Lönar sig ledarutveckling?

Chefakademin Även om många företag investerar både tid och pengar i ledarutveckling är det många som är tveksamma över effekten. Men forskningen ger oss som arbetar med ledarutveckling nya argument för effekt. Och du som beställare kan ställa tydligare krav för att få mer pang för pengarna.

Forskningen visar att ledarutveckling lönar sig om den genomförs på rätt sätt.

Det sägs att fotbollsspelare är 80 % i träning och 20 % i match. Chefer förväntas ofta att vara i matchläge från dag ett – startklara för att lyckas. En del är kloka nog att skicka chefen på utbildning. När företag investerar både tid och pengar i ledarutveckling är det viktigt att fråga sig om insatsen är mödan värd – ger ledarutvecklingsinsatser verkligen effekt?

Flera studier har såklart utforskat frågan och nu finns möjligheten att ta del av en metaanalys som undersökt vad forskningen säger om ledarutveckling. Resultaten hämtar data från undersökningar som är gjorda mellan 1951 till 2014. Slutsatsen från denna omfattande studie visar att ledaskapsutveckling ger större effekt än vad vi vanligtvis tror – om den utförs på rätt sätt.

I studien analyseras det samlade resultatet med hjälp av Kirkpatricks kategorisering av effekt, utifrån deltagarens fyra nivåer: reaktion, lärande, transfer (beteendeförändring) samt resultat i verksamheten. 

Eftersom ledarskap är något vi gör behöver effekter av ledarutveckling visa sig i konkreta handlingar och beteenden – transfer. När det gäller att skapa transfer är själva utbildningen bara en del av en helhet där individens sammanhang, omgivning och även individuella förutsättningar samspelar för att skapa resultat, vilket summeras i ytterligare en metaanalys

På Mgruppen är vi måna om att utveckla våra utbildningar för att skapa bästa effekt baserat på evidens tillsammans med vår långa och beprövade erfarenhet. Nedan har vi summerat slutsatserna från studierna och du kan använda punkterna för att säkra upp att ledarutvecklingen levererar det värde du önskar.

1) Målsättning

Ledarskapsutveckling som baseras på behovsdriven analys ger större effekt för såväl lärande liksom förändrat beteende och på verksamhetens resultat. Lägg tid på att göra behovsanalys för att identifiera intressenternas mål innan ni tar fram programmen. Om medarbetaren går ett öppet program handlar det om att tydliggöra förväntan med insatsen kopplat till organisationens mål och önskade läge.  

2) Träning

Ledarskapsutveckling som ger mycket tid för träning och tillämpning ger större effekt för både lärande, transfer och resultat och framför allt när det gäller beteendeförändring och resultat. För att lära sig något mer teoretiskt kan det därför räcka med ren informationsöverföring vilket man kan ta del av genom föreläsning, film eller bok. Våra program innehåller alltid mycket träning och tillämpning där deltagaren direkt kommer igång att omsätta kunskap till en färdighet.

3) Chefsinvolvering

Att ha chefsinvolvering före, under och efter utbildningen ger en bevisat högre effekt. Därför stöttar vi deltagaren med att ha ett samtal med sin chef liksom att bjuda in deltagarens chef till ett möte där vi går igenom vad utbildningen går ut på och hur chefen kan stötta.

4) Feedback

Att få återkoppling på sitt ledarbeteende är viktigt för att skapa motivation till förändring och framsteg.  På Mgruppen använder vi olika verktyg där deltagaren får fler perspektiv på sitt ledarbeteende före och efter insatsen vilket möjliggör ny förståelse för att skapa nya beteenden.

5) Det mänskliga mötet

Face to face är mer effektivt än online när det gäller att lyckas med beteendeförändring men inte när det gäller lärande. Alltså kan det fungera bra att digitalt ta till sig information, kunskap och modeller. På Mgruppens utbildningar är de mänskliga mötet i fokus men vi använder digitala kanaler där deltagaren kan förbereda, fördjupa och förstärka sitt lärande före, under och efter.

6) Förläng lärandet

Se till att träningarna är utspridda i tid snarare än att komprimera träningen till ett tillfälle. Det är viktigt att det finns tid före, mellan och efter moduler för att tillämpa och repetera det som tagits upp. Med stöd från chefen och/ eller en kollega tillvaratas tiden emellan tillfällena på bästa sätt.

7) Alla behöver påminnas

Transfereffekter tycks vara starka initialt efter utförd utbildning men tenderar att bli avtagande varför det blir viktigt med påminnelser och uppföljningar.

8) Det finns bevis

Sluta att tro att ledare inte kan tränas – evidens menar att ledarskapsträning ger effekt. Använd hjälp för att säkra upp att ert program både är evidensbaserat och praktiskt tillämpbart för bästa resultat.

Chefakademin nöjer vi oss inte med kort inspiration utan vill skapa verklig transformation hos ledare och organisationer – för vi tror på ett ett hållbart ledarskap för alla. Tveka inte att ta kontakt med oss, vi älskar att prata om ledarskapets effekt. 

KOMMENTERA ARTIKELN

Vad tycker du? Kommentera artikeln här nedan. Det gör du via tjänsten Ifrågasätt som också är ansvarig för kommentarsfunktionen. Kommentarerna visas på chef.se i anslutning till texten. För att kommentera behöver du först skapa ett konto och logga in. Håll god ton och håll dig till ämnet. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. Även Chef kan ta bort kommentarer. Chef förbehåller sig även rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.