Värdet av att gå en Executive MBA för individ och ledningsgrupp

Ta del av vårt inspelade lunchwebinar med fokus på nyttan av Mgruppens Executive MBA för individ och ledningsgrupp. Här har vi även lagt extra fokus på att inspirera genom att låta deltagare dela sina erfarenheter.

Webinaret är cirka 50 minuter och passar utmärkt att visa för hela ledningsgruppen när ni träffas, eller att titta på enskilt.

I webinaret möter du Jörgen Dahlström, vd:n som i syfte att vässa det strategiska arbetet och skapa ett gemensamt språk låtit hela sin ledningsgrupp läsa en Executive MBA-utbildning hos Chefakademin. Du hör även hans kollega Jonas Hermansson, en av de chefer som för närvarande deltar i programmet. Samtalet leds av Chefakademins utbildningschef Helene Öhman.

Kontakta våra rådgivare för mer information och personlig dialog kring hur vi kan utveckla just din ledningsgrupp!