UGL från ett HR-perspektiv

Hur är det att gå en UGL-utbildning när man arbetar med HR? Vad kan man ta med sig från UGL-veckan och in i sin roll? Vi träffade Josefin Björkman på Fenix Outdoor för att höra mer om hennes upplevelse.

Josefin Björkman gick UGL

Josefin Björkman är Junior HR Business Partner på Fenix Outdoor, och som för många andra inom HR upplever hon att pandemins framfart inneburit en utmanande men lärorik tid. Hon är tacksam för att hennes arbetsgivare under denna tid valt att satsa på både HR och ledarskapet inom bolaget.

Josefin – som vid sidan av sin tjänst också läser sista terminen vid personalvetarprogrammet – fick spendera fem dagar på internat under utbildningen UGL, Utveckling av grupp och ledare, för att lära sig mer om sig själv, ledarskap och hur grupper utvecklas. Vi bad henne berätta om sin upplevelse.

Varför föll valet på UGL?
”Jag har aldrig haft en önskan om att vara ledare men har ett brinnande intresse för ledarskap”, säger Josefin. ”Det blev UGL dels för att jag vill lära mig mer om just ledarskap och för att jag hört väldigt gott om utbildningen. Jag vill fortsätta utvecklas i mitt arbete med att stötta ledare och chefer i organisationen och jag är övertygad om att utbildningen kommer hjälpa mig i det arbetet.”

”Det är också positivt att den riktar sig till alla, eftersom man lär sig mycket om sig själv. Så även om man inte är ledare så har man nytta av utbildningen. Just grupputveckling och feedback är också något som varit superintressant för mig, och något jag kommer ta med mig i min HR-profession.”

Hur var utbildningen när du väl var på plats?
”Till en början var jag ganska nervös och tankar som ’vad kan jag bidra med när jag fortfarande studerar?’ bidrog till den negativa känslan. Trots att jag studerar på heltid parallellt med arbetet så inbillade jag mig att min ålder, 26 år, var till min nackdel. Jag har alltid haft känslan av att jag som är ung i många sammanhang inte ska ta så mycket plats, men det ändrades fort under UGL-veckan och kändes bättre.”

”Vi hade en mixad grupp med kvinnor och män i olika åldrar, branscher och roller. Det var fler än jag som saknade chefs- eller ledarbefattning. Första dagen pratade vi en del om första intryck och jag blev förvånad över hur andra uppfattar mig. Eftersom man delar med sig så mycket som man gör så kommer man varandra väldigt nära.”

”I slutet kändes det som att alla var på samma nivå; det fanns ingen prestige i varken ålder, erfarenhet eller roll. Vi var alla där för att lära oss, utvecklas och förändras. I gruppen fanns det exempelvis personer som inledde veckan med att inte vilja prata om känslor alls, och som kunde göra det obehindrat i slutet av veckan.”

Fick du något bestående intryck?
”Efter UGL har jag blivit mycket mer intresserad av ledarskap. Trots att jag anser mig ha en välutvecklad självkännedom blev jag ändå förvånad över hur jag fungerar i vissa situationer. Utbildningsveckan innehöll mycket reflektionstid, diskussioner och hela det upplevelse baserade lärandet var viktiga delar där jag lärde mig mycket om mig själv och hur grupper fungerar.”

”Det bästa som jag tog med mig var kunskapen om feedback i kombination med rak dialog och kommunikation. Det är bra verktyg att ta med och fortsätta jobba med framöver.”

Hur har engagemanget från din arbetsgivare varit?
”Min chef har själv gått UGL och var införstådd med vilken nytta ledarutbildningen skapar. På Fenix Outdoor jobbar vi väldigt mycket med ledarskap och har lagt extra resurser inom området under pandemin för att avancera och ligga i framkant. För mig gick det ganska snabbt från det att jag pratade med min chef till att jag var anmäld. Vi kommer också följa upp utbildningen, vad jag lärt mig och hur jag ska få stöttning med olika typer av verktyg framöver.”

Skulle du rekommendera UGL till andra, och vilka råd kan du ge till någon som funderar på att gå?
”Jag rekommenderar verkligen UGL just för att man lär sig så mycket om sig själv men också om grupper och ledarskap. Efter UGL så kan jag faktiskt tänka mig axla en ledarroll i framtiden. Sedan är jag övertygad om att jag kommer kunna använda de kunskaper och verktyg jag fått med mig från veckan både som privatperson och i min HR roll.”

”Rådet är att våga släppa taget. Försök stänga av omvärlden, lägg ifrån dig telefonen och var i nuet. Öppna upp dig så mycket som möjligt. Det kommer löna sig!”