Lönar sig ledarutveckling?

Är du tveksam till om ledarskapsutveckling verkligen ger något?
”Ställ tydligare krav – då får du mer pang för pengarna”, uppmanar Chefakademins Helene Öhman.
Hon listar punkter med vad som ger ledarutveckling riktigt bra effekt.

helene öhman skirver om hur du kan få mer pang för pengarna vid ledarutveckling

Det sägs att fotbollsspelare är 80 procent i träning och 20 procent i match. Chefer däremot förväntas ofta att vara i matchklara från dag ett. Många verksamheter är kloka nog att skicka chefer på träning – det vill säga ledarskapsutbildning. Men företag som investerar tid och pengar i ledarutveckling behöver försäkra sig om att insatsen är mödan värd – ger ledarutvecklingsinsatserna verkligen effekt?

Flera studier har utforskat frågan. Nu finns möjlighet att ta del av en metaanalys som har undersökt vad forskningen säger om ledarutveckling. Resultaten hämtar data från undersökningar som är gjorda mellan 1951 till 2014. Slutsatsen från den omfattande studien visar att ledaskapsutveckling ger större effekt än vad vi vanligtvis tror – om den utförs på rätt sätt.

I studien analyseras det samlade resultatet med hjälp av Kirkpatricks kategorisering av effekt, utifrån deltagarens fyra nivåer: reaktion, lärande, transfer (beteendeförändring) samt resultat i verksamheten. 

Eftersom ledarskap är något vi gör behöver effekter av ledarutveckling visa sig i konkreta handlingar och beteenden, något som kallas transfer. När det gäller att skapa transfer är själva utbildningen bara en del av en helhet där individens sammanhang, omgivning och även individuella förutsättningar samspelar för att skapa resultat, vilket summeras i ytterligare en metaanalys

Chefakademin utvecklar vi våra utbildningar för att få bästa effekt baserat på evidens tillsammans med vår långa och beprövade erfarenhet. 
Här har vi summerat slutsatserna från studierna. Du kan använda punkterna för att säkra upp att ledarutvecklingen levererar det värde du önskar.

1) Målsättning

Ledarskapsutveckling baserad på behovsdriven analys ger större effekt för både lärande, förändrat beteende och verksamhetens resultat. Lägg tid på att göra en behovsanalys för att identifiera era mål, innan ni tar fram utvecklingsprogrammen. Om medarbetare går i ett öppet program så handlar det om att tydliggöra förväntningarna på vad insatsen ska ge för effekt kopplat till organisationens mål och önskade läge.  

2) Träning

Ledarskapsutveckling som ger mycket tid för träning och tillämpning ger större effekt för både lärande, transfer och resultat. Det gäller framför allt beteendeförändring och resultat. För att lära sig något mer teoretiskt kan det räcka med ren informationsöverföring via en föreläsning, film eller bok. För beteendeförändring och påverkan på resultat krävs mer. Våra program innehåller alltid mycket träning och tillämpning. Deltagare kommer igång direkt med att omsätta nya kunskaper till färdigheter.

3) Chefsinvolvering

Att deltagarens chef involveras både före, under och efter utbildningen ger en bevisat högre effekt. Därför stöttar vi deltagare med att ha ett samtal med sin chef och bjuder dessutom in deltagarens chef till ett möte där vi går igenom vad utbildningen går ut på och hur chefen kan stötta.

4) Feedback

Att få återkoppling på sitt ledarbeteende är viktigt för att motivera till förändring och framsteg. På Chefakademin använder vi olika verktyg där deltagare får fler perspektiv på sitt ledarbeteende före och efter insatsen. Det gör det enklare att förstå hur man själv kan skapa nya beteenden.

5) Det mänskliga mötet

Face to face är mer effektivt än online när det gäller att lyckas med beteendeförändring, men inte när det gäller lärande. Alltså kan det fungera bra att digitalt ta till sig information, kunskap och modeller. På Chefakademins utbildningar är de mänskliga mötet i fokus men vi använder digitala kanaler där deltagaren kan förbereda, fördjupa och förstärka sitt lärande före, under och efter.

6) Förläng lärandet

Se till att träningarna är utspridda i tid, snarare än att komprimera träningen till ett tillfälle. Det behövs tid före, mellan och efter utvecklingsinsatser för att kunna tillämpa och repetera det som har tagits upp. Med stöd från chefen och/eller en kollega kan tiden mellan tillfällena tas tillvara på bästa sätt.

7) Alla behöver påminnas

Transfereffekter tycks vara starka initialt efter en utförd utbildning, men tenderar att avta. Därför är det blir viktigt med påminnelser och uppföljningar.

8) Det finns bevis

Sluta tro att ledare inte kan tränas – forskning visar att ledarskapsträning ger effekt. Ta hjälp för att säkra upp att ert program både är evidensbaserat och praktiskt tillämpbart för att få bästa resultat.

Chefakademin nöjer vi oss inte med kort inspiration. Vi vill skapa verklig förändring hos ledare och organisationer. Vi tror på ett ett hållbart ledarskap för alla. Tveka inte – ta kontakt med oss! Vi älskar att prata om ledarskap och ledarskapets effekt.