Vit skylt med texten "Hur gammal är en bra chef", rosa bakgrund.

Hur gammal är en bra chef?

Ålder är inte bara en siffra, det visar Chefs undersökning.

Nära hälften, 43 procent, av cheferna uppger att de blivit missgynnade på grund av sin ålder. Så hur gammal är egentligen en bra chef? Vi frågade elva framgångsrika ledare mellan 23 och 70. Deras svar ger hopp om en framtid där ledaregenskaper betyder mer än födelsenumret. Nu är det upp till oss alla att upptäcka våra blinda fläckar och outtalade fördomar i ålderismfrågan. Vi har inte råd att låta bli.

#hurgammalärenbrachef var en kampanj som Chef drev 2021. För fler artiklar om mångfald och jämställdhet, klicka här:

Läs alla artiklar från #hurgammalärenbrachef