Att ta på sig den första ledarrollen är att byta perspektiv

Som ledare är du ansvarig för verksamhetens resultat, men är samtidigt beroende av din omgivning för att lyckas med ditt uppdrag. Att ta sig an sin första ledarroll och att sedan fortsätta utvecklas kräver en vilja att lära sig mer – om sig själv, om medarbetarna och om verksamheten.

Om du har ambitioner och vilja att utvecklas i din professionella roll, så är ett sätt att kliva in och ta ett ledaruppdrag i någon bemärkelse. Det innebär också att du får mer av en helhetsförståelse, vilket kan liknas vid att man flyttar sig från baksätet till framsätet, och istället blir den som håller i ratten och styr verksamheten framåt.

Ingen verksamhet mår bra av att vara statisk, utan behöver hela tiden utvecklas. Som ledare är man ansvarig för att utveckla en verksamhet och då är såväl det egna som organisationens lärande nödvändigt. Du själv behöver förstå vart verksamheten ska, men också hur du stimulerar lärande hos enskilda medarbetare och organisationen i stort. Med en organisations lärande menar vi summan av alla individers kompetens, men också hur den nyttjas tillsammans i form av relationer, samverkan, verktyg, fungerande arbetsprocesser och så vidare.

Sitter du i baksätet ser du landskapet susa förbi, men sitter du i framsätet får du en helt annan vy, du ser längre fram. Det räcker med att du tar en gruppchefsroll så blir det tydligt att du får en annan inblick och en större förståelse för verksamheten. Ju bättre förberedd och insatt man är, desto större möjlighet har man att sätta sig i förarsätet.

Att kliva in i en ledarroll handlar om ett perspektivbyte. Det är inte att fortsätta göra det man har gjort, utan att göra något annat. Ledarskap handlar om att skapa resultat via andra. Denna process är en tjusning för många, samtidigt som det ökade ansvaret är förknippat med utmaningar där ledare kan behöva stöd i sina utvecklingsinsatser. Det kan handla om tillgång till professionella nätverk, men framförallt möjligheten att kunna utveckla vissa färdigheter, beteenden och ämnesområden.

En grundförutsättning för att få en ledarroll är att man som person är intresserad och visar vilja att lära. Ställ frågor som hur din del av verksamheten hänger ihop med andras, hur ditt bidrag kan ses i helheten, och hur din enhet påverkas av vad som händer i andra delar av verksamheten. Det är viktigt att man som ledare förstår att ens framgång beror på andras göranden. Skapar du rätt förutsättningar för dina medarbetare så kommer det gynna verksamheten och i förlängningen dig som ledare.

I rollen som specialist så bygger du din legitimitet på din stora kunskap inom ditt område. Som ledare bygger du din legitimitet på något annat, nämligen din förmåga att få människor att synas och bli sedda, samt känna sig stimulerade, inspirerade och trygga på arbetet. Men du behöver också kunna vägleda, ta initiativ och utmana det rådande, fatta beslut som påverkar andra men också dig själv. Det handlar om att hitta balansen mellan att vara nyfiken på det nya, bidra till resultaten, men också att vara uthållig över tid.

Som specialist utför man något som man förväntas vara duktig på. Som ledare förväntas man ha en förståelse för olika funktioner inom företaget och olika individers bidrag, det vill säga både förstå gruppdynamik och specialisters bidrag till helheten. Som ledare får du en ökad kunskap och insyn i verksamhetens mål, utmaningar och strategier. Din roll blir sedan att förmedla och översätta denna kunskap och insyn till dina medarbetare.

Som stöd för din fortsatta utveckling som ledare kan kontinuerlig kompetensutveckling i form av ledarskapsutbildning vara till stor hjälp. För dig som nyligen stigit in i en ledarroll rekommenderar vi därför det gedigna utvecklingsprogrammet Ny som chef, eller Att leda utan att vara chef för dig som skapar resultat genom andra utan formellt chefsmandat.

White paper: När du blir chef över kollegorna

Läs mer om den roliga och utmanande rollen som möjliggörare! Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.