alm13

Så var Chef i Almedalen 2019

Under Almedalsveckan 2019 hade Chef en scen vid Björkanderska magasinet i Visby. Här pågick intressanta samtal om ledarskap under tisdag 2 juli och onsdag 3 juli. Ledarskapets roll i näringsliv och samhälle var det bärande temat.

Chefs seminarier blev mycket välbesökta och flera av programpunkterna toppade Almedalsguidens lista över trendande evenemang. Seminarierna leddes av Cissi Elwin, vd och chefredaktör Chef.

Program på Chefs scen

Tisdag 2 juli 2019

Hur kan företag vinna slaget om kompetensen?
Kl. 11–11.45 Chef i samarbete med Sodexo
Konkurrensen om kompetensen är påfallande i många branscher. Att vinna jakten på rätt arbetskraft är en överlevnadsfråga. Var hittar man dem som ska göra jobbet och hur behåller man dem? Det är arbetstagarnas marknad och företagen måste bättre förstå vilka man behöver och vad som attraherar dem.
>> Läs mer

Vakna byggbranschen, dags att bygga en vinnande företagskultur!
Kl. 13–13.45 Chef i samarbete med Byggcheferna
Dödsolyckor, korruption och trakasserier. Alla tre vanligt förekommande inom byggbranschen. Främsta orsaken är machokulturen. Vad krävs av företagsledningen för att bygga en företagskultur i takt med dagens samhälle? Så att byggbranschen blir säker, trygg och attraktiv för fler?
>> Läs mer

Skön festprisse eller farligt riskbruk – hur kan du som chef tyda signalerna?
Kl. 14.15–15.00 Chef i samarbete med Euro Accident
Nio av tio vuxna svenskar dricker alkohol. De flesta med måtta, men 17 procent dricker så mycket att de är riskbrukare. Detta innebär ökad risk för sjukdom, psykisk ohälsa och sänkt arbetsförmåga. Hur kan chefer rusta sig för att hantera medarbetare som är på väg in i ett missbruk?
>> Läs mer

Är priset för digitalisering en utbränd organisation?
Kl. 15.30–16.15 Chef i samarbete Level21
Är den snabba förändringstakten och teknikutvecklingen för intensiv för oss människor? Förändringar som vi inte förstår styr både riktning och takt. Hur kan företag skapa en miljö som främjar prestation och samtidigt är hållbar? Hur undviker vi utbrända organisationer och individer?
>> Läs mer

Onsdag 3 juli 2019

Hur kan svensk superkraft skapa nya jobb i omställningen till cirkulär ekonomi?
Kl. 09.00–09.45 Chef i samarbete med Samhall
Omställningen till cirkulär ekonomi är ett måste för hållbar utveckling – men vänder upp och ner på de traditionella affärsmodellerna. Sverige har mycket att vinna på att ta på sig ledartröjan och visa hur materiella resurser bättre kan tas tillvara samtidigt som fler inkluderas på arbetsmarknaden.
>> Läs mer

Kan kollektiv intelligens minsta sjukfrånvaron?
Kl. 10.15–11.00 Chef i samarbete med Influence
Forskning visar att psykologisk trygghet i grupper leder till ökat välmående och minskad sjukfrånvaro. Idag ökar sjukfrånvaron markant. Kan det ha att göra med organisationers (o)förmåga att skapa effektiva grupper? Kan vi öka både välmående och effektivitet med förbättrad kollektiv intelligens?
>> Läs mer

Framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap
Kl. 11.30–12.15 Hypergene
För dagens och morgondagens beslutsfattare blir det avgörande att organisationen förstår och kan följa upp sin verksamhet, att rätt beslut kan fattas genom snabb tillgång till rätt information och att den strategiska och finansiella planeringen sker på att ett sätt som får organisationen att röra sig smidigt mot sina mål.
>> Läs mer

Mänskliga och digitala medarbetare i symbios – ett resurssmart ledarskap?
Kl. 13–13.45 Chef i samarbete med Meritmind och Brightby
Företag investerar i processautomatisering och robotisering. Den digitala medarbetaren är högt eftertraktad och utför allt fler arbetsuppgifter. Men hur ska chefer få sina medarbetare att arbeta i symbios med dessa förprogrammerade kollegor? Och hur identifierar man framtidens vinnande team?
>> Läs mer

Livslångt lärande för alla – men vad ska vi lära oss och hur?
Kl. 14.15–15.00 Chef i samarbete med Företagsuniversitetet
Förändringstakten i arbetslivet är så hög att företag och individer ständigt behöver skaffa sig ny kunskap. Men hur ska denna ständigt pågående personliga uppgradering gå till? Och vem bär ansvaret för att den blir av – individen, företaget eller samhället?
>> Läs mer