Seminarium: Kan kollektiv intelligens minska sjukfrånvaron?

Datum: 3 juli

Tid: 10.15–11.00

Plats: Korsgatan 24

Arrangör: Influence + Chef

Kontakt: Sara Marczak, Chef, 070-891 55 54

Kan kollektiv intelligens minska sjukfrånvaron?

Forskning visar att psykologisk trygghet i grupper leder till ökat välmående och minskad sjukfrånvaro. Idag ökar sjukfrånvaron markant. Kan det ha att göra med organisationers (o)förmåga att skapa effektiva grupper? Kan vi öka både välmående och effektivitet med förbättrad kollektiv intelligens?

Komplexare krav och ökad specialisering i arbetslivet kräver att vi koordinerar oss och samarbetar mer både inom och mellan organisationer. Exempel på samarbetsutmaningar kan vara vårdkedjor som kräver långsiktig samverkan mellan flera aktörer. Även skogsbränder är ett aktuellt exempel som kräver mer akut samarbetsförmåga mellan räddningstjänst, kommuner och nationella myndigheter. Självklart finns motsvarande i näringslivet. Vi ser också en ökning av stressrelaterade hälsoproblem. Ett sätt att hantera utmaningarna och öka verksamhetsnyttan är att utveckla individers och därmed gruppers förmåga till samarbete, dess kollektiva intelligens. En ny forskningsstudie testar hypotesen att ökad samarbetsförmåga (kollektiv intelligens) inte bara höjer effektiviteten utan också välmåendet i organisationer. Men hur ska det gå till i praktiken? Hur ökar vi effektiviteten och samtidigt förbättrar hälsan hos personalen?

Panel

Philip Runsten

PhD och forskare inom Kollektiv intelligens, Handelshögskolan, Stockholm

Ing-Marie Wieselgren

Nationell samordnare för psykiatrifrågor, SKL

Peter Munck af Rosenschöld

vd, Sveriges Företagshälsor

Per Strömberg

vd, ICA gruppen

Henrik Landelius

affärsområdeschef, NCC Building Sverige

Moderator: Cissi Elwin

vd och chefredaktör, Chef

Hitta Chef i Almedalen

Vi finns på Korsgatan 24

Välkommen till Chefs scen, med Almedalens viktigaste seminarier om ledarskap tisdag den 2 juli och onsdag den 3 juli.

Adressen i Google maps

Hitta hit

Om du inte är på plats kan du följa Chefs scen live på vår Facebooksida eller läsa rapporteringen via #chefialmedalen på Twitter, Instagram eller på chef.se.

Till Chefs Facebooksida

Chefs scen i Almedalen