Anpassad utveckling för ledningsgrupper

Ledningsgrupper riskerar att ibland fastna i operativa frågor, som stjäl tid från det strategiska ledarskapet med helheten och de satta målen i fokus. Andra gånger kanske det är samarbetet i gruppen som inte fungerar optimalt, eller målen som behöver renodlas.

Oavsett vilka utmaningar din ledningsgrupp står inför, är Chefakademin redo att utvärdera era behov och utforma ett anpassat program för ledningsgruppsutveckling. Läs mer om hur vi kan hjälpa din ledningsgrupp!

Chefakademins utgångspunkt i ledningsgruppsutveckling

Alla organisationer består av människor, människor som behöver veta vad de ska göra och vilket resultat som förväntas av dem – VAD-perspektivet. Men det räcker oftast inte. Varje medlem i en grupp har en inre process, och det finns också processer mellan personerna i gruppen som ständigt påverkar resultatet av deras gemensamma arbete – HUR-perspektivet.

En organisation behöver jobba med båda dessa perspektiv för att på det mest effektiva sättet nå resultat, och det är viktigt att det finns en balans. Våra utvecklingsinsatser utgår från vad forskning och praktiska erfarenheter kring ledningsgrupper visar. Under utvecklingsdagarna varvas teori med erfarenhetsutbyte och konkreta övningar, där ledningsgruppens uppdrag och aktuella utmaningar kopplas till det överordnade uppdraget i organisationen.

En förutsättning för att utveckla en effektiv ledningsgrupp är att bygga tillit. Arbete med öppenhet och tillit blir vägledande för gruppens utveckling tillsammans.

Exempel på frågor som tas upp under en utvecklingsinsats kan vara:

  • Vad kännetecknar en väl fungerande ledningsgrupp​?
  • Hur kan ledningsgruppen ta ansvar för hela verksamhetens resultat, stötta varandra och se möjligheter att som team leverera i linje med de överordnade målen?
  • Hur jobbar gruppen effektivt och strategiskt – vilka frågor hör hemma i ledningsgruppen, och vilka gör inte det?​
  • Uppdraget som ledningsgrupp – fokuserar vi på rätt saker utifrån vår inriktning?
  • Konkreta verktyg, metoder, strukturer och exempel på hur gruppen arbetar med möten, teamet, framdrift, prioritering och energiskapande.​
Mål
Undrar du hur vi kan hjälpa just din organisation eller ditt team att utvecklas? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi hjälper din ledningsgrupp med anpassad utveckling!

Chefakademin har lång erfarenhet av att skräddarsy utbildningar för organisationers unika förutsättningar och utmaningar. Kontakta oss idag så utvärderar vi era behov!