDIGHET

Chef erbjuder många uppdaterade mallar och avtal du behöver för att göra ditt dagliga arbete som chef enklare – ifyllningsbara direkt på skärmen och utformade i samarbete med Chefs juridiska expert. Se alla mallar här.

Föräldraledighet

Med ”förälder” enligt föräldraledighetslagen jämställs förälders make som bor med föräldern, sambo och särskilt förordnad vårdnadshavare (även blivande adoptivförälder och familjehemsförälder).

Reglerna för rätt till föräldraledighet, ersättningen från Försäkringskassan och löneavdragen skiljer sig åt beroende på situationen. Den som ansöker om ledighet ska ange anledningen till denna.

Det finns i princip sex former av föräldraledighet för vård av barn:

1.   Hel ledighet för en kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns födelse och amning (mammaledighet). Denna rätt föreligger sju veckor före beräknad nedkomst och sju veckor efter nedkomst. För amning har man rätt till sådan ledighet som behövs. Mammaledighet förutsätter inte att man får föräldrapenning.

2.   Hel ledighet för en förälder från barnets födelse till barnet är 18 månader. Denna rätt gäller oavsett om man får föräldrapenning eller inte.

3.   Hel ledighet för en förälder under förutsättning att föräldern ha hel föräldrapenning.

4.   Ledighet för förälder i form av förkortning av normal arbetstid medan man har föräldrapenning motsvarande arbetstidsförkortningen (3/4, hälften, 1/4 eller 1/8). 

5.   Ledighet för förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills barnet fyllt 8 år eller avslutat sitt första skolår (ej krav på föräldrapenning).

6.   Ledighet med föräldrapenning för tillfällig vård av barn (VAB). VAB ersätts från det att barnet är 8 månader till och med dagen innan barnet fyller 12 år. 

För all ledighet, utom VAB, gäller att anmälan ska ske till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. 

Om en arbetstagare vill återgå i arbete i förtid så ska hen anmäla när återgång ska ske. Anmälan ska ske så snart som möjligt. Har ledigheten pågått i mer än en månad kan arbetsgivaren skjuta på återgången i en månad efter det att arbetsgivaren fått underrättelse om att arbetstagaren vill återgå i arbete.

MALL: ANSÖKAN OM FÖRÄLDRALEDIGHET

Chef erbjuder många uppdaterade mallar och avtal du behöver för att göra ditt dagliga arbete som chef enklare – ifyllningsbara direkt på skärmen och utformade i samarbete med Chefs juridiska expert. Se alla mallar här.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden